Přejít k hlavnímu obsahu

Problémy se spotřebou baterie a datového provozu

informace

Tento článek popisuje AdGuard pro Android, multifunkční blokátor reklam, který chrání vaše zařízení na úrovni systému. Chcete-li zjistit, jak funguje, stáhněte si aplikaci AdGuard

Na zařízeních se systémem Android 6 a starším se v integrovaných statistikách často připisovalo vysoké využití dat a/nebo baterie AdGuardu. Bylo to proto, že AdGuard počítal veškerý provoz, který filtroval z různých aplikací. V důsledku toho byl podíl AdGuardu na celkovém využití dat a baterie nadhodnocen, zatímco podíl ostatních aplikací byl podhodnocen.

V Androidu 7 se však tento scénář zlepšil. Nyní se údaje uvedené ve vestavěných statistikách využití dat systému Android velmi blíží skutečnosti, i když v údajích o využití baterie jsou drobné nesrovnalosti.

Přesto si uživatelé AdGuardu mohou vždy udělat skutečný obrázek o situaci na obrazovce Využití baterie.

Vlastní obrazovka statistik využití baterie

Přístup k ní získáte v sekci StatistikyVyužití baterie.

Battery stats *mobile_border

Uvnitř najdete graf, který zobrazuje spotřebu zdrojů baterie AdGuard za posledních 24 hodin s možností získat podrobnější údaje po jednotlivých hodinách klepnutím v grafu. Kromě toho je zde také číselný rozpis příslušných údajů a krátké technické vysvětlení.

Kolik prostředků baterie AdGuard skutečně spotřebovává?

Nejprve si řekneme něco málo z teorie a uvedeme si souvislosti s potřebnými údaji.

 1. Android odvozuje spotřebu baterie podle takzvaného "Profilu napájení", který udává každý výrobce: https://source.android.com/devices/tech/power/values.html

 2. Hlavní součástí tohoto profilu je soubor hodnot v mAh, které určují spotřebu baterie pro každou část zařízení: https://source.android.com/devices/tech/power/values.html

  Například podle výše uvedené tabulky:

  wifi.active= 31mA dodatečná spotřeba v mAh způsobená výměnou dat Wi-Fi.

  radio.active= 100-300mA dodatečná spotřeba v mAh způsobená výměnou dat přes mobilní síť.

  cpu.active= 100-200mA dodatečná spotřeba v mAh způsobená vytížením procesoru.

 3. AdGuard sám o sobě nespotřebovává téměř žádné prostředky, takže pro účely vyhodnocení spotřeby energie se zbavme 'paketů Mobile/WiFi' a 'CPU'.

  Vzorec pro výpočet spotřeby:

  “CPU TIME (ms)” X “cpu.active” / (60 60 1000) = “POWER USE mAh”

  Doplňme do tohoto vzorce reálná čísla.

  Vezmeme CPU celkem z druhého snímku obrazovky a převedeme na milisekundy: 506000

  Koeficient cpu.active pro 2GHz bude roven zhruba 225mAh

  Konečný výsledek:

  506000 225 / (60 60 * 1000) = 31,625mAh

Závěr

Skutečná spotřeba je několikanásobně nižší než se uvádí ve statistikách systému Android. Místo 220mAh by to mělo být někde kolem 31-40mAh. Na druhou stranu spotřeba prohlížeče by neměla být 66mAh, ale ~200mAh.