منو
فارسی
Ad blocking & privacy
AdGuard
برای Windows
An ad blocker that runs at the operating system level
بیشتر بدانید
AdGuard
برای Mac
An ad blocker designed with macOS specifics in mind
بیشتر بدانید
AdGuard
برای اندروید
An ad blocker that doesn’t need root access to block ads in browsers and apps
بیشتر بدانید
AdGuard Pro
برای iOS
An ad blocker that blocks ads in browsers and supports DNS filtering
بیشتر بدانید
افزونه مرورگر
AdGuard
A powerful extension that blocks ads and protects your privacy
بیشتر بدانید دانلود
AdGuard
برای Windows
An ad blocker that runs at the operating system level
بیشتر بدانید
AdGuard
برای Mac
An ad blocker designed with macOS specifics in mind
بیشتر بدانید
افزونه مرورگر
AdGuard
A powerful extension that blocks ads and protects your privacy
بیشتر بدانید دانلود
AdGuard
برای اندروید
An ad blocker that doesn’t need root access to block ads in browsers and apps
بیشتر بدانید
AdGuard Pro
برای iOS
An ad blocker that blocks ads in browsers and supports DNS filtering
بیشتر بدانید
افزونه مرورگر
AdGuard
A powerful extension that blocks ads and protects your privacy
بیشتر بدانید دانلود
Nothing found
Advanced privacy protection
AdGuard VPN
Apps and browser extensions to stay private online and access restricted content
بیشتر بدانید دانلود
AdGuard DNS
یک سرویس DNS مبتنی بر خدمات اَبری که تبلیغات را مسدود می کند و از حریم خصوصی محافظت می کند
بیشتر بدانید
AdGuard Home
A network-wide tool that protects all devices on your network against ads and trackers
بیشتر بدانید
AdGuard Temp Mail
β
A temporary email address to keep you anonymous and your inbox free of spam
بیشتر بدانید
AdGuard VPN
Apps and browser extensions to stay private online and access restricted content
بیشتر بدانید دانلود
AdGuard DNS
یک سرویس DNS مبتنی بر خدمات اَبری که تبلیغات را مسدود می کند و از حریم خصوصی محافظت می کند
بیشتر بدانید
AdGuard Home
A network-wide tool that protects all devices on your network against ads and trackers
بیشتر بدانید
AdGuard Temp Mail
β
A temporary email address to keep you anonymous and your inbox free of spam
بیشتر بدانید
AdGuard VPN
Apps and browser extensions to stay private online and access restricted content
بیشتر بدانید دانلود
AdGuard DNS
یک سرویس DNS مبتنی بر خدمات اَبری که تبلیغات را مسدود می کند و از حریم خصوصی محافظت می کند
بیشتر بدانید
AdGuard Home
A network-wide tool that protects all devices on your network against ads and trackers
بیشتر بدانید
AdGuard Temp Mail
β
A temporary email address to keep you anonymous and your inbox free of spam
بیشتر بدانید
AdGuard VPN
Apps and browser extensions to stay private online and access restricted content
بیشتر بدانید دانلود
AdGuard DNS
یک سرویس DNS مبتنی بر خدمات اَبری که تبلیغات را مسدود می کند و از حریم خصوصی محافظت می کند
بیشتر بدانید
AdGuard Home
A network-wide tool that protects all devices on your network against ads and trackers
بیشتر بدانید
محصولات دیگر
مسدودساز محتوای
AdGuard
A simple Android app to block ads in browsers that use content-blocking technology
بیشتر بدانید
AdGuard Pro
برای iOS
A one-time-payment app with already activated premium features of AdGuard for iOS
بیشتر بدانید
AdGuard
برای Safari
An extension that uses Apple’s new SDK and offers high quality of ad blocking
بیشتر بدانید فروشگاه برنامه
دستیار مرورگر
AdGuard
A companion extension for AdGuard desktop apps
بیشتر بدانید نصب
AdGuard
برای Android TV
A unique app to block ads and trackers and use secure DNS on Android TV
بیشتر بدانید
AdGuard
برای Safari
An extension that uses Apple’s new SDK and offers high quality of ad blocking
بیشتر بدانید فروشگاه برنامه
دستیار مرورگر
AdGuard
A companion extension for AdGuard desktop apps
بیشتر بدانید نصب
مسدودساز محتوای
AdGuard
A simple Android app to block ads in browsers that use content-blocking technology
بیشتر بدانید
AdGuard Pro
برای iOS
A one-time-payment app with already activated premium features of AdGuard for iOS
بیشتر بدانید
AdGuard
برای Safari
An extension that uses Apple’s new SDK and offers high quality of ad blocking
بیشتر بدانید فروشگاه برنامه
دستیار مرورگر
AdGuard
A companion extension for AdGuard desktop apps
بیشتر بدانید نصب
Nothing found
Downloading AdGuard برای نصب AdGuard، روی پرونده نشان داده شده توسط پیکان کلیک کنید گزینه "بازکردن " را انتخاب و روی "تایید" کلیک کنید — برای دانلود فایل منتظر بمانید. در پنجره باز شده، آیکون AdGuard را به پوشه "برنامه ها" بکشید.بابت انتخاب AdGuard متشکریم! گزینه "بازکردن " را انتخاب و روی "تایید" کلیک کنید — برای دانلود فایل منتظر بمانید. در پنجره باز شده روی "نصب" کلیک کنید.بابت انتخاب AdGuard متشکریم!
Install AdGuard on your mobile device