Sady médií
Všeobecné
Reklamné obrázky (zip)
Denníky AdGuard (zip)
AdGuard pre Windows
Snímky obrazovky (zip)
Recenzie/príručky (web)
AdGuard pre Mac
Snímky obrazovky (zip)
Recenzie/príručky (web)
AdGuard pre Android
Snímky obrazovky (zip)
Recenzie/príručky (web)
AdGuard pre iOS
Snímky obrazovky (zip)
Recenzie/príručky (web)
Sťahovanie AdGuard začalo! Pre spustenie inštalácie kliknite na tlačidlo označené šípkou. Ďakujeme, že ste si vybrali AdGuard! Vyberte možnosť "Otvoriť" a kliknite na tlačidlo "OK" - chvíľu počkajte, kým sa súbor stiahne. V otvorenom okne pretiahnite ikonu AdGuard do priečinka "Aplikácie". Ďakujeme, že ste si vybrali AdGuard! Vyberte možnosť "Otvoriť" a kliknite na tlačidlo "OK" - chvíľu počkajte, kým sa súbor stiahne. V otvorenom okne kliknite na "Inštalovať". Ďakujeme, že ste si vybrali AdGuard!