بسته رسانه
عمومي
تصاویر تبلیغاتی (zip)
AdGuard نمادهای (zip)
AdGuard for Windows
تصاویر (zip)
نقد/راهنما (وب)
AdGuard for Mac
تصاویر (zip)
نقد/راهنما (وب)
AdGuard for Android
تصاویر (zip)
نقد/راهنما (وب)
AdGuard for iOS
تصاویر (zip)
نقد/راهنما (وب)
برای نصب آن،روی دکمه ای که با پیکان مشخص شده کلیک کنید،سپس راه انداز را اِجرا کنید.بابت انتخاب AdGuard متشکریم! گزینه "بازکردن " را انتخاب و روی "تایید" کلیک کنید — برای دانلود فایل منتظر بمانید. در پنجره باز شده، آیکون AdGuard را به پوشه "برنامه ها" بکشید.بابت انتخاب AdGuard متشکریم! گزینه "بازکردن " را انتخاب و روی "تایید" کلیک کنید — برای دانلود فایل منتظر بمانید. در پنجره باز شده روی "نصب" کلیک کنید.بابت انتخاب AdGuard متشکریم!