Zásady ochrany osobních údajů AdGuard

AdGuard Browser Assistant Privacy Notice

November 17, 2021
Keynote: We do not share or sell any of your personal data. We are proud to say that we are one of the fighters for users privacy and we are strongly committed to this principle and to being as transparent as possible.
This Privacy Notice lists all the information that we may collect and explains why we do it and how we use this information. The information we collect includes no more than is crucial to provide the full functionality of AdGuard products.
We believe that privacy is a fundamental human right. That's why we are transparent about what AdGuard does and explain the purpose of every little bit of information that is gathered by our apps.

What data can AdGuard Browser Assistant collect and when

AdGuard Browser Assistant is a companion add-on that extends the functionality of our standalone desktop apps. It does not collect any information by itself, but it communicates with the standalone apps.

Current page state

Every time you open a new tab, the add-on communicates with the standalone app and requests information about the current page status. In order to do that, it sends the current page's URL to the standalone app.
Stahování AdGuardu bylo zahájeno Kliknutím na tlačítko označené šipkou zahájíte instalaci. Vyberte „Otevřít“ a klikněte na tlačítko „OK“, poté počkejte, než se soubor stáhne. V otevřeném okně přetáhněte ikonu AdGuardu do složky „Aplikace“. Děkujeme, že jste si zvolili AdGuard! Vyberte „Otevřít“ a klikněte na tlačítko „OK“, poté počkejte, než se soubor stáhne. V otevřeném okně klikněte na tlačítko „Instalovat“. Děkujeme, že jste si zvolili AdGuard! Nainstalujte si AdGuard i pro mobilní zařízení: