Přejít k hlavnímu obsahu

Průvodce pokročilými nastaveními

informace

Tento článek popisuje AdGuard pro macOS, multifunkční blokátor reklam, který chrání vaše zařízení na úrovni systému. Chcete-li zjistit, jak funguje, stáhněte si aplikaci AdGuard

Jak dosáhnout pokročilých nastavení

pozor

Změna Pokročilých nastavení může způsobit problémy s výkonem AdGuardu, přerušit internetové připojení nebo ohrozit vaši bezpečnost a soukromí. Změny v této části provádějte pouze v případě, že jste si jisti, co děláte, nebo vás o to požádal náš tým podpory.

Chcete-li najít Pokročilá nastavení, otevřete AdGuard, klikněte na ikonu ozubeného kola, vyberte Pokročilé a poté vyberte Pokročilá nastavení.

Pokročilá nastavení

network.extension.exclude.domains

Uvedené domény budou z filtrování v režimu Rozšíření sítě vyloučeny. Pro oddělení hodnot použijte čárku nebo zalomení řádku.

network.extension.exclude.ports

Uvedené porty budou z filtrování v režimu Rozšíření sítě vyloučeny. Pro oddělení hodnot použijte čárku nebo zalomení řádku.

network.extension.route.exclude

Uvedené routery budou z filtrování v režimu Rozšíření sítě vyloučeny. Nastavte routery pomocí IP adresy nebo cílového CIDR. Hodnoty oddělujte čárkami nebo zalomením řádků.

network.extension.http.downgrade.bundleids

Zde můžete zadat seznam aplikací, pro které bude protokol HTTP/2 v režimu filtrování Rozšíření sítě ponížen na HTTP/1.1. ID svazku by mělo být odděleno čárkou nebo zalomením řádku.

network.extension.monterey.force.split.tunnel

Zde můžete AdGuardu zakázat používání "výchozí trasy", která je ve výchozím nastavení povolena v režimu Rozšíření sítě v systému MacOS Monterey. AdGuard používá "výchozí trasu" pro zakázání iCloud Private Relay a Protect Mail Activity, protože s nimi nemůže pracovat současně.

Více informací o tomto problému najdete v tomto článku.

network.extension.dns.redirect.exclude.bundleids

Zde můžete zadat seznam aplikací, které provádějí dotazy DNS přímo, nikoli prostřednictvím systémového DNS řešitele (například někteří klienti VPN nebo aplikace pro filtrování DNS). DNS filtrování pro ně bude zakázáno v režimu Rozšíření sítě. ID svazku by mělo být odděleno čárkou nebo zalomením řádku.

network.dns.filter.secure.request

Přesměruje zabezpečené DNS požadavky na místní DNS proxy, pokud je k dispozici.

network.https.ocsp.check

Nastavením true povolíte kontrolu odvolání certifikátu HTTPS.

network.tcp.keepalive.enabled

Pravidelně odesílá pakety TCP přes neaktivní připojení, aby se zajistilo aktivity a obnovení časových limitů NAT.

network.tcp.keepalive.interval.seconds

Doba nečinnosti v sekundách před odesláním udržovací sondy. Pokud je zadána 0, systém použije výchozí hodnotu.

network.tcp.keepalive.timeout.seconds

Doba v sekundách před odesláním další udržovací sondy neodpovídajícímu partnerovi. Pokud je zadána 0, použije se hodnota vybraná systémem.

network.https.ech.enabled

Používá místní DNS proxy k vyhledání konfigurací v seznamech konfigurací ECH. Pokud je nalezeno, zašifruje ClientHellos.

network.https.enforce.certificate.transparency

Ověřuje pravost všech certifikátů pro doménu na základě zásad transparentnosti certifikátů Chrome.

network.https.filter.http3.enabled

Nastavením true umožníte AdGuardu filtrovat provoz odeslaný skrze HTTP/3, nejnovější verzi protokolu HTTP založeného na QUIC.

network.filtering.localnetwork

Nastavením true povolíte filtrování lokální sítě.

network.filtering.localhost

Nastavením true povolíte filtrování LoopBack.

dns.proxy.bootstrap.ips

Zde můžete zadat IP adresy DNS serverů, které budou použity k určení adresy šifrovaného DNS serveru.

dns.proxy.fallback.ips

Zde můžete zadat seznam IP adres DNS serverů, které budou použity jako zálohy v případě, že šifrovaný DNS server neodpoví.

dns.proxy.fallback.on.upstreams.failure.enabled

Běžné dotazy budou přesměrovány do odchozího připojení, pokud všechny běžné dotazy v odchozím připojení selžou.

dns.proxy.detect.search.domains

Tato možnost umožňuje automatickou detekci domény lokální sítě, která bude automaticky přesměrována na záložní DNS server namísto hlavního DNS serveru.

dns.proxy.fallback.domains

Zde můžete uvést seznam domén, pro které bude použit záložní DNS server namísto hlavního DNS serveru.

dns.proxy.adblockrules.blocking.mode

Zde můžete zadat typ odezvy DNS serveru na blokované požadavky odpovídající pravidlům typu ad-blocker.

  • 0 — odezva s REFUSED
  • 1 — odezva s NXDOMAIN
  • 2 — odezva s 0.0.0.0 nebo adresou uvedenou v dns.proxy.blocking.response.IPv4.address a/nebo dns.proxy.blocking.response.IPv6.address

dns.proxy.hostrules.blocking.mode

Zde můžete zadat typ odezvy DNS serveru na blokované požadavky odpovídající pravidlům typu hosts:

  • 0 — odezva s REFUSED
  • 1 — odezva s NXDOMAIN
  • 2 — odezva s 0.0.0.0 nebo adresou uvedenou v dns.proxy.blocking.response.IPv4.address a/nebo dns.proxy.blocking.response.IPv6.address

dns.proxy.blocking.response.IPv4.address

Zde můžete zadat adresu IPv4, která bude vrácena jako odezva na blokované požadavky "A", pokud je dns.proxy.adblockrules.blocking.mode nebo dns.proxy.hostrules.blocking.mode nastaven na typ odezvy "ADDRESS".

dns.proxy.blocking.response.IPv6.address

Zde můžete zadat adresu IPv6, která bude vrácena jako odezva na blokované požadavky "AAAA", pokud je dns.proxy.adblockrules.blocking.mode nebo dns.proxy.hostrules.blocking.mode nastaven na typ odezvy "ADDRESS".

dns.proxy.block.AAAA.requests

Zde můžete povolit blokování DNS dotazů IPv6.

dns.proxy.blocked.response.TTL.in.seconds

Zde můžete zadat hodnotu TTL (time to live), která bude vrácena jako odpověď na zablokovaný požadavek.

dns.proxy.parallel.upstream.queries.enabled

Všechna odchozí připojení jsou dotazována současně. První odezva je vrácena.

dns.proxy.servfail.on.upstreams.failure.enabled

Reaguje na selhání odchozího připojení paketem SERVFAIL.

dns.proxy.http3.enabled

Povolí HTTP/3 pro odchozí připojení DNS-over-HTTPS pro zrychlení připojení.

dns.proxy.block.encrypted.client.hello.response

Odstraní z dotazů parametry Encrypted Client Hello.

stealth.antidpi.http.split.fragment.size

Upraví velikost fragmentace požadavků HTTP. Platné hodnoty: 1–1500. Pokud je zadána neplatná velikost, systém použije výchozí hodnotu.

stealth.antidpi.clienthello.split.fragment.size

Tato možnost určuje velikost fragmentace TCP paketů, což pomáhá vyhnout se hluboké kontrole paketů. Platné hodnoty: 1–1500. Pokud je zadána neplatná velikost, systém použije výchozí hodnotu.

stealth.antidpi.http.space.juggling

Přidá dodatečnou mezeru mezi metodu HTTP a URL adresu a odstraní mezeru za polem "Host:"

stealth.antidpi.split.delay.millisecond

Zde můžete zadat prodlevu v milisekundách po odeslání prvního fragmentu, pokud je provedena fragmentace.

subscription.link.interception.userscript

Tuto funkci aktivujte, pokud chcete, aby AdGuard automaticky zachycoval adresy URL uživatelských skriptů a otevíral instalační okno.

subscription.link.interception.filter

Tuto funkci aktivujte, pokud chcete, aby AdGuard automaticky zachycoval adresy URL odběru (například abp:subscribe atd.) a otevřel okno nastavení vlastního filtru.