Přejít k hlavnímu obsahu

Doména local.adguard.org

Uživatelé AdGuardu pro Windows, Mac a Android si mohou všimnout, že AdGuard přidává malý skript na každou webovou stránku, která se načítá z domény local.adguard.org.

Nebojte se, toto není skutečná doména a ve skutečnosti neexistuje žádný skutečný server s tímto názvem. Tato doména slouží k použití kosmetického filtrování webových stránek, ale vše se provádí lokálně přímo v zařízení bez připojení k serveru.

Technické vysvětlení

Co se ale děje a proč? Níže si přečtěte technické vysvětlení.

  1. AdGuard je blokátor obsahu na úrovni sítě, takže nemůže jednoduše přidávat vlastní JavaScript a CSS na webové stránky, jako to dělají rozšíření prohlížeče. Pro kvalitní blokování obsahu je to však zásadní.
  2. Za tímto účelem AdGuard vloží "obsahový skript", který vypadá takto: <script src="https://local.adguard.org/.../content-script.js">. Tento "obsahový skript" se stará o kosmetické filtrování, skrývá nebo odstraňuje obsah reklamy z webových stránek.
  3. Připojení na IP adresu domény local.adguard.org jsou zachycena AdGuardem na síťové úrovni a zpracována lokálně. To je důvod, proč má tato doména "statickou" IP adresu, která se roky nemění.

Proč k tomu potřebujeme skutečnou IP adresu?

  • Nemůžeme použít adresu 127.0.0.1, protože ji prohlížeče neakceptují.
  • Použití některé IP adresy z privátních podsítí je možné, ale toto řešení má dvě nevýhody.
    • Zaprvé, existuje malá pravděpodobnost, že dojde ke křížení se stávající intranetovou službou a narušení přístupu k ní.
    • Za druhé, některé DNS servery to mohou považovat za útok na opětovné svázání DNS a odmítnout odpovědět na local.adguard.org.

Ověření

Tuto skutečnost lze snadno ověřit. Pokud AdGuard vypnete, zjistíte, že na local.adguard.org nelze navázat spojení, protože neexistuje žádný server s touto adresou. Zkuste ji otevřít v prohlížeči, když je AdGuard vypnutý.