Přejít k hlavnímu obsahu

Firewall

informace

Tento článek popisuje AdGuard pro Android, multifunkční blokátor reklam, který chrání vaše zařízení na úrovni systému. Chcete-li se podívat, jak to funguje, stáhněte si AdGuard pro Android

K modulu Firewall se dostanete klepnutím na kartu Ochrana (druhá ikona vlevo dole na obrazovce) a výběrem možnosti Firewall.

Tato funkce pomáhá spravovat přístup k internetu pro konkrétní aplikace nainstalované v zařízení a pro zařízení obecně.

Firewall *mobile_border

Globální pravidla brány firewall

Tato část umožňuje řídit přístup k internetu pro celé zařízení.

Global firewall rules *mobile_border

Tato pravidla platí pro všechny aplikace v zařízení, pokud jste pro ně nenastavili vlastní pravidla.

Vlastní pravidla brány firewall

V této části můžete řídit přístup k internetu pro konkrétní aplikace — omezit oprávnění pro ty, které nepovažujete za důvěryhodné, nebo naopak odblokovat ty, u kterých chcete obejít globální pravidla brány firewall.

  1. Otevřete Vlastní pravidla brány firewall. V části Aplikace s vlastními pravidly klepněte na Přidat aplikaci.

    Custom firewall rules *mobile_border

  2. Vyberte aplikaci, pro kterou chcete nastavit jednotlivá pravidla.

    Adding an app to Custom firewall rules *mobile_border

  3. V části Dostupná vlastní pravidla vyberte ta, která chcete nakonfigurovat a klepněte na ikonu “+”. Pravidla se nyní objeví části Použitá vlastní pravidla.

    Added rule *mobile_border

  4. Pokud potřebujete zablokovat určitý typ připojení, přepněte přepínač doleva. Pokud to chcete povolit, ponechte přepínač zapnutý. Vlastní pravidla jsou nadřazena globálním pravidlům: jakékoli změny provedené v části Globální pravidla brány firewall nebudou mít na tuto aplikaci vliv.

Chcete-li odstranit pravidlo nebo aplikaci v části Vlastní pravidla, přejeďte prstem doleva.

Upozornění

Pokud je tato funkce povolena, upozorní vás, když se aplikace pokusí porušit některé z pravidel brány firewall nastavených pro danou aplikaci (například získat přístup k mobilním datům, i když by neměla). Upozornění můžete zapnout a vypnout pro všechny aplikace nebo pro každou aplikaci zvlášť.

Klepnutím na upozornění získáte přístup k nastavení brány firewall aplikace nebo můžete dočasně zakázat všechna pravidla brány firewall pro danou aplikaci klepnutím na příslušné tlačítko v upozornění. Můžete také ztlumit všechna upozornění brány firewall pro aplikaci klepnutím na tlačítko Ztlumit v upozornění pro danou aplikaci.

Vezměte na vědomí, že pokud by se zobrazovala upozornění pro více aplikací, budou místo toho sdružena do jednoho upozornění.