Få gratis AdGuard-lisensnøkkel

“Jo flere talenter som involveres, jo bedre blir resultatet” — lyder ett av våre mottoer. Så la oss vokse og utvikle sammen!
Contribute Bidra til AdGuard!
Det er mange ting du kan gjøre, for eksempel oversette AdGuard, teste betaversjoner, forbedre blokkeringsfiltre eller skrive artikler. Velg noe som passer akkurat for deg og komme i gang!
Developers Gratis lisenser for utviklere
Har du hovedsaklig kunnskap om filtre, utvidelser eller brukerskript? Har du allerede bidratt til utviklingen av noen av disse, for Internettsamfunnets skyld? Du gjør en god ting, og vi vil definitivt uttrykke vår respekt.
Finn ut mer informasjon om hvem som kan motta en gratis AdGuard-lisens.