Přejít k hlavnímu obsahu

Jak automatizovat AdGuard pro Android

informace

Tento článek popisuje AdGuard pro Android, multifunkční blokátor reklam, který chrání vaše zařízení na úrovni systému. Chcete-li zjistit, jak funguje, stáhněte si aplikaci AdGuard

Mnoho lidí si vybírá systém Android, protože si rádi přizpůsobují nastavení a chtějí mít své zařízení zcela pod kontrolou. A je zcela normální, že někteří uživatelé AdGuardu nejsou spokojeni s jeho výchozím chováním. Řekněme, že chcete, aby se ochrana při spuštění určité aplikace zastavila a po jejím zavření se znovu spustila. Toto je úkol pro aplikaci Tasker.

Rozhraní AdGuardu

Existuje mnoho aplikací Tasker, např. Tasker, AutomateIt atd. AdGuard poskytuje rozhraní, které těmto aplikacím umožňuje nastavit různá automatizační pravidla.

Automation *mobile_border

Díky tomuto rozhraní může každá aplikace odeslat speciální zprávu (tzv. “záměr”), která obsahuje název akce a případně další údaje. AdGuard se na tento záměr podívá a provede požadované akce.

Obavy o bezpečnost

Není nebezpečné nechat náhodné aplikace spravovat to, co dělá AdGuard? Je to tak, a proto je spolu se záměrem odesláno i heslo. Toto heslo vygeneruje AdGuard automaticky, ale můžete ho samozřejmě kdykoli změnit.

Dostupné akce

Zde jsou uvedeny akce, kterým bude AdGuard rozumět, pokud budou zahrnuty do záměru:

start spouští ochranu, nejsou potřeba žádné další údaje;

stop zastavuje ochranu, nejsou potřeba žádné další údaje;

pause pozastavuje ochranu. Rozdíl mezi touto funkcí a funkcí stop spočívá v tom, že se po klepnutí na ni zobrazí oznámení, které ochranu znovu spustí. Nejsou vyžadována žádné další údaje;

update kontroluje dostupné aktualizace filtrů a aplikací, nejsou potřeba žádné další údaje;


dns_filtering zapíná a vypíná DNS filtrování. Vyžaduje příznak navíc:

enable:true nebo enable:false povolí nebo zakáže DNS filtrování.

fake_dns allows resolving DNS requests on the specified proxy server. This requires an extra flag:

enable:true or enable:false enables or disables the Use FakeDNS setting, respectively.

poznámka

When the Use FakeDNS setting is enabled, DNS Protection will be automatically disabled. DNS requests won't be filtered locally.


dns_server přepíná mezi DNS servery, je třeba uvést další údaje:

server:adguard dns přepne na server AdGuard DNS;

poznámka

Úplný seznam názvů podporovaných poskytovatelů naleznete v našem seznamu známých poskytovatelů DNS.

server:custom přepne na dříve přidaný server s názvem custom;

server:tls://dns.adguard.com vytvoří nový server a přepne na něj, pokud dříve přidané servery a poskytovatelé neobsahují server se stejnou adresou. V opačném případě přepne na příslušný server. You can add server addresses as IP ( regular DNS), sdns://… (DNSCrypt or DNS-over-HTTPS), https://… (DNS-over-HTTPS) or tls://... (DNS-over-TLS);

server:1.1.1.1, tls://1.1.1.1 vytvoří server s adresami oddělenými čárkou a přepne se na něj. Při přidávání serveru prostřednictvím server:1.1.1.1, tls://1.1.1.1, je dříve přidaný server odebrán.

server:system obnoví nastavení DNS na výchozí systémové DNS servery.


proxy_state zapíná/vypíná odchozí proxy. Vyžaduje příznak navíc:

enable:true nebo enable:false aktivuje nebo deaktivuje odchozí proxy.


proxy_default nastaví proxy ze seznamu dříve přidaných jako výchozí nebo vytvoří nový, pokud server nebyl přidán dříve.

Musíte zadat další údaje:

server:[name] kde [name] je název odchozího proxy ze seznamu.

Nebo můžete parametry serveru nakonfigurovat ručně:

server:[type=…&host=…&port=…&username=…&password=…&udp=…&trust=…].

proxy_remove odstraní proxy server ze seznamu dříve přidaných serverů.

server:[name] kde [name] je název odchozího proxy ze seznamu.

Nebo můžete parametry odebrání nakonfigurovat ručně:

server:[type=…&host=…&port=…&username=…&password=…&udp=…&trust=…].

 • Povinné parametry:

[type] — typ proxy:

 • HTTP
 • SOCKS4
 • SOCKS5
 • HTTPS_CONNECT

[host] — doména nebo IP adresa odchozího proxy;

[port] — odchozí port proxy (celé číslo od 1 do 65535);

 • Volitelné parametry:

  [přihlášení a heslo] — pouze v případě, že to vyžaduje proxy. Tyto údaje jsou při nastavování SOCKS4 ignorovány;

  [udp] použít pouze na typ serveru SOCKS5 a zahrnout možnost UDP skrze SOCKS5. Je nutné nastavit hodnotu true nebo false;

  [trust] použít pouze na typ serveru HTTPS_CONNECT a zahrnout možnost Důvěřovat všem certifikátům. Je nutné nastavit hodnotu true nebo false.

Příklad

nastavení podle názvu: server:MůjServer

ruční nastavení: server:host=1.2.3.4&port=80&type=SOCKS5&username=foo&password=bar&udp=true

Nezapomeňte uvést heslo jako dodatek a zmínit název balíčku a třídy. Musíte tak učinit pro každý záměr.

Dodatek: password:*******

Název balíčku: com.adguard.android

Třída: com.adguard.android.receiver.AutomationReceiver

poznámka

Před verzí 4.0 se třída jmenovala com.adguard.android.receivers.AutomationReceiver, ale pak jsme její název změnili na com.adguard.android.receiver.AutomationReceiver. Pokud jste tuto funkci používali, věnujte jí pozornost a používejte nový název.

Provedení bez oznámení

Chcete-li provést úkol bez zobrazení informační zprávy, přidejte další DOPLŇEK quiet: true

Příklad

Automation *mobile