Přejít k hlavnímu obsahu

Přehled funkcí

informace

Tento článek popisuje AdGuard pro Android, multifunkční blokátor reklam, který chrání vaše zařízení na úrovni systému. Chcete-li zjistit, jak funguje, stáhněte si aplikaci AdGuard

::::::note Odmítnutí odpovědnosti

AdGuard pro Android nelze zaměňovat s Blokátorem obsahu AdGuard. Blokátor obsahu AdGuard je aplikace dostupná v Google Play, která má omezené funkce, aby splňovala stanovy obchodu. AdGuard pro Android je naopak výkonná aplikace pro blokování reklam, správu aplikací a další funkce, které jsou popsány v tomto článku. AdGuard pro Android můžete stáhnout webových stránek AdGuardu.

:::

Ochrana

Tato obrazovka kombinuje všechny funkce AdGuard ochrany:

 • Blokování reklam
 • Ochrana před sledováním
 • Blokování obtěžování
 • DNS ochrana
 • Firewall
 • Bezpečné prohlížení
 • Integrace s AdGuard VPN

Více informací o jednotlivých funkcích najdete níže.

Blokování reklam

Funkce blokuje reklamy pomocí blokování reklam a jazykově specifických filtrů. Chcete-li se dozvědět více o mechanismu blokování reklam, můžete si přečíst vyhrazený článek.

Základní ochrana účinně blokuje reklamy na většině webových stránek. Chcete-li lépe přizpůsobit blokování reklam, můžete:

 • Povolit jazykově specifické filtry — obsahují pravidla filtrování pro blokování reklam na webových stránkách v konkrétních jazycích

 • Přidejte webové stránky na seznam povolených – tyto weby nebudou AdGuardem filtrovány

 • Vytvářet uživatelská pravidla – AdGuard je použije na konkrétních webových stránkách. Naučte se vytvářet vlastní uživatelská pravidla

Ad blocking *mobile_border

Ochrana před sledováním

Ochrana před sledováním (dříve Režim utajení) zabraňuje webovým stránkám shromažďovat informace o vás, jako jsou vaše IP adresy, informace o vašem prohlížeči a operačním systému, rozlišení obrazovky a stránce, na kterou jste přišli nebo ze které jste byli přesměrováni. Může také blokovat soubory cookies, které webové stránky používají k označení prohlížeče a uložení vašich osobních nastavení, uživatelských preferencí nebo k rozpoznání při další návštěvě.

Tracking protection *mobile_border

K dispozici jsou tři předkonfigurované úrovně ochrany. Zde jsou uvedeny funkce, které jsou v nich povoleny:

 1. Standardní

  a. Blokování slídičů. Toto nastavení chrání před online čítači a nástroji webové analýzy pomocí AdGuard filtru ochrany sledování

  b. Požádat webové stránky, aby vás nesledovaly. Toto nastavení odesílá požadavky Global Privacy Control a Do-Not-Track na navštívené webové stránky a žádá webové aplikace, aby zakázaly sledování vaší aktivity

  c. Odstranit X-Client-Data hlavičku. Toto nastavení brání prohlížeči Google Chrome odesílat informace o verzi a úpravách do domén Google (včetně DoubleClick a Google Analytics)

 2. Vysoká

  a. Blokování slídičů

  b. Odebrat sledovací parametry z URL. Toto nastavení odebere parametry sledování, jako je utm_* a fb_ref z adres URL pomocí AdGuard filtru sledování URL

  c. Skrýt vyhledávací dotazy

  d. Požádat webové stránky, aby vás nesledovaly

  e. Automatické odstranění cookies třetích stran. Toto nastavení omezuje životnost TTL cookie třetích stran na 180 minut

  f. Odstranit X-Client-Data hlavičku

 3. Maximální

  a. Blokování slídičů

  b. Odebrat sledovací parametry z URL

  c. Skrýt vyhledávací dotazy

  d. Požádat webové stránky, aby vás nesledovaly

  e. Automatické odstranění cookies třetích stran

  f. Blokovat WebRTC. Tento způsob nastavení blokuje WebRTC, technologii, která umožňuje přímé streamování dat mezi prohlížeči a aplikacemi a která může umožnit ostatním zjistit vaši skutečnou IP adresu, i když používáte proxy nebo VPN

  g. Blokovat Push API. Tato funkce brání webovým stránkám v odesílání oznámení, bez ohledu na stav aktivity vašeho prohlížeče

  h. Blokovat Location API. Toto nastavení zabrání prohlížečům v detekci vašich dat GPS

  i. Skrýt třetím stranám Referrer ID. Toto nastavení skrývá záhlaví HTTP, které obsahuje URL adresu úvodní stránky a změní ji na výchozí nebo specifikovanou. V příslušném poli je možné nastavit vlastní Referrer ID

  j. Skrýt identifikaci Vašeho prohlížeče. Toto nastavení odstraňuje identifikační informace ze záhlaví identifikátora prohlížeče, které obvykle obsahuje název a verzi prohlížeče, operačního systému a nastavení jazyka

  k. Odstranit X-Client-Data hlavičku

Ochranu před sledování můžete jemně doladit výběrem úrovně ochrany Vlastní. Více informací o dalších nastaveních ochrany před sledováním

Blokování obtěžování

Tato funkce je založena na AdGuard filtrech obtěžování a umožňuje blokovat vyskakovací okna, okna online asistentů, oznámení o souborech cookies, výzvy ke stažení mobilních aplikací a podobné obtěžující prvky. Více informací o filtrech obtěžování

Annoyance blocking *mobile_border

DNS ochrana

DNS ochrana umožňuje filtrovat DNS požadavky pomocí vybraného DNS serveru, DNS filtrů a uživatelských pravidel:

 • Některé DNS servery mají seznamy blokování, které pomáhají blokovat DNS požadavky na potenciálně škodlivé domény

 • Kromě DNS serverů může AdGuard filtrovat DNS požadavky sám pomocí speciálního DNS filtru. Obsahuje velký seznam reklamních a sledovacích domén — požadavky na ně jsou přesměrovány do "černé díry" serveru

 • Domény můžete také blokovat a odblokovat vytvořením uživatelských pravidel. Možná si budete muset přečíst náš článek o syntaxi pravidel DNS filtrování

DNS protection *mobile_border

DNS server

V této části můžete vybrat DNS server pro řešení DNS požadavků, blokování reklam a slídičů a šifrování DNS přenosů. Klepnutím na server si přečtěte jeho celý popis a vyberte protokol. Pokud jste požadovaný server nenašli, můžete jej přidat ručně:

 • Klikněte na Přidat DNS server a zadejte adresu serveru (nebo adresy)

 • Případně můžete vybrat DNS server ze seznamu známých poskytovatelů DNS a kliknout na Přidat do AdGuardu vedle něj

 • Pokud používáte soukromý server AdGuard DNS, můžete jej přidat do AdGuardu z ovládacího panelu

  Ve výchozím nastavení je vybrán Automatický DNS. Nastaví DNS server na základě AdGuardu a nastavení zařízení. Pokud máte povolenou integraci s AdGuard VPN nebo jiným proxy serverem SOCKS5, připojí se k AdGuard DNS bez filtrování nebo k jinému serveru, který zadáte. Ve všech ostatních případech se připojuje k DNS serveru vybranému v nastavení zařízení.

DNS filtry

Tato část umožňuje přidávat vlastní DNS filtry a pravidla DNS filtrování. Další filtry najdete na filterlists.com.

Firewall

Tato funkce pomáhá spravovat přístup k internetu pro konkrétní aplikace nainstalované v zařízení a pro zařízení obecně.

Firewall *mobile_border

Globální pravidla brány firewall

Tato část umožňuje řídit přístup k internetu pro celé zařízení.

Global firewall rules *mobile_border

Tato pravidla platí pro všechny aplikace v zařízení, pokud jste pro ně nenastavili vlastní pravidla.

Vlastní pravidla brány firewall

V této části můžete řídit přístup k internetu pro konkrétní aplikace — blokovat ty, které nepovažujete za důvěryhodné, nebo naopak odblokovat ty, které chcete používat navzdory globálním pravidlům brány firewall.

 1. Otevřete Vlastní pravidla brány firewall. V části Aplikace s vlastními pravidly klepněte na Přidat aplikaci.

  Custom firewall rules *mobile_border

 2. Vyberte aplikaci, pro kterou chcete nastavit jednotlivá pravidla.

  Adding an app to Custom firewall rules *mobile_border

 3. V části Dostupná vlastní pravidla vyberte ta, která chcete nakonfigurovat a klepněte na ikonu "+". Pravidla se nyní objeví části Použitá vlastní pravidla.

  Added rule *mobile_border

 4. Pokud potřebujete zablokovat určitý typ připojení, přepněte přepínač doleva. Pokud to chcete povolit, ponechte přepínač zapnutý. Vlastní pravidla jsou nadřazena globálním pravidlům: jakékoli změny provedené v části Globální pravidla brány firewall nebudou mít na tuto aplikaci vliv.

Chcete-li odstranit pravidlo nebo aplikaci v části Vlastní pravidla, přejeďte prstem doleva.

Rychlé akce

Rychlé akce jsou založeny na požadavcích z Nedávné aktivity (které lze nalézt v části Statistiky). Tato část zobrazuje, které aplikace se nedávno připojily k internetu.

Quick actions *mobile_border

Pokud uvidíte aplikaci, která by vůbec neměla používat internet, nebo aplikaci, kterou jste v poslední době nepoužívali, můžete její přístup zablokovat.

Bezpečné prohlížení

Bezpečné prohlížení AdGuard vás chrání před návštěvou těchto nebezpečných stránek. Také vás upozorní na potenciální škodlivý software.

Browsing Security *mobile_border

Pokud se chystáte navštívit nebezpečnou webovou stránku, Bezpečné prohlížení zobrazí následující varování:

Browsing Security warning *mobile_border

Upozorňujeme, že AdGuard pro Android není antivirový program. Nezabrání stahování virů ani neodstraní již stažené viry. Chcete-li své zařízení plně ochránit, doporučujeme používat AdGuard ve spojení s antivirovým programem.

Bezpečné prohlížení je bezpečné: AdGuard neví, jaké webové stránky navštěvujete. Ke kontrole zabezpečení webových stránek používá místo adres URL předpony hash.

Integrace s AdGuard VPN

AdGuard pro Android vytváří lokální VPN pro filtrování provozu. Při spuštěné aplikaci AdGuard pro Android tedy nelze používat jiné aplikace VPN. Aplikace AdGuard i AdGuard VPN však mají režimy integrace, které umožňují jejich společné používání.

V tomto režimu funguje AdGuard VPN jako odchozí proxy, přes který AdGuard směruje svůj provoz. To umožňuje AdGuardu vytvořit rozhraní VPN a blokovat reklamy a slídiče lokálně, zatímco AdGuard VPN směruje veškerý provoz přes vzdálený server.

Pokud AdGuard VPN ukončíte, přestane ji AdGuard používat jako odchozí proxy server. Pokud AdGuard zakážete, bude AdGuard VPN směrovat provoz přes vlastní rozhraní VPN.

Pokud máte Blokátor reklam AdGuard a nainstalujete AdGuard VPN, blokátor reklam to detekuje a automaticky povolí Integraci s AdGuard VPN. Totéž se děje i obráceně. Všimněte si, že pokud jste povolili integraci, nebudete moci spravovat výjimky aplikací a připojovat se k DNS serverům z aplikace AdGuard VPN. Aplikace, které mají být směrovány přes tunel VPN, můžete určit prostřednictvím NastaveníFiltrováníSíťProxyAplikace provozované skrze proxy. Chcete-li vybrat DNS server, otevřete AdGuard → DNS ochranaDNS server.

Správa aplikací

V této části můžete spravovat nastavení oprávnění a filtrování pro všechny aplikace nainstalované v zařízení.

App management *mobile_border

Kliknutím na aplikaci můžete spravovat její nastavení:

 • Filtrovat její data pomocí AdGuardu
 • Blokovat reklamy a slídiče v této aplikaci (Filtrovat obsah aplikace)
 • Filtrovat její HTTPS provoz (pro aplikace, které nejsou v prohlížeči, to vyžaduje instalaci certifikátu AdGuard CA do systémového úložiště, který je k dispozici na zařízeních s přístupem root)
 • Směrovat skrze zadaný proxy server nebo AdGuard VPN v režimu integrace

App management: Chrome *mobile_border

Z kontextového menu můžete také přistupovat ke statistikám aplikace.

App management: Chrome. Context menu *mobile_border

Kompatibilní a nekompatibilní aplikace

Ve výchozím nastavení jsou skrze AdGuard směrovány a filtrovány pouze kompatibilní aplikace. Tyto aplikace fungují správně i po zapnutí filtrování.

Nekompatibilní aplikace, jako je Správce stahování, rádio, systémové aplikace s UID 1000 a 1001 (například služby Google Play), mohou při směrování skrze AdGuard fungovat nesprávně. Proto se při pokusu o směrování nebo filtrování všech aplikací může zobrazit následující upozornění:

Route all apps dialog *mobile_border

Pro zajištění správného fungování všech aplikací nainstalovaných v zařízení důrazně doporučujeme, abyste skrze AdGuard směrovali pouze kompatibilní aplikace. Úplný seznam aplikací, které se nedoporučují filtrovat, najdete v části NastaveníObecnéPokročiléNízkoúrovňová nastaveníOchranaAplikace ve výjimkách.

Statistiky

Tato funkce vám poskytne kompletní přehled o provozu ve vašem zařízení: kolik požadavků je odesláno a kterým společnostem, kolik dat je odesláno a staženo, jaké požadavky jsou blokovány atd.

Statistics *mobile_border

Statistiky jsou rozděleny do různých sekcí.

Požadavky

Tato sekce zobrazuje počet zablokovaných reklam, slídičů a celkový počet požadavků za vybrané časové období: 24 hodin, 7 dní, 30 dní nebo po celou dobu. Požadavky můžete filtrovat také podle typu dat: mobilní data, Wi-Fi nebo všechna data dohromady.

Nedávná aktivita, dříve známá jako Záznam filtrování zobrazuje posledních 10000 požadavků zpracovaných AdGuardem. Klepnutím na Přizpůsobit filtrujte požadavky podle stavu (obvyklé, blokované, modifikované nebo na seznamu povolených) nebo původní (vlastní nebo třetích stran).

Klepnutím na požadavek můžete zobrazit jeho podrobnosti a přidat pravidlo blokování nebo odblokování.

Využití dat

Tato sekce zobrazuje množství staženého, nahraného a ušetřeného datového provozu za vybrané časové období a typ dat. Klepnutím na uložené, nahrané nebo stažené zobrazíte graf využití dat v průběhu času.

Aplikace

Tato sekce zobrazuje statistiky všech aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení. Aplikace můžete třídit podle počtu blokovaných reklam, slídičů nebo podle počtu odeslaných požadavků.

Klepnutím na Zobrazit všechny aplikace rozbalíte seznam svých aplikací seřazený podle počtu reklam, slídičů nebo požadavků.

List of apps *mobile_border

Pokud klepnete na aplikaci, zobrazí se její úplné statistiky: požadavky, které odesílá, domény a společnosti, na které obrací.

Společnosti

This section displays companies that your device reaches out to. What does it mean? AdGuard detects the domains your device sends requests to and determines which companies they belong to. A database of companies can be found on GitHub.

Statistiky DNS

This section shows data about the requests handled by DNS protection. You can see the total number of requests sent and how many were blocked by AdGuard in figures and graphs. You'll also find statistics on the amount of traffic saved, downloaded, and uploaded.

Využití baterie

This section displays statistics on the device resources used by AdGuard during the last 24 hours. The data may differ from your device settings. This happens because the system attributes the traffic of filtered apps to AdGuard. Thus, the device shows that AdGuard consumes more resources than it actually does. Read more about battery and traffic consumption issues

Nastavení

Obecné

This section helps you manage the appearance and behavior of the app: you can set the color theme and language, manage notifications, and more. If you want to help the AdGuard team detect app crashes and research usability, you can enable Auto-report crashes and Send technical and interaction data.

General *mobile_border

Under App and filter updates, you can configure automatic filter updates and select an app update channel. Choose Release for more stability and Beta or Nightly for early access to new features.

Updates *mobile_border

Pokročilá nastavení

Automation allows you to manage AdGuard via tasker apps.

Watchdog helps protect AdGuard from being disabled by the system (read more about Android's battery save mode). The value you enter will be the interval in seconds between watchdog checks.

Logging level defines what data about the app's operation should be logged. By default, the app collects the data about its events. The Debug level logs more events — enable it if asked by the AdGuard team to help them get a better understanding of the problem. Read more about collecting and sending logs

Advanced *mobile_border

The Low-level settings section is for expert users. Read more about low-level settings

Low-level settings *mobile_border

Filtrování

This section allows you to manage HTTPS filtering settings, filters, and userscripts, and set up a proxy server.

Filtering *mobile_border

Síť

HTTPS filtrování

To block ads and trackers on most websites and in most apps, AdGuard needs to filter their HTTPS traffic. Read more about HTTPS filtering

Security certificates

To manage encrypted traffic, AdGuard installs its CA certificate on your device. It's safe: the traffic is filtered locally and AdGuard verifies the security of the connection.

On older versions of Android, the certificate is installed automatically. On Android 11 and later, you need to install it manually. Installation instructions

The CA certificate in the user store is enough to filter HTTPS traffic in browsers and some apps. However, there are apps that only trust certificates from the system store. To filter HTTPS traffic there, you need to install AdGuard's CA certificate into the system store. Instructions

HTTPS-filtered apps

This section contains the list of apps for which AdGuard filters HTTPS traffic. Please note that the setting can be applied for all apps only if you have CA certificates both in the user store and in the system store.

HTTPS-filtered websites

This setting allows you to manage websites for which AdGuard should filter HTTPS traffic.

HTTPS filtering allows AdGuard to filter the content of requests and responses, but we never collect or store this data. However, to increase security, we exclude websites that contain potentially sensitive information from HTTPS filtering.

You can also add websites that you consider necessary to exclusions by selecting one of the modes:

 • Exclude specific websites from HTTPS filtering
 • Filter HTTPS traffic only on the websites added to exclusions

By default, we also do not filter websites with Extended Validation (EV) certificates, such as financial websites. If needed, you can enable the Filter websites with EV certificates option.

Proxy

You can set up AdGuard to route all your device's traffic through your proxy server. How to set up an outbound proxy

In this section, you can also set up a third-party VPN to work with AdGuard, if your VPN provider allows it.

Under Apps operating through proxy, you can select apps that will route their traffic through your specified proxy. If you have Integration with AdGuard VPN enabled, this setting plays the role of AdGuard VPN's app exclusions: it allows you to specify apps to be routed through the AdGuard VPN tunnel.

Routing mode

This section allows you to select the traffic filtering method.

 • Local VPN filters traffic through a locally created VPN. This is the most reliable mode. Due to Android restrictions, it is also the only system-wide traffic filtering method available on non-rooted devices.
poznámka

The Local VPN mode doesn't allow AdGuard to be used simultaneously with other VPNs. To use another VPN with AdGuard, you need to reconfigure it to work in proxy mode and set up an outbound proxy in AdGuard. For AdGuard VPN, this is done automatically with the help of the Integrated mode.

 • Automatic proxy is an alternative traffic routing method that does not require the use of a VPN. One significant advantage is that it can be run in parallel with a VPN. This mode requires root access.

 • Manual proxy involves setting up a proxy server on a specific port, which can then be configured in Wi-Fi settings. This mode requires root access for Android 10 and above.

Filtry

AdGuard blocks ads, trackers, and annoyances by applying rules from its filters. Most features from the Protection section are powered by AdGuard filters. If you enable Basic protection, it will automatically turn on the AdGuard Base filter and AdGuard Mobile Ads filter. And vice versa: if you turn off both filters, Basic protection will also be disabled.

Filters *mobile_border

Filters enabled by default are enough for normal AdGuard operation. However, if you want to customize ad blocking, you can use other AdGuard or third-party filters. To do this, select a category and enable the filters you'd like. To add a custom filter, tap Custom filtersAdd custom filter and enter its URL or file path.

poznámka

If you activate too many filters, some websites may work incorrectly.

Read more about filters

Uživatelské skripty

Userscripts are mini-programs written in JavaScript that extend the functionality of one or more websites. To install a userscripts, you need a special userscript manager. AdGuard has such a functionality and allows you to add userscripts by URL or from file.

Userscripts *mobile_border

AdGuard Extra

AdGuard Extra is a custom userscript that prevents websites from bypassing ad blockers and re-inserting blocked ads.

Licence

In this section, you can find information about your license and manage it:

 • Buy an AdGuard license to activate the full version's features
 • Log in to your AdGuard account or enter the license key to activate your license
 • Sign up to activate your 7-day trial period if you haven't used it yet
 • Refresh the license status if you have recently extended its validity
 • Open the AdGuard account to manage your license there
 • Reset your license – for example, if you've reached device limit for this license and want to apply another one

License screen *mobile_border

Podpora

Use this section if you have any questions or suggestions regarding AdGuard for Android. We recommend consulting FAQ or this knowledge base before contacting support.

Support *mobile_border

If you notice a missed ad, please report it via Report incorrect blocking.

For unusual app behavior, select Report a bug. If possible, describe your problem in detail and add app logs. How to describe an issue

For your suggestions, use Request a feature.

poznámka

GitHub is an alternative way to report bugs and suggest new features. Instructions and repository links

Free vs full version

AdGuard for Android has a free and a paid version. Paid features extend AdGuard's capabilities:

 • Ad blocking in apps allows you to block ads in non-browser apps. You can specify apps for filtering in App management
poznámka

AdGuard uses its own ad-free media player to block ads in YouTube videos. To open the media player, open the YouTube app and share a video with AdGuard. This feature is free.

 • Tracking protection increases your privacy by blocking tracking requests, online counters, UTM tags, analytics systems, and more. Back to Tracking protection

 • Browsing Security warns you if you're about to visit a potentially dangerous website. Back to Browsing Security

 • Custom filters and user rules allow you to add your own filtering rules and third-party filters to fine-tune ad blocking. Back to filters

 • Userscripts allow you to use AdGuard Extra to bypass ad blocker bans and install other userscripts to extend your browser's functionality. Back to userscripts

You can get access to these features by purchasing a license. How to activate the license

Rooted vs non-rooted devices

Due to additional security measures of Android apps, some AdGuard features are only available on rooted devices. Here's the list of them:

 • HTTPS filtering in most apps requires installing a CA certificate into the system store, as most apps do not trust certificates in the user store. Installing a certificate into the system store is only possible on rooted devices
 • The Automatic proxy routing mode requires root access due to Android's limitations on system-wide traffic filtering
 • The Manual proxy routing mode requires root access on Android 10 and above as it's no longer possible to determine the name of the app associated with a connection filtered by AdGuard