Ponuka
SK

Prispejte k projektu AdGuard

Je nám požehnaním, že máme spoločenstvo, ktoré nielen miluje AdGuard, ale nám aj veľa dáva. Veľa ľudí dobrovoľne ponúka rôznymi spôsobmi svoje skúsenosti iným používateľom programu AdGuard a môžete sa k nim pripojiť! My, z našej strany, môžeme len odmeniť tých najaktívnejších členov komunity. Takže, čo môžete urobiť?
Odhaľte AdGuard svetu
Naším cieľom je urobiť AdGuard rovnako prístupným pre všetkých na svete. A to nebude možné bez desiatok, ba stoviek dobrovoľných prekladateľov. Vstúpte do znalostnej databázy, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako sa stať prekladateľom, a ako získať aj malý bonus za Vašu pomoc!
Poďme do celého sveta
Pridať poznatok do znalostnej databázy
Znalostná databáza AdGuard je miesto, kde môžete ísť, ak máte akékoľvek otázky o produktoch AdGuard a relevantných témach. Navyše tam môžete kedykoľvek aj prispieť! Cítite, že by ste chceli niečo pridať k existujúcemu článku, preložiť ho do svojho jazyka alebo dokonca vytvoriť nový? Hneď prejdite do znalostnej databázy! Netreba dodávať, že Vaša tvrdá práca nebude ponechaná bez povšimnutia!
Mám nápad!
Bojujte s reklamami spolu s AdGuardom
Blokovacie filtre sú chrbtovou kosťou ľubovoľného produktu AdGuard a udržiavanie ich aktualizácie je tvrdý oriešok. Naši vývojári filtrov získali zručnosť pri vytváraní nových pravidiel, ale každá pomoc je vždy vítaná. Bez ohľadu na to, či už ste skúseným tvorcom pravidiel filtrov, alebo len robíte svoje prvé kroky, prejdite na tento článok znalostnej databázy.
Do zbrane!
Čím viac testujete, tým je AdGuard lepší
Môžete mať najlepších vývojárov na svete (rovnako ako my), ale bez náležitého testovania stále skončíte s problémami. Sme vďační všetkým našim beta testerom, ktorí venujú svoj čas testovaniu našich nočných zostavení a beta verzií, ktoré neustále produkujeme. Spojte sa s beta testermi dnes podľa týchto pokynov.
Skoncujme s tým!
Zdieľajte svoj dokonalý zážitok z programu AdGuard!
S AdGuardom môžu všetci pôsobiť ako publicisti. Ak chcete zdieľať svoje dojmy s našimi produktmi s inými ľuďmi a máte už nejaké kreatívne nápady, napíšte príspevok o AdGuard a získajte nárok na bezplatnú licenciu ako symbol našej vďačnosti
Písanie o AdGuard
Licencie pre vývojárov
My v spoločnosti AdGuard sa vždy snažíme podporovať rovnako zmýšľajúcich ľudí, najmä vývojárov softvéru, ktorí robia životy miliónov používateľov trochu jednoduchším. Veľmi si ceníme Vašu dobrovoľnícku prácu a snažíme sa zlepšiť internetovú skúsenosť používateľov.
Chcem licenciu!
Sťahovanie AdGuard Ak chcete spustiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo označené šípkou Vyberte možnosť "Otvoriť" a kliknite na tlačidlo "OK" - chvíľu počkajte, kým sa súbor stiahne. V otvorenom okne pretiahnite ikonu AdGuard do priečinka "Aplikácie". Ďakujeme, že ste si vybrali AdGuard! Vyberte možnosť "Otvoriť" a kliknite na tlačidlo "OK" - chvíľu počkajte, kým sa súbor stiahne. V otvorenom okne kliknite na "Inštalovať". Ďakujeme, že ste si vybrali AdGuard!
Nainštalujte AdGuard na Vaše mobilné zariadenie