What to do if I don't want to block certain website(-s)?

There are two ways.

Use AdGuard Assistant. It is a tool that helps you manage filtering right from Safari without switching back to the app. Open Safari, tap on the arrow-in-a-box symbol, scroll down to AdGuard/AdGuard Pro (depending on the app you use) and tap it to fetch a window with several options.
Turn off "Enable on this page". Go to Allowlist (SettingsSafari protectionAllowlist) and add there the domain name of the website that you don't want to be blocked (for example, enter "example.com" and not "example.com/page/address.html").
Note that you don't have to remove the website from Allowlist to resume filtering there, just tap the ✔️ mark to disable/enable Allowlist for it at any time.

Technická podpora:

PR a marketing:

Obchodný tím

Centrum podpory

+1 844 907 4466
UK : 0808 178 7234
DE : +44 20 3974 2348
Sťahovanie AdGuard sa začalo Ak chcete spustiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo označené šípkou. Vyberte možnosť "Otvoriť" a kliknite na tlačidlo "OK" - chvíľu počkajte, kým sa súbor stiahne. V otvorenom okne pretiahnite ikonu AdGuard do priečinka "Aplikácie". Ďakujeme, že ste si vybrali AdGuard! Vyberte možnosť "Otvoriť" a kliknite na tlačidlo "OK" - chvíľu počkajte, kým sa súbor stiahne. V otvorenom okne kliknite na "Inštalovať". Ďakujeme, že ste si vybrali AdGuard! Nainštalujte si aj AdGuard pre mobilné zariadenia: