Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vytvářet vlastní filtry reklam

informace

V tomto článku vysvětlíme, jak napsat vlastní pravidla filtrování pro použití v produktech AdGuardu. Chcete-li otestovat svá pravidla, stáhněte si aplikaci AdGuard

Filtr je sada pravidel filtrování aplikovaných na konkrétní obsah, například bannery nebo vyskakovací okna. AdGuard má seznam standardních filtrů vytvořených naším týmem. Neustále je vylepšujeme, aktualizujeme a snažíme se vyhovět potřebám většiny našich uživatelů.

AdGuard zároveň umožňuje vytvářet vlastní filtry pomocí stejných typů pravidel, které máme v našich filtrech.

K popisu syntaxe našich pravidel filtrování používáme Augmented BNF for Syntax Specifications, ale ne vždy se touto specifikací striktně řídíme.

informace

Původně byla syntaxe AdGuardu založena na syntaxi pravidel Adblock Plus. Později jsme ji rozšířili o nové typy pravidel pro lepší filtrování reklam. Některé části tohoto článku o pravidlech společných pro AdGuard i ABP byly převzaty z příručka Adblock Plus o tom, jak psát filtry.

Komentáře

Každý řádek začínající vykřičníkem je komentář. V seznamu pravidel je zobrazen šedou barvou. AdGuard bude tento řádek ignorovat, takže můžete napsat cokoli chcete. Komentáře se obvykle umísťují nad pravidla a slouží k popisu toho, co pravidlo dělá.

Např:

! Toto je komentář. Pod tímto řádkem se nachází skutečné pravidlo filtrování.
||example.org^

Příklady

Blokování podle názvu domény

Blocking by domain name

Toto pravidlo blokuje:

 • http://example.org/ad1.gif
 • http://subdomain.example.org/ad1.gif
 • https://ads.example.org:8000/

Toto pravidlo neblokuje:

 • http://ads.example.org.us/ad1.gif
 • http://example.com/redirect/http://ads.example.org/

Ve výchozím nastavení tato pravidla pro žádosti o dokumenty nefungují. To znamená, že pravidlo ||example.org^ zablokuje požadavek na example.org při pokusu o přechod na tuto doménu z jiné webové stránky, ale pokud do adresního řádku zadáte example.org a pokusíte se na doménu přejít, webová stránka se otevře. Chcete-li zablokovat žádost o dokument, budete muset použít pravidlo s modifikátorem $document: ||example.org^$document.

Blokování přesné adresy

Blocking exact address

Toto pravidlo blokuje:

 • http://example.org/

Toto pravidlo neblokuje:

 • https://example.org/banner/img

Modifikátory základních pravidel

Pravidla filtrování podporují řadu modifikátorů, které umožňují doladit chování pravidla. Zde je příklad pravidla s několika jednoduchými modifikátory.

Modifikátory základních pravidel

Toto pravidlo blokuje:

 • http://example.org/script.js, pokud je tento skript načten z example.com.

Toto pravidlo neblokuje:

 • https://example.org/script.js, pokud je tento skript načten z example.org.
 • https://example.org/banner.png, protože se nejedná o skript.

Odblokování adresy

Odblokování adresy

Toto pravidlo odblokuje:

 • http://example.org/banner.png, i když pro tuto adresu existuje pravidlo blokování.

Pravidla blokování s modifikátorem $important mohou přepsat výjimky.

Odblokování celé webové stránky

Odblokování celé webové stránky

Toto pravidlo odblokuje

 • Zakáže všechna kosmetická pravidla na example.com.
 • Odblokuje všechny požadavky odeslané z této webové stránky, i když existují pravidla blokování odpovídající těmto požadavkům.

Kosmetické pravidlo

Cosmetic rule

Kosmetická pravidla jsou založena na použití speciálního jazyka CSS, kterému rozumí každý prohlížeč. V podstatě přidává na webové stránky nový styl CSS, jehož účelem je skrýt určité prvky. Více o CSS obecně se můžete dozvědět zde.

AdGuard rozšiřuje CSS a umožňuje tak vývojářům filtrů řešit mnohem složitější případy. Abyste však mohli tato rozšířená pravidla používat, musíte ovládat běžný jazyk CSS.

Oblíbené selektory CSS

NázevSelektor CSSPopis
ID selector#bannersShoduje se se všemi prvky s atributem id rovným banners.
ID selector
Class selector.bannersShoduje se se všemi prvky s atributem class obsahujícím banners.
Class selector
Attribute selectordiv[class="banners"]Shoduje se se všemi prvky div s atributem class přesně rovným k banners.
Attribute selector
Attribute substring selectordiv[class^="advert1"]Shoduje se se všemi prvky div s atributem class začínajícím na řetězec advert1.
Attribute substring selector
Attribute substring selectordiv[class$="banners_ads"]Shoduje se se všemi prvky div s atributem class končícím na řetězec banners_ads.
Attribute substring selector
Attribute substring selectora[href^="http://example.com/"]Shoduje se se všemi odkazy načtenými z domény http://example.com/.
Attribute substring selector
Attribute selectora[href="http://example.com/"]Shoduje se se všemi odkazy exactly adresy http://example.com/.
Attribute selector

Omezení a restrikce

Důvěryhodné filtry

Některá pravidla lze použít pouze v důvěryhodných filtrech. Tato kategorie zahrnuje:

Blokátor obsahu AdGuard

Blokátor obsahu AdGuard je rozšíření pro prohlížeče Samsung a Yandex, které lze nainstalovat z Google Play. Nesmí se zaměňovat s plně funkčním nástrojem AdGuard pro Android, který lze stáhnout pouze z našich stránek. Bohužel, funkce Blokátoru obsahu AdGuard jsou omezeny tím, co prohlížeče umožňují a podporují pouze starou syntaxi filtrů Adblock Plus:

 • Základní pravidla blokování s následujícími modifikátory: $domain, $third-party, modifikátory typu obsahu.
 • Základní pravidla výjimek s následujícími modifikátory: $document, $elemhide.
 • Základní pravidla pro skrývání prvků bez rozšířené podpory CSS.

Vzhledem k výše uvedeným omezením nebude Blokátor obsahu AdGuard uveden v poznámkách ke kompatibilitě.

Základní pravidla

Nejjednoduššími pravidly jsou tzv. základní pravidla. Slouží k blokování požadavků na konkrétní adresy URL. Nebo je odblokují, pokud je na začátku pravidla speciální znak "@@". Základní princip tohoto typu pravidel je poměrně jednoduchý: je třeba zadat adresu a další parametry, které omezují nebo rozšiřují rozsah pravidla.

Dílčí požadavky

Základní pravidla pro blokování požadavků se vztahují pouze na dílčí požadavky. To znamená, že nebudou blokovat načítání stránky, pokud není výslovně zadána pomocí modifikátoru $document.

Stav odpovědi

Prohlížeč rozpozná zablokovaný požadavek jako dokončený s chybou.

Délka pravidla

Pravidla kratší než 4 znaky jsou považována za nesprávná a budou ignorována.

Syntaxe základních pravidel

   rule = ["@@"] pattern [ "$" modifiers ]
modifiers = [modifier0, modifier1[, ...[, modifierN]]]
 • pattern — maska adresy. Každá adresa URL požadavku je přiřazena k této masce. V šabloně můžete také použít speciální znaky popsané níže. Vezměte na vědomí, že AdGuard zkracuje adresy URL na délku 4096 znaků, aby urychlil porovnávání a předešel problémům s nesmyslně dlouhými adresami URL.
 • @@ — znak, který se používá v pravidlech výjimek. Chcete-li filtrování požadavku vypnout, začněte pravidlo touto značkou.
 • modifiers — parametry, které "objasňují" základní pravidlo. Některé z nich omezují rozsah pravidel a některé mohou zcela změnit jejich fungování.

Speciální znaky

 • * — zástupný znak. Používá se k reprezentaci libovolné sady znaků. Může to být také prázdný řetězec nebo řetězec libovolné délky.
 • || — indikace o použití pravidla na zadanou doménu a její subdomény. S tímto znakem nemusíte v masce adresy zadávat konkrétní protokol a subdoménu. Tj., že || znamená http://*., https://*., ws://*., wss://*. najednou.
 • ^ — oddělovací znak. Oddělovací znak je libovolný znak, mimo písmeno, číslice nebo jeden z následujících znaků: _ - . %. V tomto příkladu jsou oddělovací znaky zobrazeny tučně: http://example.com/?t=1&t2=t3. Konec adresy je také akceptován jako oddělovací znak.
 • | — ukazatel na začátku nebo konci adresy. Hodnota závisí na umístění znaku v masce. Např. pravidlo swf| odpovídá http://example.com/annoyingflash.swf, ale neodpovídá http://example.com/swf/index.html. |http://example.org odpovídá http://example.org, ale ne http://domain.com?url=http://example.org.
poznámka

|, ||, ^ lze použít pouze u pravidel se vzorem URL. Např. ||example.com##.advert je nesprávný a bude blokátorem ignorován.

Vizuální znázornění

Doporučujeme také seznámit se s přehledem filtrů Adblock Plus, abyste lépe pochopili, jak taková pravidla vytvářet.

Podpora regulárních výrazů

Pokud chcete ještě větší flexibilitu při vytváření pravidel, můžete použít regulární výrazy namísto výchozí zjednodušené masky se speciálními znaky.

Výkon

Pravidla s regulárními výrazy pracují pomaleji, proto se jim doporučuje vyhnout nebo omezit jejich rozsah na určité domény.

Pokud chcete, aby blokátor určil regulární výraz, musí pattern vypadat takto:

pattern = "/" regexp "/"

Např. pravidlo /banner\d+/$third-party použije regulární výraz banner\d+ na všechny požadavky třetích stran. Pravidlo výjimky s regulárním výrazem vypadá takto: @@/banner\d+/.

Kompatibilita

AdGuard pro Safari a AdGuard pro iOS plně nepodporují regulární výrazy kvůli omezení API pro blokování obsahu (hledejte sekci "Formát regulárního výrazu").

Podpora zástupných znaků pro TLD (domény nejvyšší úrovně)

Zástupné znaky jsou podporovány pro TLD domén ve vzorech kosmetických, filtrování HTML a pravidel JavaScript.

V případě kosmetických pravidel, např. example.*##.banner, je díky znaku .*, tj. example.com, sub.example.net, example.co.uk, atd. přiřazeno více domén.

Pro základní pravidla platí popsaná logika pouze pro domény uvedené v $domain modifikátoru, např. ||*/banners/*$image,domain=example.*.

Kompatibilita

V AdGuardu pro Windows, Mac, Android a v pravidlech rozšíření prohlížeče AdGuard se zástupným znakem .*, odpovídá jakékoli veřejné příponě (nebo eTLD). Pro AdGuard pro Safari a iOS je však seznam podporovaných domén nejvyšší úrovně omezen kvůli omezením v Safari.

Pravidla se zástupným znakem pro TLD nejsou podporována Blokátorem obsahu AdGuard.

Příklady základních pravidel

 • ||example.com/ads/* — jednoduché pravidlo, které odpovídá adresám typu http://example.com/ads/banner.jpg a dokonce i http://subdomain.example.com/ads/otherbanner.jpg.

 • ||example.org^$third-party — toto pravidlo blokuje požadavky třetích stran na example.org a jejím subdoménám.

 • @@||example.com$document — obecné pravidlo výjimky. Zcela vypne filtrování pro example.com a všechny subdomény. V pravidlech pro výjimky lze použít řadu modifikátorů. Pro více podrobností klikněte na odkaz níže.

Modifikátory základních pravidel

poznámka

Funkce popsané v této části jsou určeny pro zkušené uživatele. Rozšiřují možnosti "základních pravidel", ale abyste je mohli používat, musíte mít základní znalosti o fungování prohlížeče.

Chování "základního pravidla" můžete změnit pomocí dalších modifikátorů. Modifikátory by měly být umístěny na konci pravidla za znakem $ a odděleny čárkami.

Příklad:

||domain.com^$popup,third-party

Základní modifikátory

Následující modifikátory jsou nejjednodušší a nejčastěji používané. V podstatě jen omezují rozsah použití pravidel.

Modifikátor \ ProduktyAplikace CoreLibsAdGuard pro ChromiumAdGuard pro FirefoxAdGuard pro iOSAdGuard pro SafariBlokátor obsahu AdGuard
$app
$denyallow
$domain**
$header
$important
$match-case
$method
$popup✅ *✅ *✅ *
$third-party
$to
poznámka
 • ✅ — plně podporováno
 • ✅ * — podporováno, ale spolehlivost se může lišit nebo se mohou vyskytnout omezení; více informací naleznete v popisu modifikátoru
 • ⏳ — funkce, která byla implementována nebo jejíž implementace se plánuje, ale zatím není k dispozici v žádném produktu
 • ❌ — nepodporováno

$app

Tento modifikátor umožňuje zúžit pokrytí pravidla na konkrétní aplikaci (nebo seznam aplikací). V systémech Windows a Mac to nemusí být příliš důležité, ale v mobilních zařízeních, kde některá pravidla filtrování musí být specifická pro konkrétní aplikaci, je to velmi důležité.

 • Android — použijte název balíčku aplikace, např. org.example.app.
 • Windows — použijte název procesu, např. chrome.exe.
 • Mac — použijte ID svazku nebo název procesu, např. com.google.Chrome.

V případě počítače Mac můžete ID svazku nebo název procesu aplikace zjistit zobrazením příslušných podrobností o požadavku v záznamu filtrování.

Příklady

 • ||baddomain.com^$app=org.example.app — pravidlo pro blokování požadavků, které odpovídají zadané masce a jsou odeslány z Android aplikace org.example.app.
 • ||baddomain.com^$app=org.example.app1|org.example.app2 — stejné pravidlo, ale funguje jak pro org.example.app1, tak i pro org.example.app2.

Pokud chcete, aby se pravidlo nevztahovalo na určité aplikace, začněte název aplikace znakem ~.

 • ||baddomain.com^$app=~org.example.app — pravidlo pro blokování požadavků, které odpovídají zadané masce a jsou odeslány z jakékoli aplikace kromě org.example.app.
 • ||baddomain.com^$app=~org.example.app1|~org.example.app2 — stejně jako výše, ale nyní jsou vyloučeny dvě aplikace: org.example.app1 a org.example.app2.
Omezení

Aplikace v hodnotě modifikátoru nemohou mít zástupný znak, např. $app=com.*.music. Pravidla s takovým modifikátorem jsou považována za neplatná.

Kompatibilita
 • Pouze AdGuard pro Windows, Mac a Android jsou technicky schopné používat pravidla s modifikátorem $app.
 • V systému Windows se v názvu procesu nerozlišují velká a malá písmena, počínaje verzí AdGuard pro Windows, která má pod kapotou knihovnu CoreLibs v1.12.

$denyallow

Modifikátor $denyallow umožňuje vyhnout se vytváření dalších pravidel, pokud je potřeba zakázat určité pravidlo pro konkrétní domény. $denyallow odpovídá pouze cílovým doménám, nikoli doménám odkazujícím.

Přidání tohoto modifikátoru k pravidlu je ekvivalentní vyloučení domén podle shodného vzoru pravidla nebo přidání odpovídajících pravidel výjimek. Chcete-li do jednoho pravidla přidat více domén, použijte jako oddělovací znak |.

Příklady

Toto pravidlo:

*$script,domain=a.com|b.com,denyallow=x.com|y.com

odpovídá tomuto:

/^(?!.*(x.com|y.com)).*$/$script,domain=a.com|b.com

nebo kombinaci těchto tří:

*$script,domain=a.com|b.com
@@||x.com$script,domain=a.com|b.com
@@||y.com$script,domain=a.com|b.com
Omezení
 • Vzor shody pravidla se nemůže zaměřit na žádné konkrétní domény, např. nemůže začínat ||.
 • Domény v hodnotě modifikátoru nemohou být negovány, např. $denyallow=~x.com, nebo mít zástupný znak TLD, např. $denyallow=x.*.

Pravidla, která tato omezení porušují, jsou považována za neplatná.

Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $denyallow nejsou AdGuardem pro iOS, Safari a Blokátorem obsahu AdGuard podporována.

$domain

$domain omezuje rozsah pravidla na požadavky ze zadaných domén a jejich subdomén (jak je uvedeno v záhlaví Referer HTTP).

Syntaxe

Modifikátor je seznam jednoho nebo více výrazů oddělených symbolem |, z nichž každý je porovnáván s doménou určitým způsobem v závislosti na svém typu (viz níže).

domains = ["~"] entry_0 ["|" ["~"] entry_1 ["|" ["~"]entry_2 ["|" ... ["|" ["~"]entry_N]]]]
entry_i = ( regular_domain / any_tld_domain / regexp )
 • regular_domain — běžný název domény (domain.com). Odpovídá zadané doméně a jejím subdoménám. Shoduje se lexikograficky.
 • any_tld_domain — název domény zakončený zástupným znakem jako veřejná přípona, např. pro example.* je to co.uk v example.co.uk. Odpovídá zadané doméně a jejím subdoménám s libovolnou veřejnou příponou. Shoduje se lexikograficky.
 • regexp — regulární výraz, který začíná a končí znakem /. Vzor funguje stejně jako v základních pravidlech pro URL adresy, ale znaky /, $ a , musí být uvozeny pomocí \.
informace

Pravidla s modifikátorem $domain jako regular_domain nebo any_tld_domain jsou podporována všemi AdGuard produkty.

Příklady

Jen $domain:

 • ||baddomain.com^$domain=example.org blokuje požadavky, které odpovídají zadané masce a jsou odeslány z domény example.org nebo jejích subdomén.
 • ||baddomain.com^$domain=example.org|example.com — stejné pravidlo, ale funguje jak pro example.org, tak i pro example.com.

Pokud chcete, aby se pravidlo nevztahovalo na určité domény, začněte název domény znakem ~.

$domain a negace ~:

 • ||baddomain.com^$domain=example.org blokuje požadavky, které odpovídají zadané masce a jsou odeslány z domény example.org nebo jejích subdomén.
 • ||baddomain.com^$domain=example.org|example.com — stejné pravidlo, ale funguje jak pro example.org, tak i pro example.com.
 • ||baddomain.com^$domain=~example.org blokuje požadavky, které odpovídají vzoru a jsou odeslané z jakékoli domény kromě example.org a jejích subdomén.
 • ||baddomain.com^$domain=example.org|~foo.example.org blokuje požadavky odeslané z example.org a jích subdomén, kromě subdomény foo.example.org.
 • ||baddomain.com^$domain=/(^\|.+\.)example\.(com\|org)\$/ blokuje požadavky odeslané z example.org a example.com a všech jejích subdomén.
 • ||baddomain.com^$domain=~a.com|~b.*|~/(^\|.+\.)c\.(com\|org)\$/ blokuje požadavky odeslané z a.com, b s libovolnou veřejnou příponou (b.com, b.co.uk, etc.), c.com, c.org, a jejich subdomén.

$domain modifikátor odpovídající cílové doméně:

V některých případech může modifikátor $domain odpovídat nejen doméně odkazovače, ale také cílové doméně. K tomu dojde, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

 1. Požadavek má typ obsahu document
 2. Vzor pravidla neodpovídá žádné konkrétní doméně
 3. Vzor pravidla neobsahuje regulární výrazy
 4. Modifikátor $domain obsahuje pouze domény ve výjimkách, např. $domain=~example.org|~example.com

Následující predikát by měl být splněn, aby bylo možné provést porovnání cílové domény:

1 AND ((2 AND 3) OR 4)

To znamená, že pokud modifikátor $domain obsahuje pouze domény ve výjimkách, pak pravidlo nemusí splňovat druhou a třetí podmínku, aby se cílová doména shodovala s modifikátorem $domain.

Pokud některé z výše uvedených podmínek nejsou splněny, ale pravidlo obsahuje modifikátor $cookie nebo $csp, cílová doména bude přesto přiřazena.

Pokud odkazující doména odpovídá pravidlu s $domain, které výslovně vylučuje doménu odkazujícího serveru, pravidlo se nepoužije, i když cílová doména také odpovídá pravidlu. To má vliv i na pravidla s modifikátory $cookie a $csp.

Příklady

 • *$cookie,domain=example.org|example.com zablokuje soubory cookie pro všechny požadavky do a z domény example.org a example.com.
 • *$document,domain=example.org|example.com zablokuje všechny požadavky do a z domény example.org a example.com.

V následujících příkladech se předpokládá, že požadavky jsou odesílány z adresy http://example.org/page (odkazující adresa), cílová adresa URL je http://targetdomain.com/page.

 • page$domain=example.org bude přiřazena, protože odpovídá doméně odkazu.
 • page$domain=targetdomain.com bude přiřazena, protože odpovídá cílové doméně a splňuje všechny výše uvedené požadavky.
 • ||*page$domain=targetdomain.com nebude přiřazena, protože vzor ||*page odpovídá konkrétním doménám, např. example.page.
 • ||*page$domain=targetdomain.com,cookie bude přiřazena, protože pravidlo obsahuje modifikátor $cookie, přestože vzor ||*page může odpovídat konkrétním doménám.
 • /banner\d+/$domain=targetdomain.com nebude přiřazena, protože obsahuje regulární výraz.
 • page$domain=targetdomain.com|~example.org nebude přiřazena, protože doména odkazu je výslovně vyloučena.
omezení modifikátoru $domain
Omezení

Safari nepodporuje současné použití povolených a zakázaných domén, takže pravidla jako ||baddomain.com^$domain=example.org|~foo.example.org nebudou v AdGuardu pro iOS a AdGuardu pro Safari fungovat.

Kompatibilita

Pravidla s regulárním výrazem $domain jsou podporována AdGuardem pro Windows, Mac a Android, s knihovnou CoreLibs v11 nebo novější.

V AdGuardu pro Windows, Mac a Android s CoreLibs v1.12 nebo novějším může být modifikátor $domain alternativně zapsán jako $from.

$header

Modifikátor $header umožňuje porovnat odpověď HTTP se specifickým záhlavím s (volitelně) specifickou hodnotou.

Syntaxe

$header "=" h_name [":" h_value]
h_value = string / regexp

kde:

 • h_name — povinný název záhlaví HTTP. Je přizpůsoben případ od případu.
 • h_value — nepovinný výraz odpovídající hodnotě záhlaví HTTP, může to být jeden z následujících výrazů:
  • string — posloupnost znaků. Porovnává se s hodnotou záhlaví lexikograficky;
  • regexp — regulární výraz, který začíná a končí znakem /. Vzor funguje stejně jako v základních pravidlech pro URL adresy, ale znaky /, $ a , musí být uvozeny pomocí \.

Část modifikátoru ":" h_value lze vynechat. V takovém případě modifikátor odpovídá pouze názvu záhlaví.

Příklady

 • ||example.com^$header=set-cookie:foo blokuje požadavky, jejichž odpovědi mají hlavičku Set-Cookie s hodnotou odpovídající foo.
 • ||example.com^$header=set-cookie blokuje požadavky, jejichž odpovědi mají hlavičku Set-Cookie s libovolnou hodnotou.
 • @@||example.com^$header=set-cookie:/foo\, bar\$/ odblokuje požadavky, jejichž odpovědi mají hlavičku Set-Cookie s hodnotou odpovídající regulárnímu výrazu foo, bar$.
 • @@||example.com^$header=set-cookie odblokuje požadavky, jejichž odpovědi mají hlavičku Set-Cookie s libovolnou hodnotou.
Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $header jsou podporována AdGuardem pro Windows, Mac a Android s CoreLibs v1.11 nebo novější.

$important

Modifikátor $important použitý na pravidlo zvyšuje jeho prioritu oproti pravidlům bez stejného modifikátoru. Dokonce i přes základní pravidla výjimek.

Další podrobnosti najdete v prioritách pravidel.

Příklady

! pravidlo blokování zablokuje všechny požadavky navzdory pravidlu výjimky
||example.org^$important
@@||example.org^
! pokud má pravidlo výjimky také modifikátor `$important`, bude mít přednost a žádné požadavky nebudou blokovány
||example.org^$important
@@||example.org^$important

$match-case

Tento modifikátor definuje pravidlo, které se vztahuje pouze na adresy odpovídající danému případu. Výchozí pravidla nerozlišují velká a malá písmena.

Příklady

 • */BannerAd.gif$match-case — toto pravidlo zablokuje http://example.com/BannerAd.gif, ale ne http://example.com/bannerad.gif.
Kompatibilita

Pravidla s $match-case jsou podporována aplikací AdGuard pro iOS a AdGuard pro Safari s SafariConverterLib v2.0.43 nebo novějším.

Všechny ostatní produkty již tento modifikátor podporují.

$method

Tento modifikátor omezuje rozsah pravidla na požadavky, které používají zadanou sadu metod HTTP. Negované metody jsou povoleny. Metody musí být zadány malými písmeny, ale při porovnávání se nerozlišují velká a malá písmena. Chcete-li do jednoho pravidla přidat více metod, použijte jako oddělovací znak svislou čáru |.

Příklady

 • ||evil.com^$method=get|head blokuje pouze požadavky GET a HEAD na doméně evil.com.
 • ||evil.com^$method=~post|~put blokuje všechny požadavky na doméně evil.com kromě POST nebo PUT.
 • @@||evil.com$method=get odblokuje pouze požadavky GET na doméně evil.com.
 • @@||evil.com$method=~post odblokuje jakékoliv požadavky na doméně evil.com kromě POST.
Omezení

Pravidla se smíšenými negovanými a negovanými hodnotami jsou považována za neplatná. Takže např. pravidlo ||evil.com^$method=get|~head bude zamítnuto.

Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $method jsou podporována AdGuardem pro Windows, Mac a Android s CoreLibs v1.12 nebo novější a Rozšířením prohlížeče AdGuard pro Chrome, Firefox a Edge s filtrem TSUrlFilter v2.1.1 nebo novějším.

AdGuard se pokusí zavřít kartu prohlížeče s jakoukoli adresou, která odpovídá pravidlu blokování s tímto modifikátorem. Upozorňujeme, že ne všechny karty lze zavřít.

Příklady

 • ||domain.com^$popup — pokud se pokusíte přejít na http://domain.com/ z libovolné stránky v prohlížeči, nová karta, ve které má být zadaný web otevřen, bude tímto pravidlem zavřena.
Kompatibilita
 • Modifikátor $popup funguje nejlépe v Rozšíření prohlížeče AdGuard.
 • V AdGuardu pro Safari a iOS, pravidla $popup stránku jednoduše a okamžitě zablokují.
 • V AdGuardu pro Windows, Mac a Android nemusí modifikátor $popup v některých případech detekovat vyskakovací okno a nebude zablokováno. Modifikátor $popup použije typ obsahu document se speciálním příznakem, který je předán blokovací stránce. Samotná blokovací stránka může provést některé kontroly a zavřít okno, pokud se skutečně jedná o vyskakovací okno. V opačném případě by se stránka měla načíst. Lze to kombinovat s dalšími modifikátory typu požadavku, jako je $third-party a $important.
 • Pravidla s modifikátorem $popup nejsou Blokátorem obsahu AdGuard podporována.

$third-party

Omezení požadavků třetích stran a vlastních požadavků. Požadavek třetí strany je požadavek z jiné domény. Např. požadavek na example.org z domain.com je požadavek třetí strany.

poznámka

Aby mohla být žádost třetí strany považována za takovou, měla by splňovat jednu z následujících podmínek:

 1. Její odkazující doména není subdoménou cílové domény nebo naopak. Např. požadavek na subdomain.example.org z example.org není požadavek třetí strany
 2. Její záhlaví Sec-Fetch-Site je nastaveno na cross-site

Příklady

$third-party:

 • ||domain.com^$third-party — toto pravidlo bude použito na všechny domény, kromě domain.com a její subdomény. Příklad požadavku třetí strany: http://example.org/banner.jpg.

Pokud existuje modifikátor $third-party, pravidlo se použije pouze na požadavky, které nejsou od třetích stran. To znamená, že musí být odeslány ze stejné domény.

$~third-party:

 • ||domain.com$~third-party — toto pravidlo se vztahuje výhradně na domain.com. Příklad požadavku která není podán třetí stranou: http://domain.com/icon.ico.
poznámka

Místo plného názvu modifikátoru můžete použít kratší název (alias): $3p.

$to

$to omezuje rozsah pravidla na požadavky na zadané domény a jejich subdomény. Chcete-li do jednoho pravidla přidat více domén, použijte jako oddělovací znak |.

Příklady

 • /ads$to=evil.com|evil.org zablokuje jakýkoliv požadavek na evil.com nebo evil.org a jejich subdomény s cestou, která odpovídá /ads.
 • /ads$to=~not.evil.com|evil.com zablokuje jakýkoliv požadavek na evil.com a její subdomény s cestou, která odpovídá /ads, kromě požadavků na not.evil.com a její subdomény.
 • /ads$to=~good.com|~good.org zablokuje všechny požadavky s cestou, která odpovídá /ads, kromě požadavků na good.com nebo good.org a jejich subdomény.
Omezení

$denyallow nelze použít společně s $to. Lze ji vyjádřit pomocí invertovaného $to: $denyallow=a.com|b.com, což je je ekvivalent k $to=~a.com|~b.com.

Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $to jsou podporována AdGuardem pro Windows, Mac a Android s CoreLibs v1.12 nebo novější a Rozšířením prohlížeče AdGuard s filtrem TSUrlFilter v2.1.3 nebo novějším.

Modifikátory typu obsahu

Existuje sada modifikátorů, které lze použít k omezení oblasti použití pravidla na určitý typ obsahu. Tyto modifikátory lze také kombinovat, aby zahrnovaly například obrázky i skripty.

Kompatibilita

V tom, jak AdGuard určuje typ obsahu na různých platformách, je velký rozdíl. U Rozšíření prohlížeče AdGuard je typ obsahu pro každý požadavek poskytován prohlížečem. AdGuard pro Windows, Mac a Android používají následující metodu: nejprve se aplikace pokusí určit typ požadavku podle záhlaví požadavku Sec-Fetch-Dest nebo podle přípony názvu souboru. Pokud není požadavek v této fázi zablokován, určí se typ pomocí záhlaví Content-Type na začátku odpovědi serveru.

Příklady modifikátorů typu obsahu

 • ||example.org^$image — odpovídá všem obrázkům z example.org.
 • ||example.org^$script,stylesheet — odpovídá všem skriptům a stylům z example.org.
 • ||example.org^$~image,~script,~stylesheet — odpovídá všem požadavkům na example.org kromě obrázků, skriptů a stylů.
Modifikátor \ ProduktyAplikace CoreLibsAdGuard pro ChromiumAdGuard pro FirefoxAdGuard pro iOSAdGuard pro SafariBlokátor obsahu AdGuard
$document
$font
$image
$media
$object
$other
$ping✅ *
$script
$stylesheet
$subdocument✅ *
$websocket✅ *✅ *
$xmlhttprequest
$webrtc 🚫
$object-subrequest 🚫
poznámka
 • ✅ — plně podporováno
 • ✅ * — podporováno, ale spolehlivost se může lišit nebo se mohou vyskytnout omezení; více informací naleznete v popisu modifikátoru
 • ❌ — nepodporováno
 • 🚫 — odstraněno a již nepodporováno

$document

Pravidlo odpovídá požadavkům na dokument hlavního rámce, tj. dokumenty HTML načtené na kartě prohlížeče. Neodpovídá hodnotám iframe, pro ten existuje modifikátor $subdocument.

Ve výchozím nastavení AdGuard neblokuje požadavky, které se načítají na kartě prohlížeče (např. "obcházení hlavního rámce"). Cílem není zabránit načtení stránek, protože uživatel jasně uvedl, že chce, aby se tato stránka načetla. Pokud je však modifikátor $document zadán explicitně, AdGuard tuto logiku nepoužije a zabrání načtení stránky. Místo toho se zobrazí "blokační stránka".

Pokud je tento modifikátor použit s pravidlem výjimky (@@), zcela zakáže blokování na příslušných stránkách. Je to ekvivalentní použití modifikátorů $elemhide, $content, $urlblock, $jsinject, $extension současně.

Příklady

 • @@||example.com^$document zcela zakáže filtrování všech stránek na example.com a všech subdoménách.

 • ||example.com^$document zablokuje požadavek na dokument HTML na example.com pomocí blokační stránky.

 • ||example.com^$document,redirect=noopframe přesměruje požadavek na HTML dokument na example.com na prázdný HTML dokument.

 • ||example.com^$document,removeparam=test odebere parametr dotazu test z požadavku dokumentu HTML na example.com.

 • ||example.com^$document,replace=/test1/test2/ nahradí test1 za test2 v požadavku na dokument HTML na example.com.

poznámka

Místo plného názvu modifikátoru můžete použít kratší název (alias): $doc.

$font

Pravidlo odpovídá požadavkům na písma, např. s příponou .woff.

$image

Pravidlo odpovídá požadavkům na obrázky.

$media

Pravidlo odpovídá požadavkům na mediální soubory — hudbu a video, např. soubory .mp4.

$object

Pravidlo odpovídá prostředkům pluginů prohlížeče, např. Java nebo Flash.

$other

Pravidlo se vztahuje na požadavky, jejichž typ nebyl určen nebo neodpovídá výše uvedeným typům.

$ping

Pravidlo odpovídá požadavkům vyvolaným buď navigator.sendBeacon(), nebo atributem ping v odkazech.

Kompatibilita

AdGuard pro Windows, Mac a Android často nedokáží přesně detekovat navigator.sendBeacon(). V seznamech filtrů, které mají používat AdGuard produkty založené na knihovně CoreLibs, se nedoporučuje používat $ping.

Pravidla s modifikátorem $ping nejsou podporována AdGuardem pro iOS a Safari.

$script

Pravidlo odpovídá požadavkům na skripty, např. javascript, vbscript.

$stylesheet

Pravidlo odpovídá požadavkům na soubory CSS.

poznámka

Místo plného názvu modifikátoru můžete použít kratší název (alias): $css.

$subdocument

Pravidlo odpovídá požadavkům na vestavěné stránky — značky HTML frame a iframe.

Příklady

 • ||example.com^$subdocument blokuje integrované požadavky (frame a iframe) na example.com a všechny její subdomény kdekoli.
 • ||example.com^$subdocument,domain=domain.com blokuje integrované požadavky (frame и iframe) na example.com (a její subdomény) z domain.com a všech jejích subdomén.
poznámka

Místo plného názvu modifikátoru můžete použít kratší název (alias): $frame.

Kompatibilita

V AdGuardu pro Windows, macOS a Android jsou vnořené dokumenty detekovány hlavičkou Sec-Fetch-Dest pokud je přítomna. V opačném případě mohou být některé hlavní stránky považovány za dílčí dokumenty.

Pravidla s modifikátorem $subdocument nejsou Blokátorem obsahu AdGuard podporována.

$websocket

Pravidlo se vztahuje pouze na připojení WebSocket.

Kompatibilita

Modifikátor $websocket je podporován ve všech produktech AdGuardu kromě Blokátoru obsahu AdGuard. Pokud jde o AdGuard pro Safari a AdGuard pro iOS, je podporován v zařízeních s macOS Monterey (verze 12) a iOS 16 nebo novějším.

$xmlhttprequest

Pravidlo se vztahuje pouze na požadavky ajax (požadavky odeslané prostřednictvím objektu javascript XMLHttpRequest).

poznámka

Místo plného názvu modifikátoru můžete použít kratší název (alias): $xhr.

Kompatibilita

AdGuard pro Windows, Mac a Android při filtrování starších prohlížečů nedokáže přesně detekovat tento typ a někdy jej detekuje jako $other nebo $script. Tento typ obsahu mohou spolehlivě detekovat pouze při filtrování moderních prohlížečů, které podporují Záhlaví požadavku na načtení metadat.

$object-subrequest (odstraněno)

Upozornění na odstranění

Modifikátor $object-subrequest je odstraněn a již není podporován. Pravidla s tímto modifikátorem jsou považována za neplatná. Pravidlo odpovídá požadavkům pluginů prohlížeče (obvykle se jedná o Flash).

$webrtc (odstraněno)

Upozornění na odstranění

Tento modifikátor je odstraněn a již není podporován. Pravidla s tímto modifikátorem jsou považována za neplatná. Pokud potřebujete potlačit WebRTC, zvažte použít nowebrtc scriptlet.

Pravidlo se vztahuje pouze na připojení WebRTC.

Příklady

 • ||example.com^$webrtc,domain=example.org blokuje připojení webRTC na example.com z example.org.
 • @@*$webrtc,domain=example.org zakáže RTC wrapper pro example.org.

Modifikátory pravidel pro výjimky

Pravidla výjimek deaktivují ostatní základní pravidla pro adresy, kterým odpovídají. Začínají značkou @@. Lze na ně aplikovat všechny výše uvedené základní modifikátory a mají také několik speciálních modifikátorů.

Vizuální znázornění

Doporučujeme také seznámit se s přehledem filtrů Adblock Plus, abyste lépe pochopili, jak pravidla výjimek vytvářet.

Modifikátor \ ProduktyAplikace CoreLibsAdGuard pro ChromiumAdGuard pro FirefoxAdGuard pro iOSAdGuard pro SafariBlokátor obsahu AdGuard
$content
$elemhide
$extension
$jsinject
$stealth
$urlblock✅ *✅ *
$genericblock✅ *✅ *
$generichide
$specifichide
poznámka
 • ✅ — plně podporováno
 • ✅ * — podporováno, ale spolehlivost se může lišit nebo se mohou vyskytnout omezení; více informací naleznete v popisu modifikátoru
 • ❌ — nepodporováno

$content

Zakáže filtrování HTML, pravidla $hls, $replace a $jsonprune na stránkách, které odpovídají pravidlu.

Příklady

 • @@||example.com^$content zakáže všechna pravidla pro úpravu obsahu na stránkách example.com a všech jích subdoménách.

$elemhide

Zakáže jakákoliv kosmetická pravidla na stránkách odpovídajících pravidlu.

Příklady

 • @@||example.com^$elemhide zakáže všechna kosmetická pravidla na example.com a všech subdoménách.
poznámka

Místo plného názvu modifikátoru můžete použít kratší název (alias): $ehide.

$extension

Zakáže konkrétní uživatelské skripty nebo všechny uživatelské skripty pro danou doménu.

Syntaxe

$extension[="userscript_name1"[|"userscript_name2"[|"userscript_name3"[...]]]]

userscript_name(i) označuje konkrétní název uživatelského skriptu, který má být modifikátorem zakázán. Modifikátor může obsahovat libovolný počet názvů uživatelských skriptů nebo žádný. V druhém případě modifikátor zakáže všechny uživatelské skripty.

Názvy uživatelských skriptů obvykle obsahují mezery nebo jiné speciální znaky, proto byste měli název uzavřít do uvozovek. Podporovány jsou jednoduché (') i dvojité (") uvozovky ASCII. Více názvů uživatelských skriptů by mělo být odděleno svislou čarou (|). Pokud je však název uživatelského skriptu tvořen jedním slovem bez speciálních znaků, lze jej použít bez uvozovek.

Uživatelské skripty můžete také vyloučit přidáním znaku ~ před hodnotu. V tomto případě nebude uživatelský skript modifikátorem zakázán.

$extension=~"userscript name"
poznámka

Když vyloučíte uživatelský skript, musíte umístit znak ~ mimo uvozovky.

Pokud název uživatelského skriptu obsahuje uvozovky ("), čárky (,) nebo svislé čáry (|), musí být uvozen zpětným lomítkem (\).

$extension="userscript name\, with \"quote\""

Příklady

 • @@||example.com^$extension="AdGuard Assistant" zakáže uživatelský skript AdGuard asistent na example.com.
 • @@||example.com^$extension=MyUserscript zakáže uživatelský skript MyUserscript na example.com.
 • @@||example.com^$extension='AdGuard Assistant'|'Popup Blocker' zakáže uživatelské skripty AdGuard asistent a Blokátor vyskakovacích oken na example.com.
 • @@||example.com^$extension=~"AdGuard Assistant" zakáže všechny uživatelské skripty na example.com, kromě AdGuard asistenta.
 • @@||example.com^$extension=~"AdGuard Assistant"|~"Popup Blocker" zakáže všechny uživatelské skripty na example.com, kromě AdGuard asistenta a Blokátor vyskakovacích oken.
 • @@||example.com^$extension žádné uživatelské skripty nebudou fungovat na example.com.
 • @@||example.com^$extension="AdGuard \"Assistant\"" zakáže uživatelský skript AdGuard "Asistant" na example.com.
Kompatibilita
 • Pouze AdGuard pro Windows, Mac a Android jsou technicky schopné používat pravidla s modifikátorem $extension.
 • Modifikátor se specifickým názvem uživatelského skriptu $extension je podporován AdGuardem pro Windows, Mac a Android, s knihovnou CoreLibs verze 1.13 nebo novější.

Pravidla s modifikátorem $extension jsou podporována AdGuardem pro Windows, Mac a Android s CoreLibs v1.13 nebo novější.

$jsinject

Zakazuje přidávání javascriptového kódu na stránku. O pravidlech skripletů a javascriptu si můžete přečíst dále.

Příklady

 • @@||example.com^$jsinject zakáže javasript na example.com a všech subdoménách.

$stealth

Zakáže modul Režim utajení pro všechny odpovídající stránky a požadavky.

Syntaxe

$stealth [= opt1 [| opt2 [| opt3 [...]]]]

opt(i) znamená určité možnosti Režimu utajení deaktivované modifikátorem. Modifikátor může obsahovat libovolný počet možností (viz níže) nebo žádnou. V druhém případě modifikátor vypne všechny funkce Režimu utajení.

Seznam dostupných možností modifikátoru:

Příklady

 • @@||example.com^$stealth zakáže Režim utajení pro požadavky example.com (a subdomény) s výjimkou blokování cookies a skrytí sledovacích parametrů (viz níže).
 • @@||domain.com^$script,stealth,domain=example.com zakáže Režim utajení pouze pro požadavky skriptů na domain.com (a subdoménách) na example.com a subdoménách.
 • @@||example.com^$stealth=3p-cookie|dpi zakáže blokování cookies třetích stran a opatření pro oklamání DPI pro example.com.
poznámka

Blocking cookies and removing tracking parameters is achieved by using rules with the $cookie, $urltransform and $removeparam modifiers. Exception rules that contain only the $stealth modifier will not do these things. If you want to completely disable all Stealth mode features for a given domain, you must include all three modifiers: @@||example.org^$stealth,removeparam,cookie.

Omezení
 • Možnosti modifikátoru musí být psány malými písmeny, tj. $stealth=DPI budou zamítnuty.
 • Možnosti modifikátoru nelze negovat, tj. $stealth=~3p-cookie bude zamítnuto.
Kompatibilita
 • Režim utajení je k dispozici v AdGuardu pro Windows, Mac, Android a Rozšíření prohlížeče AdGuard. Všechny ostatní produkty budou ignorovat pravidla s modifikátorem $stealth.
 • Pravidla s modifikátorem $stealth jsou podporována AdGuardem pro Windows, Mac a Android s CoreLibs v1.10 nebo novější.

$urlblock

Zakáže blokování všech požadavků odeslaných ze stránek, které odpovídají pravidlu a zakáže všechna pravidla $cookie.

Příklady

 • @@||example.com^$urlblock — nebudou blokovány žádné požadavky odeslané z example.com a ze všech subdomén.
Kompatibilita

V AdGuardu pro iOS a AdGuardu pro Safari fungují pravidla $urlblock jako $document exclusion — odblokování všeho.

Pravidla s modifikátorem $urlblock nejsou Blokátorem obsahu AdGuard podporována.

Generická pravidla

Než budeme moci přistoupit k dalším modifikátorům, musíme provést definici generických pravidel. Pravidlo je generické, pokud není omezeno na konkrétní domény. Podporován je také zástupný znak *.

Například tato pravidla jsou generická:

###banner
*###banner
#@#.adsblock
*#@#.adsblock
~domain.com###banner
||domain.com^
||domain.com^$domain=~example.com

A tato nejsou:

domain.com###banner
||domain.com^$domain=example.com

$genericblock

Zakáže generická základní pravidla na stránkách, které odpovídají pravidlu výjimky.

Příklady

 • @@||example.com^$genericblock zakáže generická základní pravidla na example.com a všech subdoménách.
Kompatibilita

V AdGuardu pro iOS a AdGuardu pro Safari fungují pravidla $genericblock jako $document exclusion — odblokování všeho.

Pravidla s modifikátorem $genericblock nejsou Blokátorem obsahu AdGuard podporována.

$generichide

Zakáže všechna generická kosmetická pravidla na stránkách, které odpovídají pravidlu výjimky.

Příklady

 • @@||example.com^$generichide zakáže všechna kosmetická pravidla na example.com a jejích subdoménách.
poznámka

Místo plného názvu modifikátoru můžete použít kratší název (alias): $ghide.

specifichide

Zakáže všechna specifická pravidla pro skrývání prvků a CSS, ale ne obecná pravidla. Má opačný účinek než $generichide.

Příklady

 • @@||example.org^$specifichide zakáže example.org##.banner, ale ne ##.banner.
poznámka

Místo plného názvu modifikátoru můžete použít kratší název (alias): $shide.

poznámka

Všechna kosmetická pravidla — nejen ta specifická — lze zakázat pomocí modifikátoru $elemhide.

Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $specifichide nejsou AdGuardem pro iOS, Adguardem pro Safari a Blokátorem obsahu AdGuard podporována.

Pokročilé schopnosti

Tyto modifikátory mohou zcela změnit chování základních pravidel.

Modifikátor \ ProduktyAplikace CoreLibsAdGuard pro ChromiumAdGuard pro FirefoxAdGuard pro iOSAdGuard pro SafariBlokátor obsahu AdGuard
$all
$badfilter
$cookie
$csp
$hls
$inline-font
$inline-script
$jsonprune
$network
$permissions
$redirect
$redirect-rule
$referrerpolicy
$removeheader
$removeparam
$replace
$urltransform
noop
$empty 👎
$mp4 👎
poznámka
 • ✅ — plně podporováno
 • ✅ * — podporováno, ale spolehlivost se může lišit nebo se mohou vyskytnout omezení; více informací naleznete v popisu modifikátoru
 • ❌ — nepodporováno
 • 👎 — zastaralé; stále podporovano, ale v budoucnu bude odstraněno

$all

$all modifikátor je složen ze všech modifikátorů typů obsahu a $popup. Např. pravidlo ||example.org^$all se převádí na pravidlo:

||example.org^$document,subdocument,font,image,media,object,other,ping,script,stylesheet,websocket,xmlhttprequest,popup

Tento modifikátor nelze použít jako výjimku se znakem @@.

Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $all nejsou Blokátorem obsahu AdGuard podporována.

$badfilter

Pravidla s modifikátorem $badfilter vypnou ostatní základní pravidla, na která se vztahují. To znamená, že text vypnutého pravidla by měl odpovídat textu pravidla $badfilter (bez modifikátoru $badfilter).

Příklady

 • ||example.com$badfilter zakáže ||example.com
 • ||example.com$image,badfilter zakáže ||example.com$image
 • @@||example.com$badfilter zakáže @@||example.com
 • ||example.com$domain=domain.com,badfilter zakáže ||example.com$domain=domain.com

Pravidla s modifikátorem $badfilter mohou zakázat další základní pravidla pro konkrétní domény, pokud splňují následující podmínky:

 1. Pravidlo má modifikátor $domain
 2. Pravidlo nemá hodnotu modifikátoru negované domény ~ v $domain

V takovém případě pravidlo $badfilter zakáže odpovídající pravidlo pro domény uvedené v pravidlech $badfilter i v základních pravidlech. Upozorňujeme, že logika zástupných znaků TLD funguje i zde.

Příklady

 • /some$domain=example.com|example.org|example.io je zakázána pro example.com pomocí /some$domain=example.com,badfilter
 • /some$domain=example.com|example.org|example.io ije zakázána pro example.com a example.org pomocí /some$domain=example.com|example.org,badfilter
 • /some$domain=example.com|example.org a /some$domain=example.io jsou kompletně zakázány pomocí /some$domain=example.com|example.org|example.io,badfilter
 • /some$domain=example.com|example.org|example.io je kompletně zakázána pomocí /some$domain=example.*,badfilter
 • /some$domain=example.* je zakázána pro example.com a example.org pomocí /some$domain=example.com|example.org,badfilter
 • /some$domain=example.com|example.org|example.io NENÍ zakázána pro example.com pomocí /some$domain=example.com|~example.org,badfilter, protože hodnota modifikátoru $domain obsahuje negovanou doménu
Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $badfilter nejsou Blokátorem obsahu AdGuard podporována.

Modifikátor $cookie zcela mění chování pravidla. Namísto blokování požadavku, tento modifikátor potlačí AdGuard nebo změní záhlaví Cookie a Set-Cookie.

Vícenásobná pravidla odpovídajících jednomu požadavku

V případě, že jednomu požadavku odpovídá více pravidel $cookie, použijeme každé z nich.

Syntaxe

$cookie [= name[; maxAge = seconds [; sameSite = strategy ]]]

kde:

 • name — nepovinné, řetězec nebo regulární výraz pro přiřazení názvu cookie.
 • seconds — počet sekund aktuálního času pro posunutí data vypršení platnosti souboru cookie.
 • strategy — řetězec pro strategii použití cookie Same-Site.

Např.

||example.org^$cookie=NAME;maxAge=3600;sameSite=lax

pokaždé, když AdGuard narazí na cookie s názvem NAME v požadavku na example.org, provede následující kroky:

 • Nastaví datum vypršení platnosti na aktuální čas plus 3600 sekund
 • Přiměje cookie použít "laxní" strategii Same-Site.

Uvození speciálních znaků

Pokud je pro porovnání použit regulární výraz name, musí být dva znaky uvozeny: čárka , a znak dolaru $. Každý z nich označte zpětným lomítkem \. Např. uvozená čárka vypadá takto: \,.

Příklady

 • ||example.org^$cookie blokuje všechny soubory cookie nastavené doménou example.org; to je ekvivalent nastavení maxAge=0
 • $cookie=__cfduid blokuje všude soubory cookie CloudFlare
 • $cookie=/__utm[a-z]/ blokuje všude soubory cookie Google Analytics
 • ||facebook.com^$third-party,cookie=c_user brání Facebooku ve sledování, i když jste přihlášeni

Existují dva způsoby, jak deaktivovat pravidla $cookie: primární metoda zahrnuje použití výjimky označené @@@@||example.org^$cookie. Alternativní metoda využívá výjimku $urlblock (také zahrnutou pod aliasem výjimky $document$elemhide,jsinject,content,urlblock,extension). Funguje to takto:

 • @@||example.org^$cookie odblokuje všechny soubory cookie nastavené doménou example.org
 • @@||example.org^$urlblock odblokuje všechny cookies nastavené doménou example.org a zakáže blokování všech požadavků odeslaných z example.org
 • @@||example.org^$cookie=concept odblokuje jeden soubor cookie s názvem concept
 • @@||example.org^$cookie=/^_ga_/ odblokuje každý soubor cookie, který odpovídá regulárnímu výrazu
Omezení

Pravidla $cookie podporují tři typy modifikátorů: $domain, $~domain, $important, $third-party a $~third-party.

Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $cookie nejsou podporována Blokátorem obsahu AdGuard, AdGuardem pro iOS a AdGuardem pro Safari.

$csp

Tento modifikátor zcela mění chování pravidla. Pokud je použitý na pravidlo, pravidlo nezablokuje odpovídající požadavek. Namísto toho se upraví záhlaví odpovědí.

informace

Pro použití tohoto typu pravidel je nutné mít základní znalosti o vrstvě zabezpečení Content Security Policy.

U požadavků, které odpovídají pravidlu $csp, posílíme zásady zabezpečení odezvy posílením zásad zabezpečení obsahu, podobně jako u zásad zabezpečení obsahu modifikátoru obsahu $csp. Pravidla $csp jsou aplikována nezávisle na jakémkoli jiném typu pravidla. Mohou je ovlivnit pouze výjimky na úrovni dokumentu (viz část s příklady), ale žádná jiná základní pravidla.

Vícenásobná pravidla odpovídajících jednomu požadavku

V případě, že jednomu požadavku odpovídá více pravidel $csp, použijeme každé z nich.

Syntaxe

Syntaxe hodnoty $csp je podobná syntaxi záhlaví Content Security Policy.

Hodnota $csp může být v případě pravidel pro výjimky prázdná. Viz níže uvedený oddíl s příklady.

Příklady

 • ||example.org^$csp=frame-src 'none' blokuje všechny obrázky na example.org a jejích subdoménách.
 • @@||example.org/page/*$csp=frame-src 'none' zakáže všechna pravidla s modifikátorem $csp přesně odpovídajícím příznakem frame-src 'none' na všech stránkách odpovídajících vzoru pravidla. Např. výše uvedené pravidlo.
 • @@||example.org/page/*$csp zakáže všechna pravidla $csp na všech stránkách odpovídajících vzoru pravidla.
 • ||example.org^$csp=script-src 'self' 'unsafe-eval' http: https: zakáže vložené skripty na všech stránkách odpovídajících vzoru pravidla.
 • @@||example.org^$document nebo @@||example.org^$urlblock zakáží všechna pravidla $csp na všech stránkách odpovídajících vzoru pravidla.
Omezení
 • V hodnotě $csp je zakázáno několik znaků: ,, $.
 • Pravidla $csp podporují omezený seznam modifikátorů: $domain, $important, $subdocument.
 • Pravidla s direktivami report-* jsou považována za neplatná.
Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $csp nejsou podporována Blokátorem obsahu AdGuard, AdGuardem pro iOS a AdGuardem pro Safari.

$hls

Pravidla $hls upravují odpověď na shodný požadavek. Jsou určena k pohodlnému odstraňování segmentů ze seznamů stop HLS playlists (RFC 8216).

poznámka

Slovo "segment" v tomto dokumentu znamená buď "mediální segment" nebo "seznam skladeb" jako součást "hlavního seznamu skladeb": pravidla $hls nerozlišují mezi "hlavním seznamem skladeb" a "mediálním seznamem skladeb".

Syntaxe

 • ||example.org^$hls=urlpattern odstraní segmenty, jejichž adresa URL odpovídá vzoru adresy URL urlpattern. Vzor funguje stejně jako v základních pravidlech pro URL adresy, ale znaky /, $ a , musí být uvozeny pomocí \ uvnitř urlpattern.
 • ||example.org^$hls=/regexp/options odstraní segmenty, kde URL nebo jeden ze znaků (u určitých možností, pokud jsou přítomny) odpovídá regulárnímu výrazu regexp. K dispozici jsou tyto možnosti options:
  • t — namísto testování adresy URL segmentu otestujte každý znak segmentu podle regulárního výrazu. Segment se shodným znakem je odstraněn;
  • i — regulární výraz nerozlišuje velká a malá písmena.

Znaky /, $ a , musí být uvozeny pomocí \ uvnitř regexp.

Výjimky

Základní výjimky URL nesmí zakázat pravidla s modifikátorem $hls. Lze je zakázat, jak je popsáno níže:

 • @@||example.org^$hls zakáže všechna pravidla $hls pro odpovědi z URL odpovídajících ||example.org^.
 • @@||example.org^$hls=text zakáže všechna pravidla $hls s hodnotou modifikátoru $hls shodným s text pro odpovědi z URL odpovídajících ||example.org^.
tip

Pravidla $hls lze také zakázat pravidly výjimek $document, $content a $urlblock.

poznámka

Když vícenásobná pravidla $hls odpovídají stejnému požadavku, jejich účinek je kumulativní.

Příklady

 • ||example.org^$hls=\/videoplayback^?*&source=dclk_video_ads odstraní všechny segmenty se shodnou URL.
 • ||example.org^$hls=/\/videoplayback\/?\?.*\&source=dclk_video_ads/i dosáhne víceméně téhož pomocí regulárního výrazu namísto vzoru URL.
 • ||example.org^$hls=/#UPLYNK-SEGMENT:.*\,ad/t odstraní všechny segmenty, které mají odpovídající znak.

Anatomie seznamu stop HLS

Rychlé shrnutí specifikace:

 1. Seznam stop HLS je kolekce textových řádků
 2. Řádek může být prázdný, komentář (začíná #), znak (také začíná #, lze jej rozpoznat pouze podle názvu) nebo URL
 3. Řádek URL se nazývá "segment"
 4. Znaky se mohou vztahovat na jeden segment, tj. první řádek adresy URL za znakem, na všechny segmenty následující za znakem až do znaku se stejným názvem nebo na celý seznam skladeb

Některé specifické body týkající se fungování pravidel $hls:

 1. Při odstranění segmentu se odstraní také všechny znaky, které se vztahují pouze k tomuto segmentu
 2. Pokud se znak vztahuje na více segmentů a všechny tyto segmenty jsou odstraněny, je odstraněna i znak
 3. Protože neexistuje způsob, jak rozpoznat různé druhy znaků podle syntaxe, rozpoznáváme všechny znaky uvedené v RFC a některé nestandardní znaky, se kterými jsme se setkali v praxi. Všechny řádky začínající na #. Ty, které nejsou rozpoznány jako znak, jsou předány bez úprav a nejsou porovnávány s pravidly
 4. Značky nebudou přiřazeny, pokud se vztahují na celý seznam stop a k jejich odstranění nelze použít pravidla $hls, protože tyto typy pravidel jsou určeny pro odstraňování segmentů. Pokud víte, co děláte, můžete pomocí pravidel $replace odstranit nebo přepsat pouze jeden znak ze seznamu skladeb

Příklad transformace provedené podle pravidel:

Původní odezva
#EXTM3U
#EXT-X-TARGETDURATION:10
#EXTINF,5
preroll.ts
#UPLYNK-SEGMENT:abc123,ad
#UPLYNK-KEY:aabb1122
#EXT-X-DISCONTINUITY
#EXTINF,10
01.ts
#EXTINF,10
02.ts
#UPLYNK-SEGMENT:abc123,segment
#UPLYNK-KEY:ccdd2233
#EXT-X-DISCONTINUITY
#EXTINF,10
01.ts
#EXTINF,10
02.ts
#EXT-X-ENDLIST
Použitá pravidla
||example.org^$hls=preroll
||example.org^$hls=/#UPLYNK-SEGMENT:.*\,ad/t
Modifikovaná odpověď
#EXTM3U
#EXT-X-TARGETDURATION:10
#UPLYNK-SEGMENT:abc123,segment
#UPLYNK-KEY:ccdd2233
#EXT-X-DISCONTINUITY
#EXTINF,10
01.ts
#EXTINF,10
02.ts
#EXT-X-ENDLIST
Omezení
 • Pravidla $hls lze použít pouze v důvěryhodných filtrech.
 • Pravidla $hls jsou kompatibilní pouze s modifikátory $domain, $third- party, $app, $important, $match- case a $xmlhttprequest.
 • $hls pravidla platí pouze pro seznamy stop HLS, což je text kódovaný v UTF-8 začínající řádkem #EXTM3U. Jakákoli jiná odpověď nebude těmito pravidly upravena.
 • Pravidla $hls neplatí, pokud je velikost původní odpovědi větší než 10 MB.
Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $hls jsou podporována AdGuardem pro Windows, Mac a Android, s knihovnou CoreLibs verze 1.10 nebo novější.

$inline-script

Modifikátor $inline-script je určen k blokování in-line JavaScriptu vloženého do webové stránky pomocí zásad zabezpečení obsahu (CSP). Zlepšuje zabezpečení a soukromí tím, že zabraňuje použití in-line reklam nebo potenciálně škodlivých skriptů. Pravidlo ||example.org^$inline-script se převádí na syntaxi pravidel CSP:

||example.org^$csp=script-src 'self' 'unsafe-eval' http: https: data: blob: mediastream: filesystem:

$inline-font

Modifikátor $inline-font je určen k blokování in-line fontů vložených do webové stránky pomocí zásad zabezpečení obsahu (CSP). Zlepšuje zabezpečení a soukromí tím, že zabraňuje použití in-line fontů, které by mohly být použity ke shromažďování dat a čtení digitálních otisků. Pravidlo ||example.org^$inline-font se převádí na syntaxi pravidel CSP:

||example.org^$csp=font-src 'self' 'unsafe-eval' http: https: data: blob: mediastream: filesystem:

$jsonprune

Pravidla $jsonprune upravují odpověď na odpovídající požadavek odstraněním položek JSON, které odpovídají upravenému výrazu JSONPath. Nemění odpovědi, které nejsou platnými dokumenty JSON.

V AdGuardu pro Windows, Mac a Android s CoreLibs v1.11 nebo novější, podporuje $jsonprune také úpravu dokumentů JSONP (padded JSON).

Syntaxe

 • ||example.org^$jsonprune=expression odstraní z odpovědi položky, které odpovídají upravenému výrazu JSONPath expression.

Vzhledem k tomu, jak funguje rozbor pravidel, musí být znaky $ a , uvozeny pomocí \ uvnitř expression.

Upravená syntaxe JSONPath má oproti původní následující rozdíly:

 1. Výrazy skriptů nejsou podporovány
 2. Podporované výrazy filtrů jsou:
  • ?(has <key>) — "true", pokud má aktuální objekt zadaný klíč
  • ?(key-eq <key> <value>) — "true", pokud má aktuální objekt zadaný klíč a jeho hodnota se rovná zadané hodnotě
  • ?(key-substr <key> <value>) — "true", pokud je zadaná hodnota podřetězcem hodnoty zadaného klíče aktuálního objektu
 3. Mezery mimo řetězce s dvojitými nebo jednoduchými uvozovkami nemají žádný význam
 4. Lze použít řetězce s dvojitými i jednoduchými uvozovkami
 5. Výrazy končící na .. nejsou podporovány
 6. V hranatých závorkách lze zadat vícero dílků pole

Existují různé online nástroje, které usnadňují práci s výrazy JSONPath:

https://www.site24x7.com/tools/jsonpath-finder-validator.html https://jsonpathfinder.com/ https://jsonpath.com/

Mějte však na paměti, že všechny implementace JSONPath mají jedinečné vlastnosti a jsou vzájemně nekompatibilní.

Výjimky

Základní výjimky URL nesmí zakázat pravidla s modifikátorem $jsonprune. Lze je zakázat, jak je popsáno níže:

 • @@||example.org^$jsonprune zakáže všechna pravidla $jsonprune pro odpovědi z URL odpovídajících ||example.org^.
 • @@||example.org^$jsonprune=text zakáže všechna pravidla $jsonprune s hodnotou modifikátoru $jsonprune shodným s text pro odpovědi z URL odpovídajících ||example.org^.

Pravidla $jsonprune lze také zakázat pravidly výjimek $document, $content a $urlblock.

poznámka

Když vícenásobná pravidla $jsonprune odpovídají stejnému požadavku, jsou seřazena v lexikografickém pořadí, první pravidlo je aplikováno na původní odpověď a každé ze zbývajících pravidel je aplikováno na výsledek použití předchozího.

Příklady

 • ||example.org^$jsonprune=\$..[one\, "two three"] odstraní všechny výskyty klíčů "one" a "two three" kdekoli v dokumentu JSON.
Vstup
{
"one": 1,
"two": {
"two three": 23,
"four five": 45
}
}
Výstup
{
"two": {
"four five": 45
}
}
 • ||example.org^$jsonprune=\$.a[?(has ad_origin)] odstraní všechny potomky a, které mají klíč ad_origin.
Vstup
{
"a": [
{
"ad_origin": "https://example.org",
"b": 42
},
{
"b": 1234
}
]
}
Výstup
{
"a": [
{
"b": 1234
}
]
}
 • ||example.org^$jsonprune=\$.*.*[?(key-eq 'Some key' 'Some value')] odstraní všechny položky, které jsou na úrovni vnoření 3 a mají vlastnost "Some key" rovnu "Some value".
Vstup
{
"a": {"b": {"c": {"Some key": "Some value"}, "d": {"Some key": "Other value"}}},
"e": {"f": [{"Some key": "Some value"}, {"Some key": "Other value"}]}
}
Výstup
{
"a": {"b": {"d": {"Some key": "Other value"}}},
"e": {"f": [{"Some key": "Other value"}]}
}

Vnořené výrazy JSONPath

V AdGuardu pro Windows, Mac a Android, s knihovnou CoreLibs v1.11 nebo novější, lze výrazy JSONPath použít jako klíče ve výrazech filtru.

 • ||example.org^$jsonprune=\$.elems[?(má "\$.abc")] odstraní všechny potomky elems, které mají vlastnost volitelnou výrazem JSONPath $.abc.
Vstup
{
"elems": [
{
"a": {"b": {"c": 123}},
"k": "v"
},
{
"d": {"e": {"f": 123}},
"k1": "v1"
}
]
}
Výstup
{
"elems": [
{
"d": {"e": {"f": 123}},
"k1": "v1"
}
]
}
 • ||example.org^$jsonprune=\$.elems[?(key-eq "\$.a.b.c" "abc")] odstraní všechny potomky elems, které mají vlastnost volitelnou pomocí výrazu JSONPath $.a.b.c s hodnotou rovnou "abc".
Vstup
{
"elems": [
{
"a": {"b": {"c": 123}},
},
{
"a": {"b": {"c": "abc"}}
}
]
}
Výstup
{
"elems": [
{
"a": {"b": {"c": 123}}
}
]
}
Omezení
 • Pravidla $jsonprune jsou kompatibilní s těmito specifickými modifikátory $domain, $third-party, $app, $important, $match-case a $xmlhttprequest.
 • Pravidla $jsonprune neplatí, pokud je velikost původní odpovědi větší než 10 MB.
Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $jsonprune jsou podporována AdGuardem pro Windows, Mac a Android, s knihovnou CoreLibs verze 1.10 nebo novější.

$network

Jedná se v podstatě o pravidla typu brány Firewall, která umožňují plně zablokovat nebo odblokovat přístup na zadanou vzdálenou adresu.

 1. Pravidla $network odpovídají pouze IP adresám! Nelze je použít k zablokování nebo odblokování přístupu k doméně.
 2. Chcete-li se shodovat s adresou IPv6, musíte použít sbalenou syntaxi, např. [2001:4860:4860::8888]$network namísto [2001:4860:4860:0:0:0:0:8888]$network.
 3. Pravidlo seznamu povolených $network způsobí, že AdGuard bude obcházet data odpovídajícího koncového bodu, proto nebude provádět žádné další filtrování.
 4. Pokud část IP začíná a končí znakem /, je považována za regulární výraz.

Pro lepší pochopení regulárních výrazů doporučujeme seznámit se s tímto článkem.

Omezení

Modifikátor $network lze v pravidlech použít pouze společně s modifikátory $app a $important, nikoli s žádnými jinými modifikátory.

Příklady

 • 174.129.166.49:3478^$network blokuje přístup k 174.129.166.49:3478 (ale ne k 174.129.166.49:34788).
 • [2001:4860:4860::8888]:443^$network blokuje přístup k [2001:4860:4860::8888]:443.
 • 174.129.166.49$network blokuje přístup k 174.129.166.49:*.
 • @@174.129.166.49$network způsobí, že AdGuard bude koncovému bodu předávat data. Žádná jiná pravidla se neuplatňují.
 • /.+:3[0-9]{4}/$network blokuje přístup k libovolnému portu od 30000 do 39999.
 • /8.8.8.(:?8|4)/$network blokuje přístup k 8.8.8.8 a 8.8.8.4.
Kompatibilita

Pouze AdGuard pro Windows, Mac a Android jsou technicky schopné používat pravidla s modifikátorem $network.

$permissions

Tento modifikátor zcela mění chování pravidla. Pokud je použitý na pravidlo, pravidlo nezablokuje odpovídající požadavek. Namísto toho se upraví záhlaví odpovědí.

informace

Pro použití tohoto typu pravidel je nutné mít základní znalosti o vrstvě zabezpečení Permissions Policy.

U požadavků, které odpovídají pravidlu $permissions, AdGuard posiluje zásady funkcí odpovědi přidáním dalších zásad oprávnění, které se rovnají obsahu modifikátoru $permissions. Pravidla $permissions jsou aplikována nezávisle na jakémkoli jiném typu pravidla. Mohou je ovlivnit pouze výjimky na úrovni dokumentu (viz část s příklady), ale žádná jiná základní pravidla.

Vícenásobná pravidla odpovídajících jednomu požadavku.

V případě, že jednomu požadavku odpovídá více pravidel $permissions, použijem AdGuard každé z nich.

Syntaxe

Hodnota syntaxe $permissions je podobná syntaxi záhlaví Permissions-Policy s jednou výjimkou: čárka, která odděluje několik prvků MUSÍ být uvozena — viz příklady níže. Seznam dostupných direktiv je k dispozici zde.

Hodnota $permissions může být v případě pravidel pro výjimky prázdná — viz příklady níže.

Příklady

 • ||example.org^$permissions=autoplay=() zakáže automatické přehrávání médií vyžádaných prostřednictvím rozhraní HTMLMediaElement v rámci example.org.
 • @@||example.org/page/*$permissions=autoplay=() zakáže všechna pravidla s modifikátorem $permissions přesně odpovídajícím příznakem autoplay=() na všech stránkách odpovídajících vzoru pravidla. Např. výše uvedené pravidlo.
 • @@||example.org/page/*$permissions zakáže všechna pravidla $permissions na všech stránkách odpovídajících vzoru pravidla.
 • $domain=example.org|example.com,permissions=storage-access=()\, camera=() zakáže použití API pro přístup k úložišti pro vyžádání přístupu k nerozděleným souborům cookies a používání vstupních zařízení videa napříč example.org a example.com.
 • @@||example.org^$document nebo @@||example.org^$urlblock zakáží všechna pravidla $permission na všech stránkách odpovídajících vzoru pravidla.
Omezení
 1. Zakázané znaky v $permissions hodnotě: $
 2. $permissions je kompatibilní se třemi typy modifikátorů: $domain, $important a $subdocument
Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $permissions jsou podporována AdGuardem pro Windows, Mac a Android, s knihovnou CoreLibs verze 1.11 nebo novější.

$redirect

AdGuard je schopen přesměrovat webové požadavky na místní "zdroj".

Syntaxe

AdGuard používá stejnou syntaxi pravidel filtrování jako uBlock Origin. Je také kompatibilní s modifikátorem ABP $rewrite=abp-resource.

$redirect je modifikátor pro základní pravidla filtrování, takže pravidla s tímto modifikátorem podporují všechny ostatní základní modifikátory, jako jsou $domain, $third-party, $script atd.

Hodnota modifikátoru $redirect musí být název zdroje, který bude použit pro přesměrování.

Zakázání pravidel $redirect
 • ||example.org/script.js$script,redirect=noopjs — toto pravidlo přesměruje všechny požadavky na example.org/script.js na zdroj s názvem noopjs.
 • ||example.org/test.mp4$media,redirect=noopmp4-1s — toto pravidlo přesměruje všechny požadavky na example.org/test.mp4 na zdroj s názvem noopmp4-1s.
 • @@||example.org^$redirect zakáže všechna pravidla $redirect pro URL adresy, které odpovídají ||example.org^.
 • @@||example.org^$redirect=nooptext zakáže všechna pravidla s $redirect=nooptext pro všechny požadavky, které odpovídají ||example.org^.

Další informace o přesměrování a jeho použití jsou k dispozici na adrese na GitHubu.

Priority pravidel $redirect

Pravidla $redirect mají vyšší prioritu než běžná základní pravidla blokování. To znamená, že pokud existuje základní pravidlo blokování, pravidlo $redirect jej přepíše. Pravidla seznamu povolených se znakem @@ mají vyšší prioritu než pravidla $redirect. Pokud se základní pravidlo s modifikátorem $important a pravidlem $redirect shoduje se stejnou adresou URL, je druhé pravidlo přepsáno, pokud není též označeno jako $important.

Ve zkratce: $important > @@ > $redirect > basic rules.

Další podrobnosti najdete v prioritách pravidel.

Kompatibilita
 • Pravidla s modifikátorem $redirect nejsou podporována Blokátorem obsahu AdGuard, AdGuardem pro iOS a AdGuardem pro Safari.
 • $redirect v uBlock Origin podporuje zadané priority, např. $redirect=noopjs:42. AdGuard to nepodporuje a místo toho pouze zahodí prioritní postfix.

$redirect-rule

Toto je v podstatě alias $redirect, protože má stejné hodnoty "přesměrování" a logika je téměř podobná. Rozdíl je v tom, že $redirect-rule se použije pouze v případě, kdy je cílový požadavek blokován jiným základním pravidlem.

Další podrobnosti najdete v prioritách pravidel.

Negace $redirect-rule funguje úplně stejně jako u běžných pravidel $redirect. Ještě více než to, bude @@||example.org^$redirect negovat jak pravidla $redirect, tak $redirect-rule.

Příklady

||example.org/script.js
||example.org^$redirect-rule=noopjs

V tomto případě budou pouze požadavky na example.org/script.js "přesměrovány" na noopjs. Všechny ostatní požadavky na example.org zůstanou nedotčeny.

Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $redirect-rule nejsou podporována Blokátorem obsahu AdGuard, AdGuardem pro iOS a AdGuardem pro Safari.

$referrerpolicy

Tato pravidla umožňují přepsat zásadu odkazování stránky. V odezvách na shodné požadavky budou všechny hlavičky Referrer-Policy nahrazeny jedinou hlavičkou s hodnotou rovnou hodnotě modifikátoru shodného pravidla. Pokud odezva obsahuje dokument HTML se značkou <meta name="referrer"..., atribut content značky bude také nahrazen hodnotou modifikátoru.

Pravidlo výjimky s hodnotou modifikátoru zakáže pravidlo blokování se stejnou hodnotou modifikátoru. Pravidlo výjimky bez hodnoty modifikátoru zakáže všechna odpovídající pravidla zásad odkazování.

Pokud požadavek odpovídá více pravidlům $referrerpolicy, která nejsou zakázána výjimkami, použije se pouze jedno z nich (není uvedeno, které). $referrerpolicy pravidla bez specifikovaných modifikátorů typu obsahu platí pro $document a $subdocument typy obsahu.

Příklady

 • ||example.com^$referrerpolicy=unsafe-url přepíše zásady odkazování pro example.com pomocí unsafe-url.
 • @@||example.com^$referrerpolicy=unsafe-url zakáže předchozí pravidlo.
 • @@||example.com/abcd.html^$referrerpolicy zakáže všechna pravidla $referrerpolicy na example.com/abcd.html.
Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $referrerpolicy jsou podporována AdGuardem pro Windows, Mac a Android, s knihovnou CoreLibs verze 1.12 nebo novější.

$removeheader

Pravidla s modifikátorem $removeheader jsou určena k odstranění záhlaví z požadavků a odpovědí HTTP. Původní motivací pro tento typ pravidla je možnost zbavit se záhlaví Refresh, které se často používá k přesměrování uživatelů na nežádoucí místo. To však není jediný případ, kdy může být tento modifikátor užitečný.

Stejně jako $csp, $redirect, $removeparam a $cookie i tento modifikátor existuje samostatně, pravidla s ním nezávisí na běžných základních pravidlech, tj. pravidelná výjimka nebo pravidla blokování jej neovlivní. Ve výchozím nastavení ovlivňuje pouze záhlavíodpovědí. Můžete jej však také změnit tak, aby odstraňoval hlavičky z požadavků HTTP.

Syntaxe

Základní syntaxe

 • ||example.org^$removeheader=header-name odstraní odpověď záhlaví s názvem header-name
 • ||example.org^$removeheader=request:header-name odstraní požadavek záhlaví s názvem header-name

$removeheader nerozlišuje velká a malá písmena, doporučujeme vždy používat malá písmena.

Negace $removeheader

Tento typ pravidel funguje v podstatě stejně jako u modifikátorů $csp a $redirect.

K negaci $removeheader použijte @@:

 • @@||example.org^$removeheader neguje všechna pravidla $removeheader pro URL adresy, které odpovídají ||example.org^.
 • @@||example.org^$removeheader=header neguje všechna pravidla s $removeheader=header pro jakýkoliv požadavek, který odpovídá ||example.org^.

Pravidla $removeheader lze také zakázat pravidly výjimek $document a $urlblock. Základní pravidla pro výjimky bez modifikátorů to však nedělají. Např. @@||example.com^ nezakáže $removeheader=p pro požadavky na example.com, ale @@||example.com^$urlblock ano.

poznámka

V případě, že jednomu požadavku odpovídá více pravidel $removeheader, použijeme každé z nich.

Příklady

 • ||example.org^$removeheader=refresh odstraní záhlaví Refresh ze všech HTTP odpovědí vrácených doménou example.org a jejími subdoménami.

 • ||example.org^$removeheader=request:x-client-data odstraní záhlaví X-Client-Data ze všech požadavků HTTP.

 • Další blok pravidel odstraní záhlaví Refresh a Location ze všech odpovědí HTTP vrácených doménou example.org s výjimkou požadavků na example.org/path/*, u kterých nebudou odstraněny žádné záhlaví:

  ||example.org^$removeheader=refresh
  ||example.org^$removeheader=location
  @@||example.org/path/$removeheader
Omezení

Tento typ pravidel lze použít pouze v důvěryhodných filtrech.

 1. Aby nedošlo k narušení bezpečnosti, nelze z níže uvedeného seznamu odstranit záhlaví $removeheader:

  • access-control-allow-origin
  • access-control-allow-credentials
  • access-control-allow-headers
  • access-control-allow-methods
  • access-control-expose-headers
  • access-control-max-age
  • access-control-request-headers
  • access-control-request-method
  • origin
  • timing-allow-origin
  • allow
  • cross-origin-embedder-policy
  • cross-origin-opener-policy
  • cross-origin-resource-policy
  • content-security-policy
  • content-security-policy-report-only
  • expect-ct
  • feature-policy
  • origin-isolation
  • strict-transport-security
  • upgrade-insecure-requests
  • x-content-type-options
  • x-download-options
  • x-frame-options
  • x-permitted-cross-domain-policies
  • x-powered-by
  • x-xss-protection
  • public-key-pins
  • public-key-pins-report-only
  • sec-websocket-key
  • sec-websocket-extensions
  • sec-websocket-accept
  • sec-websocket-protocol
  • sec-websocket-version
  • p3p
  • sec-fetch-mode
  • sec-fetch-dest
  • sec-fetch-site
  • sec-fetch-user
  • referrer-policy
  • content-type
  • content-length
  • accept
  • accept-encoding
  • host
  • connection
  • transfer-encoding
  • upgrade
 2. Pravidla $removeheader jsou kompatibilní s $domain, $third-party, $app, $important, $match-case, a modifikátory typu obsahu, jako např. $script a $stylesheet. Pravidla s jinými modifikátory jsou považována za neplatná a budou vyřazena.

Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $removeheader podporuje AdGuard pro Windows, Mac, Android a Rozšíření prohlížeče AdGuard pro Chrome, Firefox a Edge.

$removeparam

poznámka

$queryprune je alias $removeparam. Protože je $queryprune zastaralý, nepoužívejte jej a místo něj použijte $removeparam.

Pravidla s modifikátorem $removeparam jsou určena k odstranění parametrů dotazu z požadavků adres URL. Vezměte prosím na vědomí, že tato pravidla platí pouze pro GET, HEAD, OPTIONS a někdy požadavky POST.

Pravidla $removeparam, která neobsahují žádné modifikátory typu obsahu , budou odpovídat pouze požadavkům, jejichž typem obsahu je document.

Syntaxe

Základní syntaxe

 • $removeparam=param odstraní parametr dotazu s názvem param z URL libovolného požadavku, např. požadavek na http://example.com/page?param=1&another=2 bude transformován na http://example.com/page?another=2.
Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $removeparam jsou podporována AdGuardem pro Windows, Mac a Android s CoreLibs v1.7 nebo novější a Rozšířením prohlížeče AdGuard v3.6 nebo novějším.

Regulární výrazy

Regulární výrazy můžete použít také k porovnání parametrů dotazu a/nebo jejich hodnot:

 • $removeparam=/regexp/[options] — odstraní parametry dotazu, které odpovídají regulárnímu výrazu regexp z adres URL jakéhokoli požadavku. Na rozdíl od základní syntaxe to znamená "odebrat parametry dotazu normalizované na řetězec name=value, který odpovídá regulárnímu výrazu regexp ". [options] zde je seznam možností regulárních výrazů. V současné době je jedinou podporovanou možností i, díky čemuž se nerozlišují malá a velká písmena.

Uvození speciálních znaků

Nezapomeňte v regulárních výrazech uvodit speciální znaky jako ,, / a $. Pro tento účel použijte znak \. Např. uvozená čárka by měla vypadat takto: \,.

poznámka

Pravidla typu regexp se zaměřují na název i hodnotu parametru. Aby se minimalizovala možnost chyb, je bezpečnější začínat každý regexp znakem /^, pokud se nezaměřujete výslovně na hodnoty parametrů.

Pokusíme se automaticky detekovat a ignorovat neuvozený znak $ pomocí jednoduchého pravidla — nejedná se o oddělovač možností, pokud jsou všechny tři hodnoty pravdivé:

 1. Vypadá to jako $/
 2. Nalevo od něj je další znak lomítka /
 3. Nalevo od tohoto znaku lomítka je další znak dolaru bez uvození $

Odebrat všechny parametry dotazu

Chcete-li odstranit všechny parametry dotazu, zadejte samostatně $removeparam:

 • ||example.org^$removeparam — odstraní všechny parametry dotazu z adres URL odpovídajících ||example.org^.

Inverze

Pro použití inverze použijte ~:

 • $removeparam=~param — odstraní všechny parametry dotazu s názvem odlišným od param.
 • $removeparam=~/regexp/ — odstraní všechny parametry dotazu, které neodpovídají regulárnímu výrazu regexp.

Negace $removeparam

Tento druh pravidel funguje v podstatě stejně jako u modifikátorů $csp a $redirect.

K negaci $removeparam použijte @@:

 • @@||example.org^$removeparam neguje všechna pravidla $removeparam pro URL adresy, které odpovídají ||example.org^.
 • @@||example.org^$removeparam=param neguje všechna pravidla s $removeparam=param pro jakýkoliv požadavek, který odpovídá ||example.org^.
 • @@||example.org^$removeparam=/regexp/ neguje všechna pravidla s $removeparam=/regexp/ pro jakýkoliv požadavek, který odpovídá ||example.org^.

Vícenásobná pravidla odpovídajících jednomu požadavku

V případě, že jednomu požadavku odpovídá více pravidel $removeparam, bude každé z nich použito jedno po druhém.

Příklady

$removeparam=/^(utm_source|utm_medium|utm_term)=/
$removeparam=/^(utm_content|utm_campaign|utm_referrer)=/
@@||example.com^$removeparam

S těmito pravidly bude z jakéhokoli požadavku odstraněno UTM parametrů, kromě toho, že požadavky na example.com nebudou odstraněny vůbec, např. http://google.com/page?utm_source=s&utm_referrer= fb.com&utm_content=img bude transformováno na http://google.com/page, ale http://example.com/page?utm_source=s&utm_referrer=fb.com&utm_content=img nebude ovlivněno pravidlem blokování.

 • $removeparam=utm_source odstraní parametr dotazu utm_source ze všech požadavků.

 • $removeparam=/utm_.*/ odstraní všechny parametry utm_* query z URL libovolného požadavku, např. požadavek na http://example.com/page?utm_source=test bude transformován na http://example.com/page.

 • $removeparam=/^utm_source=campaign$/ odstraní parametr dotazu utm_source s hodnotou rovnou campaign. Nemá vliv na ostatní parametry utm_source.

Negace pravidla $removeparam a jeho nahrazení jiným pravidlem

$removeparam=/^(gclid|yclid|fbclid)=/
@@||example.com^$removeparam=/^(gclid|yclid|fbclid)=/
||example.com^$removeparam=/^(yclid|fbclid)=/

Díky těmto pravidlům budou ze všech požadavků odstraněny identifikátory kliknutí Google, Yandex a Facebook. Existuje jedna výjimka: Z požadavků na example.com nebude odstraněno Google Click ID (gclid).

Negace pro všechny parametry $removeparam

$removeparam=/^(utm_source|utm_medium|utm_term)=/
$removeparam=/^(utm_content|utm_campaign|utm_referrer)=/
@@||example.com^$removeparam

Díky těmto pravidlům budou zadané parametry UTM odstraněny ze všech požadavků s výjimkou požadavků na example.org.

Pravidla $removeparam lze také zakázat pravidly výjimek $document a $urlblock. Základní pravidla pro výjimky bez modifikátorů to však nedělají. Např. @@||example.com^ nezakáže $removeparam=p pro požadavky na example.com, ale @@||example.com^$urlblock ano.

Omezení
Kompatibilita
 • Pravidla s modifikátorem $removeparam podporuje AdGuard pro Windows, Mac, Android a Rozšíření prohlížeče AdGuard pro Chrome, Firefox a Edge.
 • Syntaxe $removeparam pro regulární výrazy je podporována Rozšířením prohlížeče AdGuard v4.0 a AdGuardem pro Windows, Mac a Android s CoreLibs verze 1.8 nebo novější.
 • Typy požadavků POST podporuje pouze AdGuard pro Windows, Mac a Android s CoreLibs v1.10 nebo novější.

$replace

Tento modifikátor zcela mění chování pravidla. Pokud je použitý, pravidlo požadavek nezablokuje. Namísto toho bude odpověď upravena.

K použití modifikátoru $replace budete potřebovat určité znalosti regulárních výrazů.

Funkce

 • Pravidla $replace platí pro jakoukoli textovou odpověď, ale neplatí pro binární (media, image, object atd.).
 • Pravidla $replace neplatí, pokud je velikost původní odpovědi větší než 10 MB.
 • Pravidla $replace mají vyšší prioritu než ostatní základní pravidla (včetně pravidel výjimek). Pokud tedy požadavek odpovídá dvěma různým pravidlům, z nichž jedno má modifikátor $replace, použije se toto pravidlo.
 • Pravidla výjimek na úrovni dokumentu s modifikátory $content nebo $document zakáží pravidla $replace pro požadavky, které jim odpovídají.
 • Ostatní pravidla výjimek na úrovni dokumentu ($generichide, $elemhide nebo modifikátory $jsinject) se uplatňují vedle pravidel $replace. To znamená, že můžete upravit obsah stránky pomocí pravidla $replace a zároveň zde zakázat kosmetická pravidla.

Hodnota $replace může být v případě pravidel pro výjimky prázdná. Další informace naleznete v části Příklady.

Vícenásobná pravidla odpovídajících jednomu požadavku

V případě, že jednomu požadavku odpovídá více pravidel $replace, použijeme každé z nich. Pořadí je stanoveno abecedně.

Syntaxe

Obecně je syntaxe $replace podobná nahrazování regulárními výrazy v Perl.

replace = "/" regexp "/" replacement "/" modifiers
 • regexp — regulární výraz.
 • replacement — řetězec, který bude použit k nahrazení řetězce odpovídajícího regexp.
 • modifiers — příznaky regulárního výrazu. Například i — necitlivé vyhledávání nebo s — jednořádkový režim.

V hodnotě $replace musí být dva znaky uvozeny: čárka , a znak dolaru $. Použijte pro to zpětné lomítko \. Např. uvozená čárka vypadá takto: \,.

Příklady

||example.org^$replace=/(<VAST[\s\S]*?>)[\s\S]*<\/VAST>/\$1<\/VAST>/i

Toto pravidlo má tři části:

 • regexp(<VAST(.|\s)*?>)(.|\s)*<\/VAST>;
 • replacement\$1<\/VAST> kde $ je uvozeno;
 • modifikátoryi pro necitlivé vyhledávání.

Jak toto pravidlo funguje, se můžete podívat zde: http://regexr.com/3cesk

Vícenásobná pravidla $replace

 1. ||example.org^$replace=/X/Y/
 2. ||example.org^$replace=/Z/Y/
 3. @@||example.org/page/*$replace=/Z/Y/
 • Jak pravidlo 1, tak pravidlo 2 se použijí na všechny požadavky odeslané na example.org.
 • Pravidlo 2 je zakázáno pro požadavky odpovídající na ||example.org/page/, ale pravidlo 1 stále funguje!

Zakázání pravidel $replace

 • @@||example.org^$replace zakáže všechna pravidla $replace odpovídající na ||example.org^.
 • @@||example.org^$document nebo @@||example.org^$content zakáže všechna pravidla $replace pocházející ze stránek example.org včetně stránky samotné.
Omezení

Pravidla s modifikátorem $replace lze použít pouze v důvěryhodných filtrech.

Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $replace podporuje AdGuard pro Windows, Mac, Android a Rozšíření prohlížeče AdGuard pro Firefox. Taková pravidla v rozšířeních pro jiné prohlížeče nefungují, protože nemohou měnit obsah na úrovni sítě.

urltransform

The $urltransform rules allow you to modify the request URL by replacing the text matched by the regular expression.

Funkce

 • $urltransform rules apply to any request URL text.
 • $urltransform rules can also modify the query part of the URL.
 • $urltransform will not be applied if the original URL is blocked by other rules.
 • $urltransform will be applied before $removeparam rules.

The $urltransform value can be empty for exception rules.

Vícenásobná pravidla odpovídajících jednomu požadavku

If multiple $urltransform rules match a single request, we will apply each of them. Pořadí je stanoveno abecedně.

Syntaxe

$urltransform syntax is similar to replacement with regular expressions in Perl.

urltransform = "/" regexp "/" replacement "/" modifiers
 • regexp — regulární výraz.
 • replacement — řetězec, který bude použit k nahrazení řetězce odpovídajícího regexp.
 • modifiers — příznaky regulárního výrazu. Například i — necitlivé vyhledávání nebo s — jednořádkový režim.

In the $urltransform value, two characters must be escaped: the comma , and the dollar sign $. Use the backslash character \ for this. Např. uvozená čárka vypadá takto: \,.

Příklady

||example.org^$urltransform=/(pref\/).*\/(suf)/\$1\$2/i

Toto pravidlo má tři části:

 • regexp(pref\/).*\/(suf);
 • replacement\$1\$2 where $ is escaped;
 • modifikátoryi pro necitlivé vyhledávání.

Multiple $urltransform rules

 1. ||example.org^$urltransform=/X/Y/
 2. ||example.org^$urltransform=/Z/Y/
 3. @@||example.org/page/*$urltransform=/Z/Y/
 • Jak pravidlo 1, tak pravidlo 2 se použijí na všechny požadavky odeslané na example.org.
 • Pravidlo 2 je zakázáno pro požadavky odpovídající na ||example.org/page/, ale pravidlo 1 stále funguje!

Re-matching rules after transforming the URL

If the $urltransform rule is applied to a request, all the rules will be re-evaluated against the new URL.

E.g., with the following rules:

||example.com^$urltransform=/firstpath/secondpath/
||example.com/secondpath^

the request to https://example.com/firstpath will be blocked before it is sent.

However, $urltransform rules will not be re-applied in this case to avoid infinite recursion, e.g., with the following rules:

||example.com/firstpath^$urltransform=/firstpath/secondpath/
||example.com/secondpath^$urltransform=/secondpath/firstpath/

the request to https://example.com/fisrtpath will be transformed to https://example.com/secondpath and the second rule will not be applied.

Disabling $urltransform rules

 • @@||example.org^$urltransform will disable all $urltransform rules matching ||example.org^.
 • @@||example.org^$urltransform=/Z/Y/ will disable the rule with $urltransform=/Z/Y/ for any request matching ||example.org^.

$urltransform rules can also be disabled by $document and $urlblock exception rules. Základní pravidla pro výjimky bez modifikátorů to však nedělají. For example, @@||example.com^ will not disable $urltransform=/X/Y/ for requests to example.com, but @@||example.com^$urlblock will.

Omezení

Rules with the $urltransform modifier can be used only in trusted filters.

Kompatibilita

Rules with the $urltransform modifier are supported by AdGuard for Windows, AdGuard for Mac, and AdGuard for Android with CoreLibs version 1.15 or higher.

noop

Modifikátor noop nedělá nic a lze jej použít pouze ke zvýšení čitelnosti pravidel. Skládá se ze sekvence znaků podtržítka (_) libovolné délky a může se v pravidle objevit tolikrát, kolikrát je potřeba.

Příklady

||example.com$_,removeparam=/^ss\\$/,_,image
||example.com$replace=/bad/good/,___,~third-party
Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem noop nejsou Blokátorem obsahu AdGuard podporována.

$empty (zastaralé)

Upozornění na vyřazení

Tento modifikátor je zastaralý a nahrazuje jej modifikátor $redirect. Pravidla s $empty jsou stále podporována a nyní se převádějí na $redirect=nooptext, ale podpora bude v budoucnu odstraněna.

Obvykle se zablokované požadavky v prohlížeči tváří jako chyba serveru. Pokud použijete modifikátor $empty, AdGuard bude emulovat prázdnou odpověď ze serveru se stavem 200 OK.

Příklady

 • ||example.org^$empty vrátí prázdnou odpověď na všechny požadavky na example.org a všechny subdomény.
Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $empty nejsou podporována Blokátorem obsahu AdGuard, AdGuardem pro iOS a AdGuardem pro Safari.

$mp4 (zastaralé)

Upozornění na vyřazení

Tento modifikátor je zastaralý a nahrazuje jej modifikátor $redirect. Pravidla s $mp4 jsou stále podporována a nyní se převádějí na $redirect=noopmp4-1s,media, ale podpora bude v budoucnu odstraněna.

Jako odpověď na zablokovaný požadavek vrátí AdGuard krátký zástupný videoklip.

Příklady

 • ||example.com/videa/$mp4 zablokuje všechna stahování videa z ||example.com/videa/* a změní odpověď na zástupný videoklip.
Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $mp4 nejsou podporována Blokátorem obsahu AdGuard, AdGuardem pro iOS a AdGuardem pro Safari.

Priority pravidel

Každé pravidlo má svou vlastní prioritu, což je nutné v případě, že požadavku odpovídá několik pravidel a filtrovací nástroj musí vybrat jedno z nich. Priorita se měří kladným celým číslem.

Kolize

Když dvě pravidla se stejnou prioritou odpovídají stejnému požadavku, záleží na filtrování implementace nástroje, které bude vybráno.

informace

Koncept priorit pravidel nabývá na významu ve světle Manifest V3, protože stávající pravidla je třeba převést na pravidla declarativeNetRequest.

Výpočet priority

Pro výpočet priority jsme modifikátory rozdělili do různých skupin. Tyto skupiny jsou seřazeny podle priority od nejnižší po nejvyšší. Modifikátor, který výrazně zužuje oblast působnosti pravidla, zvyšuje jeho celkovou prioritu. Naopak, pokud se pravidlo vztahuje na širší okruh požadavků, jeho priorita se snižuje.

Stojí za zmínku, že existují případy, kdy má jednoparametrový modifikátor vyšší prioritu než víceparametrový. Například v případě $domain=example.com|example.org má pravidlo, které zahrnuje dvě domény o něco širší oblast účinnosti než pravidlo s jednou zadanou doménou, a proto je jeho priorita nižší.

Základní priorita každého pravidla je 1. Pokud je vypočtená priorita číslo s pohyblivou řádovou čárkou, bude zaokrouhlena nahoru na nejmenší celé číslo větší nebo rovno vypočtené prioritě.

Kompatibilita
 • Koncept priority byl zaveden ve verzích tsurlfilter v2.1.0 a CoreLibs v1.13. Dříve neměl AdGuard žádný speciální algoritmus pro výpočet priorit a zpracování kolizí se mohlo lišit v závislosti na produktu a verzi AdGuardu.
 • Aplikace AdGuard pro iOS, Safari a Blokátor obsahu AdGuard se spoléhají na implementaci prohlížečů a nemohou dodržovat zde uvedená pravidla.
poznámka

Aliasy modifikátorů (1p, 3p atd.) nejsou do těchto kategorií zahrnuty, nicméně jsou v rámci enginu využívány pro výpočet priority pravidla.

Základní modifikátory, přítomnost každého z nich přidává 1 k prioritě

Při práci s negovanou doménou, aplikací, metodou nebo typem obsahu přidáváme 1 bod za existenci samotného modifikátoru bez ohledu na množství negovaných domén nebo typů obsahu. Je to proto, že oblast působnosti tohoto pravidla je již nyní nekonečně široká. Jednoduše řečeno, zákazem více domén, typů obsahu, metod nebo aplikací se rozsah pravidla zmenší jen minimálně.

Definované modifikátory typu obsahu, definované metody, definovaná záhlaví, $all, $popup, specifické výjimky

Všechny povolené typy obsahu:

Patří sem také pravidla, která implicitně přidávají všechny typy obsahu:

Nebo pravidla, která implicitně přidávají modifikátor $document:

Nebo některé speciální výjimky, které implicitně přidávají $document,subdocument:

Nebo povolené metody skrze $method.

Nebo pravidla s $header.

Přítomnost jakýchkoli modifikátorů typu obsahu přidává (50 + 50 / N), kde N je např. počet přítomných modifikátorů: ||example.com^$image,skript přidá 50 + 50 / 2 = 50 + 25 = 75 k celkové váze pravidla.

Do této kategorie patří také $all, protože implicitně přidává všechny modifikátory typu obsahu, např. $document,subdocument,image,script,media,<etc> + $popup.

Do této kategorie patří i $popup, protože implicitně přidává modifikátor $document. Podobně specifické výjimky přidávají $document,subdocument.

Pokud je v pravidle s povolenými metodami modifikátor $method, přidává (50 + 50 / N), kde N je počet povolených metod, např.: ||example.com^$method= GET|POST|PUT přidává 50 + 50 / 3 = 50 + 16,6 = 67 k celkové váze pravidla.

Pokud je v pravidle modifikátor $header, přidává se 50.

$domain nebo $app s povolenými doménami nebo aplikacemi

Zadané domény prostřednictvím $domain nebo zadané aplikace prostřednictvím $app přidávají 100 + 100 / N, kde N je např. počet hodnot modifikátoru: ||example.com^$domain=example.com|example.org|example.net přidává 100 + 100 / 3 = 134,3 = 135 nebo ||example.com^$app=org.example.app1|org.example.app2 sečte 100 + 100 / 2 = 151 nebo ||example.com^$domain=example.com,app=org.example.app1|org.example.app2 sečte 100 + 100/1 ($domain část) a 100 + 100/2 ($app část), celkem 350.

Hodnoty modifikátorů, které jsou regexp nebo tld, budou interpretovány jako normální položky ve tvaru example.com a budou počítány po jedné, např.: ||example.com^$domain=example.* sečte 100 + 100 / 1 = 200 nebo ||example.com^$domain=example.*|adguard.* sečte 100 + 100 / 2 = 150.

Pravidla $redirect

Každé z nich přidává 10^3 k prioritě pravidla.

Specifické výjimky

Každá z nich přidává 10^4 k prioritě.

Stejně jako výjimka s modifikátorem $document: protože je to alias pro $elemhide,content,jsinject,urlblock,extension. Přidá 10^4 pro každý modifikátor z horního seznamu, celkem 10^4 * 5.

Každá z těchto výjimek navíc implicitně přidává dva povolené modifikátory typu obsahu $document,subdocument.

Pravidla seznamu povolených

Modifikátor @@ přidává 10^5 k prioritě pravidla.

Pravidla $important

Modifikátor $important přidává 10^6 k prioritě pravidla.

Pravidla, pro která není stanovena váha priority

Ostatní modifikátory, které mají provádět dodatečné následné nebo předběžné zpracování požadavků, nepřidávají nic k prioritě pravidel.

poznámka

Modifikátor $replace má přednost před všemi pravidly blokování kategorií 1-3, stejně jako před pravidly výjimek z kategorií 3-5, kromě $content, protože výjimka s modifikátorem $content má přednost před všemi pravidly $replace.

Příklady

 1. ||example.com^

  Váha pravidla bez modifikátorů: 1.

 2. ||example.com^$match-case

  Váha pravidla: základní + váha modifikátoru z kategorie 1: 1 + 1 = 2.

 3. ||example.org^$removeparam=p

  Váha pravidla: základní váha + 0, protože $removeparam není zahrnuto do výpočtu priority: 1 + 0 = 1.

 4. ||example.org^$document,redirect=nooptext

  Váha pravidla: základní + povolený typ obsahu, kategorie 3 + $redirect z kategorie 6: 1 + (100 + 100 / 1) + 1000 = 1201.

 5. @@||example.org^$removeparam=p,document

  Váha pravidla: základní váha + pravidlo seznamu povolených kategorie 5 + 0, protože $removeparam není zapojeno do výpočtu priority + povolený typ obsahu kategorie 2: 1 + 10000 + 0 + (50 + 50 / 1) = 10101.

 6. @@||example.com/ad/*$domain=example.org|example.net,important

  Váha pravidla: základní váha + pravidlo seznamu povolených kategorie 5 + důležité pravidlo kategorie 7 + povolené domény kategorie 3: 1 + 10000 + 1000000 + (100 + 100 / 2) = 1010152.

 7. @@||example.org^$document bez dalších modifikátorů je aliasem pro @@||example.com^$elemhide,content,jsinject,urlblock,extension

  Váha pravidla: základní váha + specifické výjimky, kategorie 4 + dva povolené typy obsahu (dokument a subdokument) kategorie 2: 1 + 10000 * 4 + (50 + 50 / 2) = 40076.

 8. *$script,domain=a.com,denyallow=x.com|y.com

  Váha pravidla: základní váha + povolený typ obsahu kategorie 2 + povolená doména, kategorie 3 + denyallow kategorie 1: 1 + (50 + 50/1) + (100 + 100 / 1) + 1 = 303.

 9. ||example.com^$all — alias na ||example.com^$document,subdocument,image,script,media,etc. + $popup

  Váha pravidla: základní váha + vyskakovací okno (kategorie 1) + povolené typy obsahu (kategorie 2): 1 + 1 + (50 + 50/12) = 55.

Ostatní pravidla

Základní pravidla však nemusí k blokování reklam stačit. Někdy potřebujete skrýt prvek nebo změnit část kódu HTML webové stránky, aniž byste cokoli porušili. Pravidla popsaná v této části jsou vytvořena speciálně pro tento účel.

Kategorie \ ProduktyAplikace CoreLibsAdGuard pro ChromiumAdGuard pro FirefoxAdGuard pro iOSAdGuard pro SafariBlokátor obsahu AdGuard
Skrytí prvků
Pravidla CSS
Rozšířené CSS
HTML filtrování
JavaScript
Scriptlety
poznámka
 • ✅ — plně podporováno
 • ❌ — nepodporováno

Kosmetická pravidla

informace

Práce s ostatními pravidly vyžaduje základní znalost HTML a CSS. Pokud se tedy chcete naučit, jak taková pravidla vytvářet, doporučujeme seznámit se s touto dokumentací.

Pravidla pro skrytí prvků

Pravidla pro skrytí prvků slouží ke skrývání prvků webových stránek. Je to podobné jako použít styl { display: none; } na vybraný prvek.

Pravidla pro skrytí prvků mohou fungovat odlišně v závislosti na platformě.

Syntaxe

  rule = [domains] "##" selector
domains = [domain0, domain1[, ...[, domainN]]]
 • selectorCSS selektor definuje prvky, které mají být skryty.
 • domains — omezení domény pro dané pravidlo.

Pokud chcete omezit oblast použití pravidel na určité domény, stačí je zadat oddělené čárkami. Např.: example.org,example.com##selector.

Toto pravidlo bude také použito na všechny subdomény example.org a example.com.

Pokud chcete, aby se pravidlo nevztahovalo na určité domény, začněte název domény znakem ~. Např.: ~example.org##selector.

V jednom pravidle můžete použít oba přístupy. Např. example.org,~subdomain.example.org##domain bude fungovat pro example.org a všechny subdomény kromě subdomain.example.org.

poznámka

Pravidla pro skrývání prvků na sobě nejsou závislá. Pokud je ve filtru pravidlo example.org##selector a přidáte ~example.org##selector, budou obě pravidla použita nezávisle.

Příklady

 • example.com##div.textad — skryje div s třídou textad na doméně example.com a všech subdoménách.
 • example.com,example.org###adblock — skryje prvek s atributem id, který se rovná adblock na example.com, example.org a všech subdoménách.
 • ~example.com##.textad — skryje prvek s třídou textad na všech doménách kromě example.com a jejích subdomén.

Omezení

Safari nepodporuje povolené a omezené domény. Takže pravidla jako example.org,~foo.example.org##.textad jsou v AdGuardu pro Safari neplatná.

Výjimky

Výjimky mohou zakázat některá pravidla pro určité domény. Jsou velmi podobné běžným pravidlům výjimek, ale namísto ## musíte použít #@#.

Ve filtru je např. pravidlo:

##.textad

Pokud to chcete zakázat pro example.com, můžete vytvořit pravidlo výjimky:

example.com#@#.textad

Někdy může být nutné zakázat všechna pravidla omezení. Např. k provádění testů. Za tímto účelem použijte pravidlo výjimky bez zadání domény. Úplně zakáže odpovídající pravidlo CSS elemhide na VŠECH doménách:

#@#.textad

Toho lze dosáhnout přidáním tohoto pravidla:

*#@#.textad

Tento druh výjimek doporučujeme používat pouze v případě, že není možné změnit samotné pravidlo skrývání. V ostatních případech je lepší změnit původní pravidlo pomocí omezení domény.

Pravidla CSS

Někdy pouhé skrytí prvku k vyřešení reklamy nestačí. Např. zablokování prvku reklamy může jen narušit rozvržení stránky. V tomto případě může AdGuard použít pravidla, která jsou mnohem flexibilnější než pravidla pro skrývání. Pomocí těchto pravidel můžete v podstatě přidat na stránku libovolné styly CSS.

Syntaxe

  rule = [domains] "#$#" selector "{" style "}"
domains = [domain0, domain1[, ...[, domainN]]]
 • selectorselektor CSS, který definuje prvky, na které chceme styl použít.
 • domains — omezení domény pro dané pravidlo. Stejné zásady jako v pravidlech pro skrývání prvků.
 • style — styl CSS, který chceme použít na vybrané prvky.

Příklady

example.com#$#body { background-color: #333!important; }

Toto pravidlo použije styl background-color: #333!important; na prvek body na doménu example.com a všechny subdomény.

Výjimky

Stejně jako u skrývání prvků existuje typ pravidel, který zakáže vybrané pravidlo stylu CSS pro určité domény. Syntaxe pravidel pro výjimky je téměř stejná, stačí jen změnit #$# na #@$#.

Ve filtru je např. pravidlo:

#$#.textad { visibility: hidden; }

Pokud to chcete zakázat pro example.com, můžete vytvořit pravidlo výjimky:

example.com#@$#.textad { visibility: hidden; }

Tento druh výjimek doporučujeme používat pouze v případě, že není možné změnit samotné pravidlo CSS. V ostatních případech je lepší změnit původní pravidlo pomocí omezení domény.

Omezení

Styly, které vedou k načtení jakéhokoli zdroje, jsou zakázány. V podstatě to znamená, že ve stylu nelze použít žádný typ hodnoty <url>.

Kompatibilita

Pravidla CSS nejsou Blokátorem obsahu AdGuard podporována.

Pravidla CSS mohou fungovat odlišně v závislosti na platformě.

Rozšířené CSS selektory

CSS 3.0 ne vždy stačí k blokování reklam. AdGuard tento problém řeší rozšířením možností CSS o podporu nových pseudo-prvků. Vyvinuli jsme samostatnou open-source knihovnu pro výběr nestandardních prvků a aplikaci CSS stylů s rozšířenými vlastnostmi.

Myšlenkou rozšířených možností je možnost přiřazovat prvky DOM pomocí selektorů na základě jejich vlastní reprezentace (styl, textový obsah atd.) nebo vztahů s jinými prvky. Existuje také možnost použít styly s nestandardními vlastnostmi CSS.

Oblast použití

Rozšířené selektory lze použít v jakémkoli kosmetickém pravidle, ať už se jedná o pravidla pro skrytí prvků nebo pravidla CSS.

Kompatibilita

Pravidla se selektory CSS nejsou Blokátorem obsahu AdGuard podporována.

Syntaxe

Bez ohledu na pseudo-třídy CSS, které v pravidle používáte, můžete pomocí speciálních znaků vynutit použití těchto pravidel pomocí ExtendedCss. Doporučujeme používat tyto znaky pro všechna rozšířená kosmetická pravidla CSS, aby bylo snazší je najít.

Syntaxe rozšířených pravidel CSS:

 • #?# — pro skrytí prvku, #@?# — pro výjimky
 • #$?# — pro pravidlo CSS, #@$?# — pro výjimky

Důrazně doporučujeme použít tyto znaky kdykoli, když používáte rozšířený selektor CSS.

Příklady

 • example.org#?#div:has(> a[target="_blank"][rel="nofollow"]) — toto pravidlo blokuje všechny prvky div obsahující podřízený uzel, který má odkaz s atributy [target="_blank"][rel="nofollow"]. Pravidlo platí pouze pro example.org a její subdomény.
 • example.com#$?#h3:contains(cookies) { display: none!important; } — toto pravidlo nastaví styl display: none!important všem prvkům h3, které obsahují slovo cookies. Pravidlo platí pouze pro example.com a všechny její subdomény.
 • example.net#?#.banner:matches-css(width: 360px) — toto pravidlo blokuje všechny prvky .banner s vlastností stylu width: 360px. Pravidlo platí pouze pro example.net a její subdomény.
 • example.net#@?#.banner:matches-css(width: 360px) — toto pravidlo zakáže předchozí pravidlo.

Standardní CSS selektory můžete použít pomocí knihovny ExtendedCss pomocí znaku pravidla #?#, např. #?#div.banner.

Přečtěte si další informace o ladění rozšířených selektorů.

poznámka

Některé pseudo-třídy před sebou selektor nevyžadují. Přesto přidání univerzálního selektoru * usnadňuje čtení rozšířeného selektoru, i když nemá žádný vliv na chování při porovnávání. Takže selektor #blok :has(> .inner) funguje přesně jako #blok *:has(> .inner), ale druhý je zřejmější.

Názvy pseudo-tříd nerozlišují malá a velká písmena, např. :HAS() funguje jako :has(). Přesto se běžně používají názvy s malými písmeny.

Limitace ExtendedCss

 1. CSS komentáře a at-rules nejsou podporovány.

 2. Konkrétní pseudo-třída může mít svá vlastní omezení: :has(), :xpath(), :nth-ancestor(), :upward(), :is(), :not(), and :remove().

Pseudo-třída :has()

Návrh specifikace CSS 4.0 popisuje :has() pseudo-třídu. Bohužel to zatím není podporováno všemi oblíbenými prohlížeči.

poznámka

Pravidla s pseudo-třídou :has() musí používat nativní implementaci :has(), pokud používají znak ## a pokud je to možné, tj. bez dalších rozšířených selektorů uvnitř. Chcete-li vynutit použití pravidel ExtendedCss s :has(), použijte explicitně znak #?#/#$?#.

Kompatibilita s jinými pseudo-třídami

Synonyma :-abp-has() podporují ExtendedCss pro lepší kompatibilitu.

Upozornění na odstranění

:if() již není podporováno jako synonymum pro :has().

Syntaxe

[target]:has(selector)
 • target — nepovinný, standardní nebo rozšířený selektor CSS může být přeskočen pro kontrolu libovolného prvku
 • selector — povinný, standardní nebo rozšířený selektor CSS

Pseudo-třída :has() vybere prvky target, které se hodí do selector. Také selector může začínat kombinátorem.

Seznam selektorů lze nastavit také v selector. V tomto případě se zatím porovnávají všechny selektory v seznamu. V budoucnu bude jako argument stanovena hodnota <forgiving-relative-selector-list>.

:has() limitations

Použití pseudotřída :has() je v některých případech (2, 3):

 • zakazuje :has() uvnitř pseudo akceptující pouze složené selektory;
 • zakazuje :has() po běžných pseudoprvcích.

Nativní pseudo-třída :has() neumožňuje :has(), :is(), :where() uvnitř argumentu :has(), aby se zabránilo zvýšení složitosti zneplatnění :has() (případ 1). ExtendedCss však dříve takové omezení nemělo a seznamy filtrů již taková pravidla obsahují, proto jsme toto omezení do ExtendedCss nepřidali a umožnili jsme používat :has() uvnitř :has(), jak to bylo možné dříve. Chcete-li to použít, stačí vynutit použití ExtendedCss nastavením znaku pravidla #?#/#$?#.

Nativní implementace neumožňuje žádné použití :scope uvnitř argumentu :has() ([1], [2]). Přesto v seznamech filtrů některá taková pravidla existují: div:has(:scope a), která nadále podporujeme tím, že je jednoduše převedeme na div:has(> a), jak se to dělalo dříve.

Příklady

div:has(.banner) vybere všechny prvky div, které obsahují prvek se třídou banner:

<!-- HTML code -->
<div>Not selected</div>
<div>Selected
<span class="banner">inner element</span>
</div>

div:has(> .banner) vybere všechny prvky div, které obsahují prvek třídy banner jako přímý potomek z div:

<!-- HTML code -->
<div>Not selected</div>
<div>Selected
<p class="banner">child element</p>
</div>

div:has(+ .banner) vybere všechny prvky div předcházející prvek třídy banner, který bezprostředně následuje po div a oba jsou potomky stejného rodu:

<!-- HTML code -->
<div>Not selected</div>
<div>Selected</div>
<p class="banner">adjacent sibling</p>
<span>Not selected</span>

div:has(~ .banner) vybere všechny prvky div předcházející prvek třídy banner, který následuje div, ale ne nutně bezprostředně a oba jsou potomky stejného rodu:

<!-- HTML code -->
<div>Not selected</div>
<div>Selected</div>
<span>Not selected</span>
<p class="banner">general sibling</p>

div:has(span, .banner) vybere všechny prvky div, které obsahují prvek se třídou span a banner:

<!-- HTML code -->
<div>Not selected</div>
<div>Selected
<span>child span</span>
<p class="banner">child .banner</p>
</div>
Stará syntaxe

Zpětně kompatibilní syntaxe pro :has() je podporována, ale nedoporučuje se.

Pseudo-třída :contains()

Princip pseudo-třídy :contains() je velmi jednoduchý: umožňuje vybrat prvky, které obsahují zadaný text nebo jejichž obsah odpovídá zadanému regulárnímu výrazu. Příznaky regexp jsou podporovány.

poznámka

Pseudo-třída :contains() používá pro porovnávání vlastnost prvku textContent, nikoliv innerHTML.

Kompatibilita s jinými pseudo-třídami

Pro lepší kompatibilitu jsou podporována synonyma :-abp-contains() a :has-text().

Syntaxe

[target]:contains(match)
 • target — nepovinný, standardní nebo rozšířený selektor CSS může být přeskočen pro kontrolu libovolného prvku
 • shoda — povinný, řetězec nebo regulární výraz pro shodu prvku textContent. Příznaky regulárních výrazů jsou podporovány.

Příklady

Pro DOM:

<!-- HTML code -->
<div>Not selected</div>
<div id="match">Selected as IT contains "banner"</div>
<div>Not selected <div class="banner"></div></div>

prvek div#match lze vybrat pomocí kteréhokoli z těchto rozšířených selektorů:

! prostý text
div:contains(banner)

! regulární výraz
div:contains(/as .* banner/)

! regulární výraz s příznaky
div:contains(/it .* banner/gi)
poznámka

Vybrán je pouze div s id=match, protože další prvek neobsahuje žádný text a banner je součástí kódu, nikoli textu.

Stará syntaxe

Zpětně kompatibilní syntaxe pro :contains() je podporována, ale nedoporučuje se.

Pseudo-třída :matches-css()

Pseudo-třída :matches-css() umožňuje porovnat prvek podle jeho aktuálních vlastností stylu. Práce pseudo-třídy je založena na použití metody Window.getComputedStyle().

Syntaxe

[target]:matches-css([pseudo-element, ] property: pattern)
 • target — nepovinný, standardní nebo rozšířený selektor CSS může být přeskočen pro kontrolu libovolného prvku
 • pseudo-element — volitelný, platný standardní pseudoprvek, např. before, after, first-line atd.
 • property — povinný, název vlastnosti CSS, pro kterou se má prvek zkontrolovat
 • pattern — povinný, vzor hodnoty, který používá stejnou jednoduchou shodu se zástupnými znaky jako v základních pravidlech filtrování adres URL NEBO regulární výraz. Při tomto typu porovnávání, AdGuard vždy porovnává bez ohledu na velikost písmen. V případě regulárního výrazu vypadá vzor takto: /regexp/.

Speciální znaky uvozené a neuvozené

Všechny vzory non-regexp (,),[,] musí být neuvozeny, např. :matches-css(background-image:url(data:*)).

Vzory regexp \ by měly být uvozeny, např. :matches-css(background-image: /^url\\("data:image\\/gif;base64.+/).

Příklady

Pro DOM:

<!-- HTML code -->
<style type="text/css">
#matched::before {
content: "Block me"
}
</style>
<div id="matched"></div>
<div id="not-matched"></div>

prvky div s pseudoprvkem ::before a se zadanou vlastností content lze vybrat kterýmkoli z těchto rozšířených selektorů:

! string pattern
div:matches-css(before, content: block me)

! string pattern with wildcard
div:matches-css(before, content: block*)

! regular expression pattern
div:matches-css(before, content: /block me/)
Omezení

Vzory regexp nepodporují příznaky.

Kompatibilita

Zastaralé pseudo-třídy :matches-css-before() a :matches-css-after() se již nedoporučují, ale stále jsou podporovány kvůli lepší kompatibilitě.

Stará syntaxe

Zpětně kompatibilní syntaxe pro :matches-css() je podporována, ale nedoporučuje se.

Pseudo-třída :matches-attr()

Pseudo-třída :matches-attr() umožňuje vybrat prvek podle jeho atributů, zejména pokud jsou náhodné.

Syntaxe

[target]:matches-attr("name"[="value"])
 • target — nepovinný, standardní nebo rozšířený selektor CSS může být přeskočen pro kontrolu libovolného prvku
 • name — povinný, jednoduchý řetězec nebo řetězec se zástupným znakem nebo regulární výraz pro shodu názvu atributu
 • value — volitelný, jednoduchý řetězec nebo řetězec se zástupným znakem nebo regulární výraz pro shodu hodnoty atributu

Uvození speciálních znaků

Pro vzory regexp " a \ by mělo být uvozeno, např. div:matches-attr(class=/[\\w]{5}/).

Příklady

div:matches-attr("ad-link") vybere prvek div#target1:

<!-- HTML code -->
<div id="target1" ad-link="1random23-banner_240x400"></div>

div:matches-attr("data-*"="adBanner") vybere prvek div#target2:

<!-- HTML code -->
<div id="target2" data-1random23="adBanner"></div>

div:matches-attr(*unit*=/^click$/) vybere prvek div#target3:

<!-- HTML code -->
<div id="target3" random123-unit094="click"></div>

*:matches-attr("/.{5,}delay$/"="/^[0-9]*$/") vybere prvek #target4:

<!-- HTML code -->
<div>
<inner-random23 id="target4" nt4f5be90delay="1000"></inner-random23>
</div>
Omezení

Vzory regexp nepodporují příznaky.

Pseudo-třída :matches-property()

Pseudo-třída :matches-property() umožňuje vybrat prvek podle jeho vlastností.

Syntaxe

[target]:matches-property("name"[="value"])
 • target — nepovinný, standardní nebo rozšířený selektor CSS může být přeskočen pro kontrolu libovolného prvku
 • name — povinný, jednoduchý řetězec nebo řetězec se zástupným znakem nebo regulární výraz pro porovnávání názvů vlastností prvků
 • value — volitelný, jednoduchý řetězec nebo řetězec se zástupným znakem nebo regulární výraz pro porovnávání názvů vlastností prvků

Uvození speciálních znaků

Pro vzory regexp " a \ musí být uvozeno, např. div:matches-property(prop=/[\\w]{4}/).

poznámka

Vzory regexp jsou podporovány v name pro libovolnou vlastnost v řetězci, např. prop./^unit[\\d]{4}$/.type.

Příklady

Prvek s těmito vlastnostmi:

divProperties = {
id: 1,
check: {
track: true,
unit_2random1: true,
},
memoizedProps: {
key: null,
tag: 12,
_owner: {
effectTag: 1,
src: 'ad.com',
},
},
};

lze vybrat pomocí některého z těchto rozšířených selektorů:

div:matches-property(check.track)

div:matches-property("check./^unit_.{4,8}$/")

div:matches-property("check.unit_*"=true)

div:matches-property(memoizedProps.key="null")

div:matches-property(memoizedProps._owner.src=/ad/)
Pro správce filtrů

Chcete-li zkontrolovat vlastnosti konkrétního prvku, postupujte takto:

 1. Zkontrolujte prvek stránky nebo jej vyberte na kartě Elements v nástroji DevTools prohlížeče
 2. Spusťte console.dir($0) na kartě Console
Omezení

Vzory regexp nepodporují příznaky.

Pseudo-třída :xpath()

Pseudo-třída :xpath() umožňuje vybrat prvek vyhodnocením výrazu XPath.

Syntaxe

[target]:xpath(expression)
 • target — volitelný, standardní nebo rozšířený selektor CSS
 • expression — povinný, platný výraz XPath
:xpath() limitations

target lze vynechat, takže je volitelný. Pro jakoukoli jinou pseudo-třídu by to znamenalo "aplikuj na všechny uzly DOM", ale v případě :xpath() to znamená jen "aplikuj na celý dokument", a takovéto použití výrazně zpomaluje výběr prvků. Proto jsou pravidla jako #?#:xpath(expression) omezena na nahlížení do znaku body. Např. pravidlo #?#:xpath(//div[@data-st-area=\'Advert\']) je analyzováno jako #?#body:xpath(//div[@data-st- area=\'Advert\']).

Rozšířené selektory s definovaným target jako libovolný selektor*:xpath(expression) — lze stále použít, ale nedoporučuje se to, proto by měl být místo toho uveden target.

Funguje správně pouze na konci selektoru, s výjimkou pseudo-třídy :remove().

Příklady

:xpath(//*[@class="banner"]) vybere prvek div#target1:

<!-- HTML code -->
<div id="target1" class="banner"></div>

:xpath(//*[@class="inner"]/..) vybere prvek div#target2:

<!-- HTML code -->
<div id="target2">
<div class="inner"></div>
</div>

Pseudo-třída :nth-ancestor()

Pseudo-třída :nth-ancestor() umožňuje vyhledat nth předka vzhledem k dříve vybranému prvku.

subject:nth-ancestor(n)
 • subjectr — povinný, standardní nebo rozšířený selektor CSS
 • n — povinné, číslo >= 1 a < 256, vzdálenost k potřebnému předkovi od prvku vybraného pomocí subject

Syntaxe

subject:nth-ancestor(n)
 • subjectr — povinný, standardní nebo rozšířený selektor CSS
 • n — povinné, číslo >= 1 a < 256, vzdálenost k potřebnému předkovi od prvku vybraného pomocí subject
:nth-ancestor() limitations

Pseudo-třída :nth-ancestor() není podporována v argumentu pseudo-třídy :not().

Příklady

Pro DOM:

<!-- HTML code -->
<div id="target1">
<div class="child"></div>

<div id="target2">
<div>
<div>
<div class="inner"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>

.child:nth-ancestor(1) vybere prvek div#target1, div[class="inner"]:nth-ancestor(3) vybere prvek div#target2.

Pseudo-třída :upward()

Pseudo-třída :upward() umožňuje vyhledat předka vzhledem k dříve vybranému prvku.

Syntaxe

subject:upward(ancestor)
 • subjectr — povinný, standardní nebo rozšířený selektor CSS
 • ancestor — povinný, specifikace pro předka prvku vybraného pomocí subject, lze nastavit jako:
  • číslo >= 1 a < 256 pro vzdálenost k požadovanému předkovi, stejně jako u položky :nth-ancestor()
  • standardní selektor CSS pro shodu nejbližšího předka
:upward() limitations

Pseudo-třída :nth-upward() není podporována v argumentu pseudo-třídy :not().

Příklady

Pro DOM:

<!-- HTML code -->
<div id="target1" data="true">
<div class="child"></div>

<div id="target2">
<div>
<div>
<div class="inner"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>

.inner:upward(div[data]) vybere prvek div#target1, .inner:upward(div[id]) vybere prvek div#target2, .child:upward(1) vybere prvek div#target1, .inner:upward(3) vybere prvek div#target2.

Pseudo-třída :remove() a pseudo-vlastnost remove

Někdy je nutné odpovídající prvek odstranit namísto jeho skrytí nebo použití vlastních stylů. Chcete-li to provést, můžete použít pseudo-třídu :remove() a také pseudo-vlastnost remove.

Pseudo-třídu :remove() lze umístit pouze na konec selektoru.

Syntaxe

! pseudo-class
selector:remove()

! pseudo-property
selector { remove: true; }
 • selector — povinný, standardní nebo rozšířený selektor CSS
:remove() a remove limitations

Pseudo-třída :remove() je omezena tak, aby správně fungovala pouze na konci selektoru.

Pro použití pseudo-třídy :remove() na libovolný prvek je třeba použít univerzální selektor *. V opačném případě může být takový rozšířený selektor považován za neplatný, např. .banner > :remove() neplatí pro odstranění jakéhokoli podřízeného prvku třídy banner, takže by měl vypadat jako .banner > *:remove().

Pokud je použita pseudo-třída :remove() nebo pseudovlastnost remove, všechny vlastnosti stylu se ignorují kromě pseudovlastnosti debug.

Příklady

div.banner:remove()
div:has(> div[ad-attr]):remove()

div:contains(advertisement) { remove: true; }
div[class]:has(> a > img) { remove: true; }
poznámka

Pravidla s pseudovlastností remove musí používat znak #$?#: $ pro syntaxi pravidel stylu CSS, ? pro syntaxi ExtendedCss.

Pseudo-třída :is()

Pseudo-třída :is() umožňuje porovnat jakýkoli prvek, který lze vybrat kterýmkoli ze selektorů, které jí byly předány. Neplatné selektory jsou přeskočeny a pseudo-třída se vypořádá s platnými selektory bez vyhození chyby. Naše implementace nativní :is() pseudo-třídy.

Syntaxe

[target]:is(selectors)
 • target — nepovinný, standardní nebo rozšířený selektor CSS může být přeskočen pro kontrolu libovolného prvku
 • selectorsodpouštějící seznam selektorů standardních nebo rozšířených selektorů. U rozšířených selektorů jsou podporovány pouze složené selektory, nikoli komplexní.
:is() limitations

Pravidla s pseudo-třídou :is() musí používat nativní implementaci :has(), pokud pravidla používají znak ## a pokud je to možné, tj. bez dalších rozšířených selektorů uvnitř. Chcete-li vynutit použití pravidel ExtendedCss s :is(), použijte explicitně znak #?#/#$?#.

Pokud je argument :is() pseudo-třídy selector rozšířeným selektorem, vzhledem ke způsobu, jakým je v ExtendedCss v2.0 implementována pseudo-třída :is(), není možné ji použít na horní uzel DOM, kterým je html, tj. #?#html:is(<extended-selectors>) nefunguje. Pokud tedy target není definován nebo je definován jako univerzální selektor *, je rozšířené použití pseudo-třídy omezeno na htmlpotomky, např. pravidla #?#:is(...) a #?#*:is(...) jsou analyzována jako #?#html *:is(...). Upozorňujeme, že pro standardní argument selektoru takové omezení neexistuje, tj. #?#html:is(.locked) funguje bez problémů.

Komplexní selektory s rozšířenými pseudo-třídami nejsou podporovány jako argument selector pro pseudo-třídu :is(), povoleny jsou pouze složené. Další podrobnosti naleznete v příkladech níže.

Příklady

#container *:is(.inner, .footer) vybere pouze prvek div#target1:

<!-- HTML code -->
<div id="container">
<div data="true">
<div>
<div id="target1" class="inner"></div>
</div>
</div>
</div>

Kvůli omezením :is(*:not([class]) > .banner)' nefunguje, ale lze místo něj použít :is(*:not([class]):has(> .banner)) k výběru prvku div#target2:

<!-- HTML code -->
<span class="span">text</span>
<div id="target2">
<p class="banner">inner paragraph</p>
</div>

Pseudo-třída :not()

Pseudo-třída :not() umožňuje vybrat prvky, které se neshodují se selektory předávanými jako argument. Neplatné selektory argumentů nejsou povoleny a je třeba vyhodit chybu. Naše implementace pseudo-třídy :not().

Syntaxe

[target]:not(selectors)
 • target — nepovinný, standardní nebo rozšířený selektor CSS může být přeskočen pro kontrolu libovolného prvku
 • selectors — seznam standardních nebo rozšířených selektorů
:not() limitations

Pravidla s pseudo-třídou :not() musí používat nativní implementaci :not(), pokud pravidla používají znak ## a pokud je to možné, tj. bez dalších rozšířených selektorů uvnitř. Chcete-li vynutit použití pravidel ExtendedCss s :not(), použijte explicitně znak #?#/#$?#.

Pokud je argument :not() pseudo-třídy selector rozšířeným selektorem, vzhledem ke způsobu, jakým je v ExtendedCss v2.0 implementována pseudo-třída :not(), není možné ji použít na horní uzel DOM, kterým je html, tj. #?#html:not(<extended-selectors>) nefunguje. Pokud tedy target není definován nebo je definován jako univerzální selektor *, je rozšířené použití pseudo-třídy omezeno na htmlpotomky, např. pravidla #?#:not(...) a #?#*:not(...) jsou analyzována jako #?#html *:not(...). Upozorňujeme, že pro standardní argument selektoru takové omezení neexistuje, tj. #?#html:not(.locked) funguje bez problémů.

:not() je považována za standardní pseudo-třídu CSS uvnitř argumentu pseudo-třídy :upward(), protože :upward() podporuje pouze standardní selektory.

"Up-looking" pseudotřídy, které jsou :nth-ancestor() a :upward() nejsou podporovány uvnitř argumentu selector pro pseudo-třídu :not().

Příklady

#container > *:not(h2, .text) vybere pouze prvek div#target1:

<!-- HTML code -->
<div id="container">
<h2>Header</h2>
<div id="target1"></div>
<span class="text">text</span>
</div>

Pseudo-třída :if-not() (odstraněno)

Upozornění na odstranění

Pseudo-třída :if-not() je odstraněna a již není podporována. Pravidla s tímto modifikátorem jsou považována za neplatná.

Tato pseudo-třída byla v podstatě zkratkou pro :not(:has()). Byla podporována ExtendedCss pro lepší kompatibilitu s některými odběry filtrů.

Přednost kosmetických pravidel

Způsob, jakým jsou aplikována pravidla pro skrývání prvků a CSS, je specifický pro danou platformu.

V AdGuardu pro Windows, Mac a Android používáme šablonu stylů vloženou do stránky. Priorita kosmetických pravidel je stejná jako u jakéhokoli jiného souboru stylů CSS na webových stránkách. Existují však omezení: skrytí prvku a pravidla CSS nemohou přepsat vložené styly. V takových případech se doporučuje použít rozšířené selektory nebo filtrování HTML.

V Rozšíření prohlížeče AdGuard se používají tzv. "soubory uživatelských stylů". Mají vyšší prioritu než řádkové styly.

Rozšířené selektory CSS používají k práci JavaScript a v podstatě samy přidávají vložený styl, takže mohou přepsat jakýkoli styl.

HTML pravidla filtrování

Ve většině případů stačí k filtrování reklam základní a kosmetická pravidla. Někdy je však nutné změnit kód HTML samotné stránky před jejím načtením. V takovém případě potřebujete pravidla pro filtrování obsahu HTML. Umožňují označit prvky HTML, které mají být vyříznuty před načtením stránky prohlížečem.

Kompatibilita

Pravidla filtrování HTML podporuje AdGuard pro Windows, Mac, Android a Rozšíření prohlížeče AdGuard pro Firefox. Taková pravidla v rozšířeních pro jiné prohlížeče nefungují, protože nemohou měnit obsah na úrovni sítě.

Syntaxe

   selector = [tagName] [attributes] [pseudoClasses]
combinator = ">"
rule = [domains] "$$" selector *(combinator selector)
domains = [domain0, domain1[, ...[, domainN]]]
attributes = "[" name0 = value0 "]" "[" name1 = value2 "]" ... "[" nameN = valueN "]"
pseudoClasses = pseudoClass *pseudoClass
pseudoClass = ":" pseudoName [ "(" pseudoArgs ")" ]
 • tagName — název prvku s malými písmeny, např. div nebo script.
 • domains — omezení domény pro dané pravidlo. Stejné zásady jako v syntaxi pravidel pro skrývání prvků.
 • attributes — seznam atributů, které limitují výběr prvků. name — název atributu, value — podřetězec, který je obsažen v hodnotě atributu.
 • pseudoName — název pseudotřídy.
 • pseudoArgs — argumenty pseudotřídy typu funkce.
 • combinator — operátor, který funguje podobně jako podřízený kombinátor CSS: to znamená, že selector napravo od combinator bude odpovídat pouze prvku, jehož přímý původce odpovídá selector vlevo z combinator.

Příklady

Kód HTML:

<script data-src="/banner.js"></script>

Pravidlo:

example.org$$script[data-src="banner"]

Toto pravidlo odstraní všechny prvky script s atributem data-src obsahujícím podřetězec banner. Pravidlo platí pouze pro example.org a všechny její subdomény.

Speciální atributy

Kromě obvyklých atributů, jejichž hodnotu kontroluje každý prvek, existuje sada speciálních atributů, které mění způsob fungování pravidla. Níže je uveden seznam těchto atributů:

tag-content

Upozornění na vyřazení

Tento speciální atribut může být v budoucnu nepodporován. Raději použijte pseudotřídu :contains(), pokud je k dispozici.

Jedná se o nejčastěji používaný speciální atribut. Omezí výběr na ty prvky, jejichž kód innerHTML obsahuje zadaný podřetězec.

Musíte použít "" k uvození ">, např.: $$script[tag-content="alert(""this is ad"")"]

Podívejte se například na tento HTML kód:

<script type="text/javascript">
document.write('<div>banner text</div>" />');
</script>

Následující pravidlo smaže všechny prvky script s podřetězcem banner v jejich kódu:

$$script[tag-content="banner"]
Omezení

Speciální atribut tag-content se nesmí objevit v selektoru nalevo od kombinátoru >.

wildcard

Upozornění na vyřazení

Tento speciální atribut může být v budoucnu nepodporován. Raději použijte pseudotřídu :contains(), pokud je k dispozici.

Tento speciální atribut funguje téměř jako tag-content a umožňuje kontrolovat kód dokumentu innerHTML. Pravidlo zkontroluje, zda kód HTML prvku odpovídá vyhledávacímu vzoru.

Musíte použít "" k uvození ">, např.: $$script[wildcard=""banner""]

Např.: $$script[wildcard="*banner*text*"]

Kontroluje, zda prvek code obsahuje dva po sobě jdoucí podřetězce banner a text.

Omezení

Speciální atribut wildcard se nesmí objevit v selektoru nalevo od kombinátoru >.

max-length

Upozornění na vyřazení

Tento speciální atribut může být v budoucnu nepodporován. Raději použijte pseudotřídu :contains() s regulárním výrazem, pokud je k dispozici.

Určuje maximální délku obsahu prvku HTML. Pokud je tento parametr nastaven a délka obsahu přesahuje tuto hodnotu, pravidlo se na prvek nevztahuje.

Výchozí hodnota

Pokud tento parametr není zadán, považuje se max-lenght za 8192.

Např:

$$div[tag-content="banner"][max-length="400"]

Toto pravidlo odstraní všechny prvky div, jejichž kód obsahuje podřetězec banner a jejichž délka nepřesahuje 400 znaků.

Omezení

Speciální atribut max-length se nesmí objevit v selektoru nalevo od kombinátoru >.

min-length

Upozornění na vyřazení

Tento speciální atribut může být v budoucnu nepodporován. Raději použijte pseudotřídu :contains() s regulárním výrazem, pokud je k dispozici.

Určuje minimální délku obsahu prvku HTML. Pokud je tento parametr nastaven a délka obsahu je menší než nastavená hodnota, pravidlo se na prvek nevztahuje.

Např:

$$div[tag-content="banner"][min-length="400"]

Toto pravidlo odstraní všechny prvky div, jejichž kód obsahuje podřetězec banner a jejichž délka přesahuje 400 znaků.

Omezení

Speciální atribut min-length se nesmí objevit v selektoru nalevo od kombinátoru >.

Pseudotřídy

:contains()

Syntaxe
:contains(unquoted text)

nebo

:contains(/reg(ular )?ex(pression)?/)
Kompatibilita

:-abp-contains() a :has-text() jsou synonyma pro :contains().

Kompatibilita

Pseudotřída :contains() je podporována AdGuardem pro Windows, Mac a Android, s knihovnou CoreLibs verze 1.13 nebo novější.

Vyžaduje, aby vnitřní HTML prvku obsahovalo zadaný text nebo odpovídalo zadanému regulárnímu výrazu.

Omezení

Pseudotřída :contains() se nesmí objevit v selektoru nalevo od kombinátoru >.

Výjimky

Podobně jako u pravidel skrývání existuje speciální typ pravidel, který zakáže vybrané pravidlo filtrování HTML pro určité domény. Syntaxe je stejná, jen je třeba změnit $$ na $@$.

Ve filtru je např. pravidlo:

$$script[tag-content="banner"]

Pokud to chcete zakázat pro example.com, můžete vytvořit pravidlo výjimky:

example.com$@$script[tag-content="banner"]

Někdy může být nutné zakázat všechna pravidla omezení. Např. k provádění testů. Za tímto účelem použijte pravidlo výjimky bez zadání domény.

$@$script[tag-content="banner"]

Tento druh výjimek doporučujeme používat pouze v případě, že není možné změnit samotné pravidlo skrývání. V ostatních případech je lepší změnit původní pravidlo pomocí omezení domény.

Pravidla JavaScript

AdGuard podporuje speciální typ pravidel, která umožňují vložit na webové stránky libovolný kód JavaScript.

Důrazně doporučujeme používat skriptlety namísto pravidel JavaScript, kdykoli je to možné. Pravidla JS mají pomoci s laděním, ale jako dlouhodobé řešení by se mělo používat pravidlo skriptlet.

Syntaxe

rule = [domains] "#%#" script

Příklady

 • example.org#%#window.__gaq = undefined; spustí kód window.__gaq = undefined; na všech stránkách na example.org a jejích subdoménách.

Výjimky

Podobně jako u pravidel skrývání existuje speciální typ pravidel, který zakáže vybrané pravidlo JavaScript pro určité domény. Syntaxe je stejná, jen je třeba změnit #%# na #@%#.

Ve filtru je např. pravidlo:

#%#window.__gaq = undefined;

Pokud to chcete zakázat pro example.com, můžete vytvořit pravidlo výjimky:

example.com#@%#window.__gaq = undefined;

Někdy může být nutné zakázat všechna pravidla omezení. Např. k provádění testů. Za tímto účelem použijte pravidlo výjimky bez zadání domény.

#@%#window.__gaq = undefined;

Tento druh výjimek doporučujeme používat pouze v případě, že není možné změnit samotné pravidlo skrývání. V ostatních případech je lepší změnit původní pravidlo pomocí omezení domény.

Omezení

Typ pravidel JavaScript lze použít pouze v důvěryhodných filtrech.

Kompatibilita

Pravidla JavaScript nejsou Blokátorem obsahu AdGuard podporována.

Pravidla skriptlet

Skriptlet je funkce JavaScript, která poskytuje rozšířené možnosti pro blokování obsahu. Tyto funkce lze v AdGuard pravidlech filtrování používat deklarativním způsobem.

poznámka

AdGuard podporuje mnoho různých skriptletů. Abychom dosáhli kompatibility mezi blokátory, podporujeme také syntaxi uBO a ABP.

Syntaxe

rule = [domains] "#%#//scriptlet(" scriptletName arguments ")"
 • scriptletName — povinný, název skriptletu z knihovny skripletů AdGuard
 • arguments — volitelnýný, seznam argumentů string (jiné typy argumentů nejsou podporovány)

Příklady

example.org#%#//scriptlet("abort-on-property-read", "alert")

Toto pravidlo bude aplikováno na example.org a subdomény a spustí skriptlet abort-on-property-read s parametrem alert.

Přečtěte si další informace o ladění skripletů.

Další informace o skriptletech najdete na GitHubu.

Kompatibilita

Skriplety nejsou Blokátorem obsahu AdGuard podporovány.

Důvěryhodné skriptlety

Důvěryhodné skriptlety jsou skriptlety s rozšířenou funkčností. Znamená to stejnou syntaxi a omezení. Názvy důvěryhodných skriptletů mají předponu trusted-, např. trusted-set-cookie, aby je bylo možné snadno odlišit od běžných skriptletů.

poznámka

Důvěryhodné skriptlety nejsou kompatibilní s jinými blokátory reklam kromě AdGuardu.

Omezení

Důvěryhodné skriplety lze použít pouze v důvěryhodných filtrech.

Kompatibilita

Důvěryhodné skriplety nejsou Blokátorem obsahu AdGuard podporovány.

Přečtěte si další informace o ladění skripletů.

Další informace o důvěryhodných skriptletech najdete na GitHubu.

Modifikátory pro ostatní typ pravidel

Každé pravidlo lze upravit pomocí modifikátorů popsaných v následujících odstavcích.

Syntaxe {#non-basic-rules-modifiers-syntax}

rule = "[$" modifiers "]" [rule text]
modifiers = modifier0[, modifier1[, ...[, modifierN]]]
 • modifier — sada modifikátorů popsaných níže.
 • rule text — pravidlo, které je třeba změnit.

Např.: [$domain=example.com,app=test_app]##selector.

V modifikátorech musí být uvozeny hodnoty následujících znaků: [, ], ,a \ (pokud se pro uvození nepoužívá). K uvození použijte \. Např. uvozená závorka vypadá takto: \].

Modifikátor \ ProduktyAplikace CoreLibsAdGuard pro ChromiumAdGuard pro FirefoxAdGuard pro iOSAdGuard pro SafariBlokátor obsahu AdGuard
$app
$domain
$path
$url
poznámka
 • ✅ — plně podporováno
 • ⏳ — funkce, která byla implementována nebo jejíž implementace se plánuje, ale zatím není k dispozici v žádném produktu
 • ❌ — nepodporováno

$app

Modifikátor $app umožňuje zúžit pokrytí pravidla na konkrétní aplikaci, nebo seznam aplikací. Chování a syntaxe modifikátoru dokonale odpovídají příslušným základním pravidlům modifikátoru $app.

Příklady

 • [$app=org.example.app]example.com##.textad skryje div s třídou textad na example.com a všech subdoménách v požadavcích odeslaných z org.example.app v aplikaci Android.
 • [$app=~org.example.app1|~org.example.app2]example.com##.textad skryje div s třídou textad na example.com a všech subdoménách v požadavcích odeslaných z jakékoli aplikace kromě org.example.app1 a org.example.app2.
 • [$app=com.apple.Safari]example.org#%#//scriptlet('prevent-setInterval', 'check', '!300') použije skriplet prevent-setInterval pouze v prohlížeči Safari na počítači Mac.
 • [$app=org.example.app]#@#.textad zakáže všechna pravidla ##.textad pro všechny domény při použití org.example.app.
Kompatibilita

Taková pravidla s modifikátorem $app podporuje AdGuard pro Windows, Mac a Android.

$domain

Modifikátor $domain omezuje oblast použití pravidla na seznam domén a jejich subdomén. Chování a syntaxe modifikátoru dokonale odpovídají příslušným základním pravidlům modifikátoru $domain.

Příklady

 • [$domain=example.com]##.textad — skryje div s třídou textad na doméně example.com a všech subdoménách.
 • [$domain=example.com|example.org]###adblock — skryje prvek s atributem id, který se rovná adblock na example.com, example.org a všech subdoménách.
 • [$domain=~example.com]##.textad — toto pravidlo skryje prvek div se třídou textad na všech doménách kromě example.com a jejích subdomén.

Existují 2 způsoby, jak určit omezení domény pro ostatní pravidla:

 1. "klasický" způsob je zadat domény před masku pravidla a atributy: example.com##.textad;
 2. přístup modifikátoru spočívá v určení domén pomocí modifikátoru $domain: [$domain=example.com]##.textad.

Pravidla s omezením domén smíšeného stylu jsou však považována za neplatná. Takže např. pravidlo [$domain=example.org]example.com##.textad bude zamítnuto.

Kompatibilita

Taková pravidla s modifikátorem $domain podporuje AdGuard pro Windows, Mac, Android a Rozšíření prohlížeče AdGuard pro Chrome, Firefox a Edge.

$path

Modifikátor $path omezuje oblast použití pravidel na konkrétní umístění nebo stránky na webových stránkách.

Syntaxe

$path ["=" pattern]

pattern — volitelný, maska cesty, na kterou je pravidlo omezeno. Jeho syntaxe a chování jsou v podstatě stejné jako u vzoru pro základní pravidla. Můžete také použít speciální znaky s výjimkou ||, což v tomto případě nemá smysl (viz příklady níže).

Pokud není nastaven pattern pro $path, pravidlo bude platit pouze na hlavní stránce webu.

Modifikátor $path odpovídá i řetězci dotazu.

Modifikátor $path podporuje regulární výrazy stejným způsobem jako základní pravidla.

Příklady

 • [$path=page.html]##.textad skryje div se třídou textad na /page.html nebo /page.html?<query> nebo /sub/page.html nebo /another_page.html
 • [$path=/page.html]##.textad skryje div se třídou textad na /page.html nebo /page.html?<query> nebo /sub/page.html jakékoliv domény kromě /another_page.html
 • [$path=|/page.html]##.textad skryje div se třídou textad na /page.html nebo /page.html?<query> jakékoliv domény kromě /sub/page.html
 • [$path=/page.html|]##.textad skryje div se třídou textad na /page.html nebo /sub/page.html jakékoliv domény kromě /page.html?<query>
 • [$path=/page*.html]example.com##.textad skryje div se třídou textad na /page1.html nebo /page2.html nebo jiné cestě shodné s /page<...>.html domény example.com
 • [$path]example.com##.textad skryje div se třídou textad na hlavní stránce domény example.com
 • [$domain=example.com,path=/page.html]##.textad skryje div se třídou textad na page.html domény example.com a všech subdoménách kromě another_page.html
 • [$path=/\\/(sub1|sub2)\\/page\\.html/]##.textad skryje div se třídou textad na /sub1/page.html a /sub2/page.html jakékoliv domény (vezměte prosím na vědomí, že uvozuje speciální znak)
Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $path nejsou Blokátorem obsahu AdGuard podporována.

$url

Modifikátor $url omezuje oblast použití pravidla na adresy URL odpovídající zadané masce.

Syntaxe

url = pattern

kde pattern je v podstatě stejný jako pattern základních pravidel za předpokladu, že některé znaky musí být uvozeny. Podporovány jsou také speciální znaky a regulární výrazy.

Příklady

 • [$url=||example.com/content/*]##div.textad skryje div se třídou textad na adrese jako https://example.com/content/article.html a dokonce i https://subdomain.example.com/content/article.html.
 • [$url=||example.org^]###adblock skryje prvek s atributem id, který se rovná adblock na example.org a jejích subdoménách.
 • [$url=/\[az\]+\\.example\\.com^/]##.textad skryje prvky třídy div textad pro všechny domény odpovídající regulárnímu výrazu [a-z]+\. example\.com^.
Kompatibilita

Pravidla s modifikátorem $url jsou podporována AdGuardem pro Windows, Mac a Android, s knihovnou CoreLibs verze 1.11 nebo novější.

Informace pro správce filtrů

Pokud spravujete filtr třetí strany, který je AdGuardu znám, mohly by vás zajímat informace uvedené v této části. Upozorňujeme, že nápovědy se použijí pouze na registrované filtry. Filtr je považován za registrovaný a známý pro AdGuard, pokud je přítomen v indexu známých filtrů. Pokud chcete, aby byl váš filtr zaregistrován, odešlete žádost do repozitáře AdguardFilters.

Direktivy preprocesoru

Poskytujeme preprocesorové direktivy, které mohou být použity správci filtrů pro zlepšení kompatibility s různými blokátory reklam a poskytujeme:

poznámka

Jakákoli chyba v direktivě preprocesoru povede k tomu, že AdGuard selže při aktualizaci filtru stejným způsobem, jako kdyby adresa URL filtru byla nedostupná.

Direktivy preprocesoru lze použít v uživatelských pravidlech nebo ve vlastních filtrech.

Zahrnutý soubor

Direktiva !#include umožňuje zahrnout do filtru obsah zadaného souboru. Podporuje pouze soubory ze stejného původu, aby bylo zajištěno, že správce filtru má kontrolu nad zadaným souborem. Zahrnutý soubor může také obsahovat pre-direktivy (i další !#include direktivy). Blokátory reklam by měly zvážit případ rekurzivního !#include a implementovat ochranný mechanismus.

Syntaxe

!#include file_path

kde file_path je absolutní nebo relativní cesta k souboru stejného původu, který má být zahrnut.

Soubory musí pocházet ze stejné domény, ale mohou být umístěny v jiné složce.

Pokud obsažený soubor není nalezen nebo není k dispozici, celá aktualizace filtru by měla selhat.

Omezení stejného původu by mělo být pro místní vlastní filtry zakázáno.

Příklady

URL filtru: https://example.org/path/filter.txt

! Valid (same origin):
!#include https://example.org/path/includedfile.txt
!
! Valid (relative path):
!#include /includedfile.txt
!#include ../path2/includedfile.txt
!
! Invalid (another origin):
!#include https://domain.com/path/includedfile.txt

Podmínky

Správci filtrů mohou pomocí podmínek zadávat různá pravidla v závislosti na typu blokátoru reklam. Podmíněná direktiva začínající direktivou !#if musí být explicitně ukončena direktivou !#endif. Podmínky podporují všechny základní logické operátory.

Existují dva možné scénáře:

 1. Pokud blokátor reklamy narazí na direktivu !#if a ne !#else, zkompiluje kód mezi direktivami !#if a !#endif pouze v případě, že je zadaná podmínka pravdivá.

 2. Pokud existuje direktiva !#else, bude zkompilován kód mezi !#if a !#else, pokud je podmínka pravdivá; v opačném případě bude zkompilován kód mezi !#else a !#endif.

poznámka

Na mezerách záleží. !#if je platná direktiva, zatímco !# if není.

Syntaxe

!#if (conditions)
rules_list
!#endif

nebo

!#if (conditions)
true_conditions_rules_list
!#else
false_conditions_rules_list
!#endif

kde:

 • !#if (conditions) — začátek bloku při splnění podmínek
 • conditions — stejně jako v některých populárních programovacích jazycích jsou podmínky preprocesoru založeny na konstantách deklarovaných blokátory reklamy. Autoři blokátorů reklam si sami určují, jaké konstanty přesně deklarují. Přípustné hodnoty:
  • adguard vždy deklarováno; ukazuje správcům, že se jedná o jeden z produktů AdGuard; mělo by to stačit v 95 % případů
  • konstanty specifické pro daný produkt pro případy, kdy potřebujete, aby pravidlo fungovalo (nebo nefungovalo — pak je třeba před konstantou použít !) pouze v konkrétním produktu:
   • adguard_app_windows — AdGuard pro Windows
   • adguard_app_mac — AdGuard pro Mac
   • adguard_app_android — AdGuard pro Android
   • adguard_app_ios — AdGuard pro iOS
   • adguard_ext_safari — AdGuard pro Safari
   • adguard_ext_chromium — Rozšíření prohlížeče AdGuard pro Chrome (a prohlížeče založené na chromium, např. nový Microsoft Edge.)
   • adguard_ext_firefox — Rozšíření prohlížeče AdGuard pro Firefox
   • adguard_ext_edge — Rozšíření prohlížeče AdGuard pro starší Edge
   • adguard_ext_opera — Rozšíření prohlížeče AdGuard pro Operu
   • adguard_ext_android_cb — Blokátor obsahu AdGuard pro mobilní prohlížeče Samsung a Yandex
   • ext_ublock — speciální případ; ten je deklarován, když je verze filtru uBlock kompilována pomocí FiltersRegistry
   • cap_html_filtering — produkty, které podporují pravidla filtrování HTML: AdGuard pro Windows, AdGuard pro macOS a AdGuard pro Android
 • !#else — začátek bloku při nesplnění podmínek
 • rules_list, true_conditions_rules_list, false_conditions_rules_list — seznamy pravidel
 • !#endif — konec blokování

Příklady

! for all AdGuard products except AdGuard for Safari
!#if (adguard && !adguard_ext_safari)
||example.org^$third-party
domain.com##div.ad
!#endif
! directives even can be combined
!#if (adguard_app_android)
!#include /androidspecific.txt
!#endif
!#if (adguard && !adguard_ext_safari)
! pro všechny produkty AdGuardu kromě AdGuardu pro Safari
||example.org^$third-party
domain.com##div.ad
!#else
! pouze pro AdGuard pro Safari
||subdomena.example.org^$third-party
!#endif
Kompatibilita

Direktivu !#else podporují FiltersDownloader v1.1.20 nebo novější.

Je již podporována pro seznamy filtrů sestavené pomocí FiltersRegistry, ale stále nemusí být podporována produkty AdGuardu při přidání seznamu filtrů s !#else jako vlastních. Následující produkty ji budou podporovat ve zmíněných nebo novějších verzích:

 • AdGuard pro Windows, macOS a Android s knihovnou CoreLibs v1.13;
 • Rozšíření prohlížeče AdGuard v4.2.208;
 • AdGuard v1.11.16 pro Safari.

Afinita Safari

Limit Safari pro každý blokátor obsahu je 150 000 aktivních pravidel. V aplikacích AdGuard pro Safari a AdGuard pro iOS jsme však pravidla rozdělili do 6 blokátorů obsahu, čímž jsme zvýšili limit pravidel na 900 000.

Zde je složení jednotlivých blokátorů obsahu:

 • AdGuard General — Blokování reklam, jazykově specifické filtry
 • AdGuard Privacy — Soukromí
 • AdGuard Social — sociální widgety, obtěžování
 • AdGuard Security — Zabezpečení
 • AdGuard Other — Jiné
 • AdGuard Custom — Vlastní

Uživatelská pravidla a Seznam povolených jsou přidány do každého blokátoru obsahu.

pozor

Hlavní nevýhodou používání více blokátorů obsahu je, že pravidla různých blokátorů se uplatňují nezávisle. Na pravidla blokování to nemá vliv, ale pro pravidla odblokování mohou způsobit problémy. Pokud je pravidlo blokování v jednom blokátoru obsahu a výjimka v jiném, výjimka nebude fungovat. Správci filtrů používají !#safari_cb_affinity k definování afinity blokátorů obsahu Safari pro pravidla uvnitř blokování direktiv.

Syntaxe

!#safari_cb_affinity(content_blockers)
rules_list
!#safari_cb_affinity

kde:

 • !#safari_cb_affinity(content_blockers) — počátek blokování
 • content_blockers — seznam blokátorů obsahu oddělený čárkami. Přípustné hodnoty:
  • general — blokátor obsahu AdGuard General
  • privacy — blokátor obsahu AdGuard Privacy
  • social — blokátor obsahu AdGuard Social
  • security — blokátor obsahu AdGuard Security
  • other — blokátor obsahu AdGuard Other
  • custom — blokátor obsahu AdGuard Custom
  • all — speciální klíčové slovo, které znamená, že pravidla musí být zahrnuta do všech blokátorů obsahu
 • rules_list — seznam pravidel
 • !#safari_cb_affinity — konec blokování

Příklady

! to unhide specific element which is hidden by AdGuard Base filter:
!#safari_cb_affinity(general)
example.org#@#.adBanner
!#safari_cb_affinity
! to allowlist basic rule from AdGuard Tracking Protection filter:
!#safari_cb_affinity(privacy)
@@||example.org^
!#safari_cb_affinity

Nápovědy

"Nápověda" je speciální komentář, instrukce pro kompilátor filtrů používaný na straně serveru (viz FiltersRegistry).

Syntaxe

!+ HINT_NAME1(PARAMS) HINT_NAME2(PARAMS)

Lze použít více nápověd.

Nápověda NOT_OPTIMIZED

Pro každý filtr sestavuje AdGuard dvě verze: plnou a optimalizovanou. Optimalizovaná verze je mnohem jednodušší a neobsahuje pravidla, která se nepoužívají vůbec nebo jen zřídka.

Frekvence používání pravidel vychází ze shromážděných statistik pravidel filtrování. Optimalizace filtrů je však založena na více než na tom — některé filtry mají specifickou konfiguraci. Takto to vypadá pro Základní filtr:

"filter": AdGuard Base filter,
"percent": 30,
"minPercent": 20,
"maxPercent": 40,
"strict": true

kde:

 • filter — identifikátor filtru
 • percent — očekávané procento optimalizace ~= (počet pravidel v optimalizovaném filtru) / (počet pravidel v původním filtru) * 100
 • minPercent — dolní mez hodnoty percent
 • maxPercent — horní mez hodnoty percent value
 • strict — pokud je percent < minPercent NEBO percent > maxPercent a je zapnutý přísný režim, pak by kompilace filtru měla selhat, jinak je nutné použít původní pravidla

Jinými slovy, percent je "úroveň komprese". Například pro Základní filtr je nastavena na 40 %. To znamená, že optimalizační algoritmus by měl odstranit 60 % pravidel.

Nakonec zde jsou dvě verze základního filtru pro Rozšíření prohlížeče AdGuard:

Pokud chcete přidat pravidlo, které by nemělo být při optimalizaci odstraněno, použijte nápovědu NOT_OPTIMIZED:

!+ NOT_OPTIMIZED
||example.org^

Toto pravidlo nebude optimalizováno pouze pro AdGuard pro Android:

!+ NOT_OPTIMIZED PLATFORM(android)
||example.org^

Nápověda PLATFORM a NOT_PLATFORM

Slouží k zadání platforem pro použití pravidel. Seznam existujících platforem a odkazy např. na Základní filtr:

Příklady

Toto pravidlo bude dostupné pouze v AdGuardu pro Windows, Mac a Android:

!+ PLATFORM(windows,mac,android)
||example.org^

S výjimkou AdGuardu pro Safari, Blokátoru obsahu AdGuard a AdGuardu pro iOS je toto pravidlo k dispozici na všech platformách:

!+ NOT_PLATFORM(ext_safari, ext_android_cb, ios)
||example.org^

Jak ladit pravidla filtrování

Jednoduchá pravidla filtrování je možné vytvořit "v hlavě", ale pro cokoli alespoň trochu složitějšího budete potřebovat další nástroje pro jejich ladění a iteraci. Existují nástroje, které vám s tím pomohou. V prohlížeči Chrome a jeho analogiích v ostatních prohlížečích můžete použít nástroj DevTools, ale většina produktů AdGuardu nabízí ještě jeden — Záznam filtrování.

Záznam filtrování

Záznam filtrování je pokročilý nástroj, který bude užitečný především pro vývojáře filtrů. Obsahuje seznam všech webových požadavků, které procházejí skrze AdGuard, poskytuje vyčerpávající informace o každém z nich, nabízí několik možností třídění a další užitečné funkce.

V závislosti na tom, který AdGuard produkt používáte, se protokol filtrování může nacházet na různých místech.

 • V AdGuardu pro Windows jej najdete na kartě Blokátor reklam nebo prostřednictvím nabídky na hlavním panelu
 • V AdGuardu pro Mac je pod Nastavení → Pokročilé → Záznam filtrování
 • V AdGuardu pro Android je pod Statistiky → Nedávná aktivita. Nedávná aktivita je také přístupná z Asistenta
 • V Rozšíření prohlížeče AdGuard je přístupný z karty Různé nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu rozšíření. Pouze prohlížeče založené na platformě Chromium a Firefox zobrazují použití pravidel skrývání prvků (včetně CSS, ExtCSS) a pravidel JS a skripletů v jejich záznamech filtrování
poznámka

V AdGuardu pro iOS a AdGuardu pro Safari Záznam filtrování neexistuje kvůli způsobu, jakým jsou v Safari implementovány blokátory obsahu. AdGuard tyto webové požadavky nevidí, a proto je nemůže zobrazit.

Režim ladění selektorů

Někdy můžete potřebovat zkontrolovat výkonnost daného selektoru nebo souboru stylů. Abyste to mohli provést bez přímé interakce s JavaScript, můžete použít speciální vlastnost stylu debug. Když ExtendedCss splňuje tuto vlastnost, povolí režim ladění buď pro jeden selektor, nebo pro všechny selektory v závislosti na hodnotě debug.

Otevřete konzolu prohlížeče na webové stránce a zobrazte statistiky časování pro selektor(y), které zde byly použity. Režim ladění zobrazí následující statistiky jako objekt, kde každý z laděných selektorů je klíč a hodnota je objekt s těmito vlastnostmi:

Vždy vytištěno:

 • selectorParsed — text případně parsovaného selektoru
 • timings — seznam uzlů DOM odpovídajících selektoru
  • appliesCount — celkový počet použití selektoru na stránce
  • appliesTimings — doba, po kterou byl selektor na stránce použit, pro každý případ, kdy byl použit (v milisekundách)
  • meanTiming — průměrná doba, po kterou byl selektor na stránce použit
  • standardDeviation — standardní odchylka
  • timingsSum — celkový čas potřebný k použití selektoru na stránce ve všech instancích

Vytištěno pouze pro odstranění pseudonymů:

 • removed — příznak signalizující, zda byly prvky odstraněny

Vytištěno, pokud prvky nejsou odstraněny:

 • matchedElements — seznam uzlů DOM odpovídajících selektoru
 • styleApplied — parsovaná deklarace stylu pravidla související se selektorem

Příklady

Ladění jednoho selektoru:

Pokud je hodnota vlastnosti debug true, zobrazí se v konzole prohlížeče pouze informace o tomto selektoru.

#$?#.banner { display: none; debug: true; }

Povolení globálního ladění:

Pokud je hodnota vlastnosti debug global, konzola zobrazí informace o všech rozšířených selektorech CSS, které mají na aktuální stránce shodu pro všechna pravidla z libovolného povoleného filtru.

#$?#.banner { display: none; debug: global; }

Testování rozšířených selektorů bez AdGuardu

ExtendedCss lze spustit na libovolné stránce bez použití AdGuard produktu. Za tímto účelem byste měli zkopírovat a spustit následující kód v konzoli prohlížeče:

!function(e,t,d){C=e.createElement(t),C.src=d,C.onload=function(){alert("ExtendedCss loaded successfully")},s=e.getElementsByTagName(t)[0],s?s.parentNode.insertBefore(C,s):(h=e.getElementsByTagName("head")[0],h.appendChild(C))}(document,"script","https://AdguardTeam.github.io/ExtendedCss/extended-css.min.js");

Případně nainstalujte uživatelský skript ExtendedCssDebugger.

Nyní můžete použít ExtendedCss z globálního rozsahu a spustit jeho metodu query() jako Document.querySelectorAll().

Příklady

const selector = 'div.block:has=(.header:matches-css(after, content: Ads))';

// array of HTMLElements matched the `selector` is to be returned
ExtendedCss.query(selector);

Ladění skriptletů

Pokud používáte Rozšíření prohlížeče AdGuard a chcete vyladit pravidlo skriptlet nebo důvěryhodný skriptlet, můžete získat další informace otevřením protokolu filtrování. V takovém případě se skriptlety přepnou do režimu ladění a v konzoli prohlížeče se zobrazí více informací.

Následující skriptlety jsou speciálně vyvinuty zejména pro účely ladění:

Následující skriptlety lze také použít pro účely ladění:

Legenda tabulek kompatibility

Zkratky produktů

 1. aplikací CoreLibs — AdGuard pro Windows, AdGuard pro Mac a AdGuard pro Android
 2. AdGuard pro Chromium — Rozšíření prohlížeče AdGuard pro Chrome a další prohlížeče založené na Chromium, např. nový Microsoft Edge, Opera
 3. Adguard pro Firefox — Rozšíření prohlížeče AdGuard pro Firefox
 4. AdGuard pro iOS — AdGuard pro iOS a AdGuard pro iOS Pro (pro mobilní prohlížeč Safari)
 5. AdGuard pro Safari — AdGuard pro stolní prohlížeč Safari AdGuard Content Blocker — Content Blocker pro mobilní prohlížeče Android: Samsung Internet a Yandex Browser

Zkratky kompatibility

poznámka
 • ✅ — plně podporováno
 • ✅ * — podporováno, ale spolehlivost se může lišit nebo se mohou vyskytnout omezení; více informací naleznete v popisu modifikátoru
 • 🧩 — může být již implementováno ve verzích nightly nebo beta, ale není ještě podporováno ve verzích pro vydání
 • ⏳ — funkce, která byla implementována nebo jejíž implementace se plánuje, ale zatím není k dispozici v žádném produktu
 • ❌ — nepodporováno
 • 👎 — zastaralé; stále podporovano, ale v budoucnu bude odstraněno
 • 🚫 — odstraněno a již nepodporováno