Ponuka
SK

Prispejte k projektu AdGuard

Máme to šťastie, že máme komunitu, ktorá nielen miluje AdGuard, ale aj prispieva. Veľa ľudí sa dobrovoľne angažuje rôznymi spôsobmi, aby sa zlepšila skúsenosť ostatných používateľov s programom AdGuard a môžete sa k nim pripojiť! My z našej strany môžeme len odmeniť najaktívnejších členov komunity.

Podporte AdGuard

Prostriedky získavame aj z predaja prémiových verzií AdGuard. Môžete ich otestovať a presvedčiť sa, či napĺňajú Vaše potreby.

Sťahovanie AdGuard Ak chcete spustiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo označené šípkou Vyberte možnosť "Otvoriť" a kliknite na tlačidlo "OK" - chvíľu počkajte, kým sa súbor stiahne. V otvorenom okne pretiahnite ikonu AdGuard do priečinka "Aplikácie". Ďakujeme, že ste si vybrali AdGuard! Vyberte možnosť "Otvoriť" a kliknite na tlačidlo "OK" - chvíľu počkajte, kým sa súbor stiahne. V otvorenom okne kliknite na "Inštalovať". Ďakujeme, že ste si vybrali AdGuard!
Nainštalujte AdGuard na Vaše mobilné zariadenie