AdGuard DNS

AdGuard DNS now supports DNSCrypt
Instead of a regular client-server interaction protocol, AdGuard DNS now allows you to use a specific encrypted protocol - [DNSCrypt](https://dnscrypt.org/).
AdGuard DNS (beta)

All our users know how to block ads. Be it Windows, Android, Mac or iOS - you simply install Adguard app, and the ads are gone. But now there is a different, yet very simple way to filter ads - Adguard DNS.

Stahování AdGuardu začalo. Kliknutím na tlačítko označené šipkou spusťte instalaci. Děkujeme, že jste si zvolili AdGuard! Vyberte „Otevřít“ a klikněte na tlačítko „OK“, poté počkejte, než se soubor stáhne. V otevřeném okně přetáhněte ikonu AdGuardu do složky „Aplikace“. Děkujeme, že jste si zvolili AdGuard! Vyberte „Otevřít“ a klikněte na tlačítko „OK“, poté počkejte, než se soubor stáhne. V otevřeném okně klikněte na tlačítko „Instalovat“. Děkujeme, že jste si zvolili AdGuard!