Mediesett
General
Promo images (zip)
AdGuard-logoer (zip)
AdGuard for Windows
Screenshots (zip)
Review/Guide (web)
AdGuard for Mac
Screenshots (zip)
Review/Guide (web)
AdGuard for Android
Screenshots (zip)
Review/Guide (web)
AdGuard for iOS
Screenshots (zip)
Review/Guide (web)
Klikk på knappen som er angitt med pilen for å starte installasjonen. Takk for at du valgte AdGuard! Velg "Åpne" og klikk "OK", og vent deretter på nedlasting av filen. I det åpne vinduet drar du AdGuard-ikonet til "Programmer"-mappen. Takk for at du valgte AdGuard! Velg "Åpne" og klikk "OK", og vent deretter på nedlasting av filen. I det åpne vinduet klikker du på "Installer". Takk for at du valgte AdGuard!