تست صفحه برای AdGuard
AdGuard is the best way to get rid of intrusive ads and online tracking. If you don't have AdGuard, you can download it here.
AdGuard app or extension
Running
AdGuard is the best way to get rid of intrusive ads and online tracking. If you don't have AdGuard, you can download it here.
AdGuard app or extension
Not Running
Custom extension designed to fight the technique of re-inserting blocked ads. AdGuard Extra comes pre-installed with all premium AdGuard versions. Read more.
AdGuard Extra
Running
Custom extension designed to fight the technique of re-inserting blocked ads. AdGuard Extra comes pre-installed with all premium AdGuard versions. Read more.
AdGuard Extra
Not Running
Free, privacy-oriented DNS resolution system that blocks tracking, ads and phishing. Read more.
AdGuard DNS
بررسی دوباره
برای نصب آن،روی دکمه ای که با پیکان مشخص شده کلیک کنید،سپس راه انداز را اِجرا کنید.بابت انتخاب AdGuard متشکریم! گزینه "بازکردن " را انتخاب و روی "تایید" کلیک کنید — برای دانلود فایل منتظر بمانید. در پنجره باز شده، آیکون AdGuard را به پوشه "برنامه ها" بکشید.بابت انتخاب AdGuard متشکریم! گزینه "بازکردن " را انتخاب و روی "تایید" کلیک کنید — برای دانلود فایل منتظر بمانید. در پنجره باز شده روی "نصب" کلیک کنید.بابت انتخاب AdGuard متشکریم!