Prispejte k projektu AdGuard

Máme to šťastie, že máme komunitu, ktorá nielen miluje AdGuard, ale aj prispieva. Veľa ľudí sa dobrovoľne angažuje rôznymi spôsobmi, aby sa zlepšila skúsenosť ostatných používateľov s programom AdGuard a môžete sa k nim pripojiť! My z našej strany môžeme len odmeniť najaktívnejších členov komunity.

Podporte AdGuard

Prostriedky získavame aj z predaja prémiových verzií AdGuard. Môžete ich otestovať a presvedčiť sa, či napĺňajú Vaše potreby.