منو
فارسی
Why AdGuard for Mac?
AdGuard
for Mac
مرورگر
افزونه
Blocks ads in browsers and apps
Blocks ads everywhere — not just in one browser
AdGuard app
بله
مرورگر افزونه
خیر
Prevents tracking
Doesn’t let websites and companies collect your personal data and use it against you
AdGuard app
بله
مرورگر افزونه
Partly
Protects from phishing and malware
Knows what websites are dangerous and ensures you don’t visit any of them
AdGuard app
بله
مرورگر افزونه
Partly
Speeds up page loading
Blocks ads and trackers even before the page loads
AdGuard app
بله
مرورگر افزونه
خیر
Offers in-app customer support
Allows to ask a question or suggest new features directly from the app
AdGuard app
بله
مرورگر افزونه
خیر
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
AdGuard product video
Why AdGuard for Mac?
AdGuard for Mac has all the necessary features for the best web experience. It blocks ads, protects your privacy, and shields your kids from undesired content — in any browser or app.
با دانلود برنامه شما شرایط توافقنامه مجوز را قبول می کنید
همچنین مشاهده AdGuard for Windows
Downloading AdGuard برای نصب AdGuard، روی پرونده نشان داده شده توسط پیکان کلیک کنید گزینه "بازکردن " را انتخاب و روی "تایید" کلیک کنید — برای دانلود فایل منتظر بمانید. در پنجره باز شده، آیکون AdGuard را به پوشه "برنامه ها" بکشید.بابت انتخاب AdGuard متشکریم! گزینه "بازکردن " را انتخاب و روی "تایید" کلیک کنید — برای دانلود فایل منتظر بمانید. در پنجره باز شده روی "نصب" کلیک کنید.بابت انتخاب AdGuard متشکریم!
Install AdGuard on your mobile device