Přejít k hlavnímu obsahu

Jak získat systémové záznamy

informace

Tento článek popisuje AdGuard pro Android, multifunkční blokátor reklam, který chrání vaše zařízení na úrovni systému. Chcete-li zjistit, jak funguje, stáhněte si aplikaci AdGuard

Někdy nemusí běžný záznam stačit k identifikaci původu problému. V takových případech je nutný systémový záznam. Níže jsou uvedeny pokyny, jak je shromáždit a získat: prostřednictvím možností pro vývojáře a Logcat.

Zachycení hlášení o chybě ze zařízení

Chcete-li získat hlášení o chybě přímo ze zařízení, postupujte takto:

 1. Ujistěte se, že máte zapnuté Možnosti pro vývojáře.

 2. V Možnostech pro vývojáře klepněte na Vytvořit hlášení o chybě.

  Bug report *mobile

 3. Vyberte požadovaný typ hlášení o chybě a klepněte na Nahlásit.

  poznámka

  Po chvíli se zobrazí oznámení, že hlášení o chybě je připraveno (viz obrázek 2).

:::

![Bug report *mobile](https://cdn.adtidy.org/public/Adguard/kb/newscreenshots/En/Android3.1/bugreporteen.png)
 1. Chcete-li sdílet hlášení o chybě, klepněte na oznámení.

  Bug report *mobile_border

 2. Odešlete tento protokol našemu týmu podpory.

  poznámka

  Náš tým podpory zpracuje vaši žádost mnohem rychleji, pokud ve zprávě uvedete číslo HelpDesk nebo číslo problému GitHub.

:::

Zachycení hlášení o chybě prostřednictvím Logcat

Na zařízeních se systémem Android 7 a nižším není možné automaticky odesílat hlášení o chybách. Pak je můžete zachytit ručně pomocí Logcat — standardního nástroje příkazového řádku systému Android, který vypíše záznamy systémových zpráv.

Postupujte podle těchto pokynů:

Část #1: příprava zařízení

 1. Přepněte zařízení do režimu pro vývojáře. Postupujte takto: přejděte do NastaveníO zařízení → klepněte na Číslo sestavení 7krát.

 2. Přejděte na Možnosti pro vývojáře.

 3. Zapněte USB ladění.

 4. Navyšte velikost vyrovnávací paměti na 4 MB.

4 MB by mělo stačit na uložení záznamů, které potřebujeme, dokud nebudete schopni provést druhou část (získání záznamů ze zařízení);

Část #2: reprodukujte problém

Po dokončení první části je důležité problém reprodukovat.

 1. Reprodukujte problém.

 2. Zapamatujte si/zapište si datum a čas reprodukce a později je uveďte v e-mailu pro naši podporu.

Část #3: získání záznamu

 1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

 2. Stáhněte Android SDK Platform Tools. V části Stahování vyberte příslušný odkaz ke stažení pro váš operační systém. Po klepnutí na odkaz se stáhne soubor ZIP. Soubory ADB (Android Debug Bridge) můžete ze souboru ZIP rozbalit a uložit kamkoli chcete.

 3. Otestujte, zda ADB funguje správně: připojte zařízení Android k počítači pomocí kabelu USB, otevřete příkazový řádek, prostředí PowerShell nebo Terminal a spusťte následující příkaz:

  adb devices

  Příklad úspěšného výsledku:

  Step 3

 4. Poté spusťte následující příkaz (vložte příslušnou cestu):

  adb logcat -v threadtime -d > C:\Program Files\platform-tools\logs.txt

  Pošlete vytvořený txt soubor a čas, kdy byl problém reprodukován (z části #2) našemu týmu podpory na adresu support@adguard.com.

Alternativní způsob pro uživatele s přístupem ROOT

 1. Stáhněte a spusťte Logcat.

 2. V menu vyberte Zaznamenat. Zvolte název souboru protokolu nebo stiskněte OK. Nyní můžete stisknout tlačítko Domů, CatLog bude pokračovat v nahrávání záznamu na pozadí.

 3. Znovu reprodukujte problém.

 4. Otevřete CatLog a stiskněte Ukončit záznam v menu.

 5. Odešlete tento protokol našemu týmu podpory.

poznámka

Náš tým podpory zpracuje vaši žádost mnohem rychleji, pokud ve zprávě uvedete číslo HelpDesk nebo číslo problému GitHub.