Přejít k hlavnímu obsahu

Dokumentace pro administrátory

Tato stránka popisuje funkce a podrobnosti centrální správy zásad a předvoleb AdGuardu.

1. Stažení MSI

Stáhněte AdGuard MSI x86

Stáhněte AdGuard MSI x64

2. Konfigurace nastavení pro vaši síť

V počítačích, které jsou připojeny k doméně Active Directory, může být nastavení zásad uloženo také v registru pod HKEY_LOCAL_MACHINE v následující cestě: Software\Policies\AdGuard\.

Jedinou podporovanou zásadou je LicenseKey. Pokud je tato zásada nastavena, bude ji AdGuard upřednostňovat před tím, co může uživatel zadat v rozhraní. Tento licenční klíč se použije pro kontrolu stavu licence.

3. Kontrola dostupnosti serverů AdGuardu

AdGuard se připojuje ke dvěma hostitelům: api.adguard.org a filters.adtidy.org. Ujistěte se, že jsou oba servery dostupné.

4. Odeslání MSI do vaší sítě

Pokud obvykle používáte SMS nebo jiné nástroje, použijte je k odeslání AdGuard MSI stejně jako u jiných instalačních balíčků.

Jinak můžete MSI spustit na cílovém počítači přímo (a nezjištně) pomocí tohoto příkazu: Msiexec /q /i AdGuard.msi

Pokud potřebujete spustit aktualizaci, použijte tento příkaz: Msiexec /q /i AdGuard.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus

poznámka

Tyto příkazy musíte spouštět s právy administrátora.

Pokud chcete nainstalovat AdGuard do počítače se systémem Windows 7 ujistěte se, že je v něm nainstalován profil Client .NET 4: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24872

poznámka

Pokud jste nainstalovali AdGuard pro Windows ze souboru MSI, nebude AdGuard automaticky aktualizován. Povolení ručních aktualizací:

  • Ve verzích vydaných po v7.16 smažte parametr ForbidCheckUpdates nebo nastavte jeho hodnotu na NO (nerozlišuje velká a malá písmena) v registru pod HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adguard.

  • Ve verzi 7.16 a starších verzích nastavte parametr AllowCheckUpdates pro klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adguard v OS x86 na hodnotu YES (nerozlišuje velká a malá písmena) nebo HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adguard v OS x64. Jakákoli jiná hodnota nebo žádná hodnota tohoto parametru zakáže automatické aktualizace.

Upozorňujeme, že taková instalace aplikace a ruční aktualizace se nedoporučuje a může způsobit technické problémy.

5. Test instalace

V cílovém počítači spusťte AdGuard. Otevřete obrazovku licence a zkontrolujte, zda používá nastavenou licenci. Možná budete muset kliknout na tlačítko "Obnovit stav", aby AdGuard ověřil licenční klíč.