برنامه تست بتای AdGuard
AdGuard برای ویندوز
برای دریافت جدیدترین نسخه بتای AdGuard برای فعالسازی با کلید مجوز بتا یا تنظیم دستی به کانال, ’بتا’ در تنظیمات AdGuard.
هر چیز مرتبط با AdGuard for Windows را میتوانید بیابید در GitHub.
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
دریافت نسخه شبانه
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
AdGuard برای مَک
برای دانلود جدیدترین نسخه بتا آن را از این لینک دانلود کنید. به محض فعالسازی با کلید مجوز بتا که به شما ارائه شده است،برنامه از کانال بتا برای بروز رسانی استفاده می کند.
هر چیز مرتبط با AdGuard for Mac را میتوانید بیابید در GitHub.
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
دریافت نسخه شبانه
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
AdGuard برای اندروید
به شما کلید مجوز AdGuard نسخه بتا برای فعالسازی درگوشی ارائه میشود. جدیدترین نسخه بتا را همیشه میتوان دانلود کرد از http://agrd.io/apkb یا در تنظیمات AdGuard به کانال بتا رفت.
هر چیزی مرتبط با AdGuard for Android را میتوان یافت و درباره آن گفتگو کرد در اینجا GitHub.
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
دریافت نسخه شبانه
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
AdGuard for iOS
To get AdGuard for iOS beta build please install Testflight and open the link below on your iOS device. Make sure to indicate what device you are using. You will receive an invitation to participate in AdGuard for iOS beta testing program.
Everything related to AdGuard for iOS can be found and discussed on GitHub.
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
افزونه مرورگر AdGuard
بله،ما افزونه مرورگر نسخه بتا هم داریم بسته به مرورگر خود این کار را انجام دهید:
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
فایرفاکس: میتوانید افزونه بتای AdGuard را دانلود کنید از GitHub با دانلود جدیدترین نسخه بتا و کشیدن آن در مرورگر آن را نصب کنید. کاربران نسخه قدیمی فایرفاکس و مرورگر پالیمون میتوانند از نسخه میراثی استفاده کنند، آن را نیز میتوانید دراینجا بیابید GitHub. به همان روش —فایل دانلود شده را در مرورگر بکشید و رها کنید تا نصب شود.
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
AdGuard for Safari
هر چیزی مرتبط با AdGuard for Safari میتوانید در گیت هاب بیابید.
دریافت بتا
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
AdGuard Home
شما همچنین نسخه بتای AdGuard Home را دارید
چگونگی تست
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
مسدودساز محتوای AdGuard
بله ما نسخه بتای AdGuard Content Blocker را نیز داریم
بررسی کننده بتا شدن
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
Group 14 Created with Sketch.
چطور میتوان تست کننده بتا شد؟
همه چیزی که نیاز دارید استفاده از AdGuard است، بروز رسانی به نسخه بتا وقتی موجود بود، و گزارش همه مشکلات یافت شده است. مشکلات یافت شده را در انجمن یا GitHub گزارش کنید.
بروید به AdGuard انجمن و موضوع جدیدی در (یا اگر موجود بود بیابید) بخش بتای انجمن ارسال کنید. لطفا ابتدا قوانین انجمن را بخوانید. بروید به GitHub و مخزن مناسب را بیابید. موضوع جدید ایجاد کرده و مشکل/ویژگی را با جزئیات بیان کنید.
برای نصب آن،روی دکمه ای که با پیکان مشخص شده کلیک کنید،سپس راه انداز را اِجرا کنید.بابت انتخاب AdGuard متشکریم! گزینه "بازکردن " را انتخاب و روی "تایید" کلیک کنید — برای دانلود فایل منتظر بمانید. در پنجره باز شده، آیکون AdGuard را به پوشه "برنامه ها" بکشید.بابت انتخاب AdGuard متشکریم! گزینه "بازکردن " را انتخاب و روی "تایید" کلیک کنید — برای دانلود فایل منتظر بمانید. در پنجره باز شده روی "نصب" کلیک کنید.بابت انتخاب AdGuard متشکریم!