منو
فارسی

برنامه تست بتای AdGuard

AdGuard برای Windows
To get the latest beta version, click the green button.
Everything related to AdGuard for Windows can be found and discussed on GitHub.
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
دریافت نسخه شبانه
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
AdGuard برای Mac
To get the latest beta version, click the green button.
Everything related to AdGuard for Mac can be found and discussed on GitHub.
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
دریافت نسخه شبانه
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
AdGuard برای اندروید
به شما کلید مجوز AdGuard نسخه بتا برای فعالسازی درگوشی ارائه میشود. جدیدترین نسخه بتا را همیشه میتوان دانلود کرد از اینجا یا در تنظیمات AdGuard به کانال بتا رفت.
هر چیزی مرتبط با AdGuard for Android را میتوان یافت و درباره آن گفتگو کرد در اینجا GitHub.
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
دریافت نسخه شبانه
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
AdGuard برای iOS
To get AdGuard for iOS beta build, please install Testflight on your iOS device and click the button ‘Join us’. Make sure to indicate what device you are using. You will receive an invitation to participate in AdGuard for iOS beta testing program.
Everything related to AdGuard for iOS can be found and discussed on GitHub.
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
افزونه مرورگر AdGuard
If you have the AdGuard browser extension for Chrome, Edge, Opera or Firefox, just download the latest beta by clicking the green button.
Everything related to AdGuard Browser Extension can be found and discussed on GitHub.
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
فایرفاکس: میتوانید افزونه بتای AdGuard را دانلود کنید از GitHub با دانلود جدیدترین نسخه بتا و کشیدن آن در مرورگر آن را نصب کنید. کاربران نسخه قدیمی فایرفاکس و مرورگر پالیمون میتوانند از نسخه میراثی استفاده کنند، آن را نیز میتوانید دراینجا بیابید GitHub. به همان روش —فایل دانلود شده را در مرورگر بکشید و رها کنید تا نصب شود.
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
AdGuard for Safari
You can download the beta version of AdGuard for Safari in two ways: on this page or via TestFlight.
We recommend using TestFlight, which makes it easier to send feedback and manage multiple beta applications at once.
Everything related to AdGuard for Safari can be found and discussed on GitHub.
Go to TestFlight
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
AdGuard Home
To get the latest beta, click the green button.
Everything related to AdGuard Home can be found and discussed on GitHub.
چگونگی تست
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
مسدودساز محتوای AdGuard
To get the latest beta, click the green button.
Everything related to AdGuard Content Blocker can be found and discussed on GitHub.
بررسی کننده بتا شدن
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
چطور میتوان تست کننده بتا شد؟
Fill out the form by clicking on the button ‘Join us’ and tell us about yourself — what product you want to test and why, on what device, and whether you have any testing experience. If you do not have a Github account, don’t worry and don’t rush to create it. If you qualify, we will contact you and give you a license key for testing or renew an existing one.
All you need to do next is to update AdGuard to the beta version when available and report all spotted bugs. There are two ways to report bugs and suggest adding new features: on forum or on GitHub.
Go to AdGuard forum, post there a new thread or find an existing one in the beta forum category. Make sure to read forum rules first.
Go to GitHub and find a suitable repository. Create a new issue there and describe the bug/feature request in detail.
Downloading AdGuard برای نصب AdGuard، روی پرونده نشان داده شده توسط پیکان کلیک کنید گزینه "بازکردن " را انتخاب و روی "تایید" کلیک کنید — برای دانلود فایل منتظر بمانید. در پنجره باز شده، آیکون AdGuard را به پوشه "برنامه ها" بکشید.بابت انتخاب AdGuard متشکریم! گزینه "بازکردن " را انتخاب و روی "تایید" کلیک کنید — برای دانلود فایل منتظر بمانید. در پنجره باز شده روی "نصب" کلیک کنید.بابت انتخاب AdGuard متشکریم!
Install AdGuard on your mobile device