AdGuard for Mac

Adguard for Mac open beta release

Finally, we are ready to present you a new Adguard product – world’s first standalone adblocker for Mac OS X. Fast, high-quality and unique, you got to believe – there has never been a web filter for Mac like this.

Adguard for Mac enters beta test

At the very end of the year, we have prepared a little surprise for users of the Apple products. All year we have been working on a standalone Adguard version for Mac OS X. Finally, we are ready to start its beta test!

Hämtningen av AdGuard har påbörjats! Klicka på knappen med pilen för att starta installationen. Tack för att du valde AdGuard! Välj "Öppna" och klicka "OK" och invänta att filen hämtas. I det öppnade fönstret drar du AdGuard-ikonen till mappen "Program". Tack för att du valde AdGuard! Välj "Öppna" och klicka "OK" och invänta att filen hämtas. Klicka på "Installera" i det öppnade fönstret. Tack för att du valde AdGuard!