Issues with certificate ("Connection is untrusted")

It's with Firefox, right?
Most certificate-related problems in Firefox can be solved by installing a user certificate. To do so, go to MenuSettingsNetworkHTTPS FilteringInstall certificate to Firefox. Note that in release version of Firefox this is only possible on rooted devices. In beta and nightly versions of Firefox this method will work on any device.
Problems with certificate in an app
If any app displays certificate-related errors, disable HTTPS filtering for that app in MenuApps Management. After that contact support (MenuSupportSend Feedback) — we might be able to find a better solution.

Technická podpora:

PR a marketing:

Obchodný tím

Centrum podpory

+1 844 907 4466
UK : 0808 178 7234
De : +44 20 3974 2348
Sťahovanie AdGuard sa začalo Ak chcete spustiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo označené šípkou. Vyberte možnosť "Otvoriť" a kliknite na tlačidlo "OK" - chvíľu počkajte, kým sa súbor stiahne. V otvorenom okne pretiahnite ikonu AdGuard do priečinka "Aplikácie". Ďakujeme, že ste si vybrali AdGuard! Vyberte možnosť "Otvoriť" a kliknite na tlačidlo "OK" - chvíľu počkajte, kým sa súbor stiahne. V otvorenom okne kliknite na "Inštalovať". Ďakujeme, že ste si vybrali AdGuard! Nainštalujte si aj AdGuard pre mobilné zariadenia