مشارکت در AdGuard

ما مفتخریم که انجمنی داریم که نه تنها AdGuard را دوست دارند، اما کمک هم می کنند. بسیاری از افراد با راه های گوناگون تجربه بسیاری از کاربران برای استفاده از AdGuard را بهتر می کنند، و شما هم میتوانید به آنها بپیوندید! ما، در سمت خود، فقط خوشحالیم که میتوانیم به کاربران فعال خود پاداش بدهیم.

حمایت از AdGuard

از سوی دیگر ما در نسخه های پریمیوم AdGuard درآمد داریم.میتوانید آنها را امتحان کرده و بررسی کنید ببینید نیازهایتان را برآورده می کند یا نه.