Prispejte k projektu AdGuard
Je nám požehnaním, že máme spoločenstvo, ktoré nielen miluje AdGuard, ale nám aj veľa dáva. Veľa ľudí dobrovoľne ponúka rôznymi spôsobmi svoje skúsenosti iným používateľom programu AdGuard a môžete sa k nim pripojiť! My, z našej strany, môžeme len odmeniť tých najaktívnejších členov komunity. Takže, čo môžete urobiť?
Odhaľte AdGuard svetu
Our goal is to make AdGuard equally accessible to everyone in the world. And this will not be possible without dozens and even hundreds of volunteering translators. Head to the Knowledge Base to learn more about how to become one, and how to even get a small bonus for your help!
Poďme do celého sveta
Pridať poznatok do znalostnej databázy
AdGuard Knowledge base is a place to go if you have any questions about AdGuard products and relevant topics. The greatest part about it is that anyone can contribute! Feel like you have something to add to an existing article, translate it to your language, or even can create a new one? Head to the Knowledge Base immediately! Needless to say, your hard work won't be left unnoticed!
I have an idea!
Bojujte s reklamami spolu s AdGuardom
Blocking filters are the backbone of any AdGuard product, and keeping them updated is hard to overvalue. Our filter developers got the knack of creating new rules, but any help is always welcome. Whether you are a proficient filter rules creator, or just making your first steps, get over to this KB article.
To arms!
Čím viac testujete, tým lepší AdGuard je
You can have the best developers in the world (like we do), but without proper testing you still will end up in trouble. We are thankful to all our beta testers who dedicate their time to struggle through nightly and beta versions we continuously pump out. Join beta testers today by following these instructions.
Let's break it!
Zdieľajte svoj dokonalý zážitok z programu AdGuard!
With AdGuard everyone can act as a publicist. If you want to share your impressions on our product with other people and you already have some creative ideas, then write a post about AdGuard and become eligible for a free license as a token of our gratitude :)
Písanie o AdGuard
Licencie pre vývojárov
My v spoločnosti AdGuard sa vždy snažíme podporovať rovnako zmýšľajúcich ľudí, najmä vývojárov softvéru, ktorí robia životy miliónov používateľov trochu jednoduchším. Veľmi si ceníme Vašu dobrovoľnícku prácu a snažíme sa zlepšiť internetovú skúsenosť používateľov.
Chcem licenciu!
Sťahovanie AdGuard začalo! Pre spustenie inštalácie kliknite na tlačidlo označené šípkou. Ďakujeme, že ste si vybrali AdGuard! Vyberte možnosť "Otvoriť" a kliknite na tlačidlo "OK" - chvíľu počkajte, kým sa súbor stiahne. V otvorenom okne pretiahnite ikonu AdGuard do priečinka "Aplikácie". Ďakujeme, že ste si vybrali AdGuard! Vyberte možnosť "Otvoriť" a kliknite na tlačidlo "OK" - chvíľu počkajte, kým sa súbor stiahne. V otvorenom okne kliknite na "Inštalovať". Ďakujeme, že ste si vybrali AdGuard!