Removal Instructions for AdGuard

We are very sorry that you have decided to remove our program against ads, online threats and trackers : ( Anyway, thanks for giving AdGuard a try!
Here you will find out how to remove AdGuard correctly.
removal windows How to remove AdGuard for Windows
removal mac How to remove AdGuard for Mac
removal android How to remove AdGuard for Android
We make AdGuard better every day and we look forward to your return!
Sťahovanie AdGuard začalo! Pre spustenie inštalácie kliknite na tlačidlo označené šípkou. Ďakujeme, že ste si vybrali AdGuard! Vyberte možnosť "Otvoriť" a kliknite na tlačidlo "OK" - chvíľu počkajte, kým sa súbor stiahne. V otvorenom okne pretiahnite ikonu AdGuard do priečinka "Aplikácie". Ďakujeme, že ste si vybrali AdGuard! Vyberte možnosť "Otvoriť" a kliknite na tlačidlo "OK" - chvíľu počkajte, kým sa súbor stiahne. V otvorenom okne kliknite na "Inštalovať". Ďakujeme, že ste si vybrali AdGuard!