Izvinjavamo se zbog nedostatka prevoda. Ovu stranicu ćete uskoro videti na vašem maternjem jeziku.
Dodaci za mediju
General
Promo images (zip)
AdGuard za Windows
Screenshots (zip)
Review/Guide (web)
AdGuard za Mac
Screenshots (zip)
Review/Guide (web)
AdGuard za Android
Screenshots (zip)
Review/Guide (web)
Kliknite na dugme označeno strelicom da biste pokrenuli instalaciju. Hvala vam što ste izabrali AdGuard! Izaberite „Otvori“ i kliknite na „U redu“, a zatim sačekajte da se datoteka preuzme. U otvorenom prozoru prevucite ikonu AdGuard u fasciklu „Aplikacije“. Hvala vam što ste izabrali AdGuard! Izaberite „Otvori“ i kliknite na „U redu“, a zatim sačekajte da se datoteka preuzme. U otvorenom prozoru kliknite na „Instaliraj“. Hvala vam što ste izabrali AdGuard!