Partners

EFF
Sedan 2017 har AdGuard blivit medlem i The Electronic Frontier Foundation — den ledande ideella organisationen för försvar av medborgerliga friheter i den digitala världen. Grundad 1990, EFF-mästare i användarskydd, frihet i uttryck och innovation genom konsekvensbedömning, policyanalys, gräsrotsaktivism och teknikutveckling.
Avira
Avira is a popular antivirus and security software developer that offers a series of products to block malware, anonymize your traffic, protect your mobile devices etc.
As a part of partnership with AdGuard, Avira has added the ad blocking feature based on our technology and filters to their browser extensions.
DIGITALYCHEE
Founded in 2012, DIGITALYCHEE Ltd. has become active on the Chinese market adjusting prices of software to normal level. As providing protection against piracy issues, the company inspires people’s awareness of copyrighted softwares.
AdGuard authorized DIGITALYCHEE as the exclusive online distributor in China.
AdGuard download has started Click the button indicated by the arrow to start the installation. Välj "Öppna" och klicka "OK" och invänta att filen hämtas. I det öppnade fönstret drar du AdGuard-ikonen till mappen "Program". Tack för att du valde AdGuard! Välj "Öppna" och klicka "OK" och invänta att filen hämtas. Klicka på "Installera" i det öppnade fönstret. Tack för att du valde AdGuard! Install AdGuard for mobile devices as well: